Air Products Home

Logos - Slovak

Všetky logá na tejto stránke sú v štandardných formátoch a dajú sa použiť na platformách Macintosh aj PC. Upozorňujeme, že na zobrazenie zapuzdrených postskriptových súborov (.eps) je obyčajne potrebný profesionálny grafický softvér ako napr. Adobe Illustrator, Photoshop a InDesign.

Prevzatie:

Zvoľte možnosť „Uložiť na disk“ (Save it to disk) po kliknutí na odkaz, alebo kliknite pravým tlačidlom na odkaz a zvoľte možnosť „Uložiť cieľ ako“ (Save target as).

Dôležitá informácia pre používateľov prehliadača MS IE: Venujte pozornosť prípone pri ukladaní súboru. Niekedy sa skráti na dvojpísmenovú prílohu (t. j. .ps namiesto .eps). Príponu môžete zmeniť buď v okne prevzatia súboru, alebo po uložení súboru do priečinka na pevnom disku.

Prevzatím týchto log súhlasíte s dodržiavaním platných nariadení spravujúcich používanie log.

Ak ste schválení spoločnosťou Air Products, alebo máte príslušné povolenie na používanie našich log, nasledujúce logá Air Products predstavujú schválené podoby na reprodukovanie a používanie. Môžete si ich prevziať a používať na schválené externé účely. Je dôležité vedieť, či používate platformu Windows alebo Mac a aký typ súboru je potrebný na dosiahnutie najvyššej kvality reprodukcie. S otázkami sa obráťte na p. Joe Eilenberga zo spoločnosti Visual Communications na čísle (610) 481-2682.

Na aké účely sa používa?

eps - Vysoké rozlíšenie. Pre všetky komerčné tlačové aplikácie.

jpg - Na účely zobrazenia na obrazovke ako škálovateľné elektronické grafické diela alebo umiestnenia obrázku do textového procesora alebo inej štandardnej desktopovej aplikácie.

png - Obrázok s priehľadným pozadím, ktorý sa môže umiestniť do elektronického súboru, napr. vo formáte PowerPoint.

wmf - Obrázok, ktorý sa môže umiestniť do elektronického súboru, napr. vo formáte PowerPoint. Windows Metafile (wmf) je jediné logo schválené na interné účely.


Air Products Logo

Zelené logo
.eps
.jpg
.png
.wmf


Black Logo
.eps
.jpg
.png
.wmf


White Logo
.eps
.jpg
.png
.wmf

 Air Products Subsidiary Identifier

Two color

.eps
.jpg
.png
.wmf


Black
.eps
.jpg
.png
.wmf


White
.eps
.jpg
.png
.wmf


Gasin Groupo Air Products

Two color
.eps
.jpg
.png
.wmf


 
Black
.eps
.jpg
.png
.wmf

           
 

White
.eps
.png
.wmf


Gasin


Carburos Metalicos Grupo Air Products

Two color
.eps
.jpg
.png
.wmf

 

 
Black
.eps
.jpg
.png
.wmf

 

 

 
White
.eps
.png
.wmf

Carburos metalicos 

 


Carburos Medica Grupo Air Products

Two color
.eps
.jpg
.png
.wmf

Carburos Medica
   
Black
.eps
.jpg
.png
.wmf
   
White
.eps
.png
.wmf

Carburos Medica

Back to Our Identity Standards

An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close