Air Products Home

News ReleaseAir Products Neemt Grond-en Hulpstoffenvoorziening Bedrivjven in Pernis Over

Intensivering samenwerking levert partners enorme energiebesparing op

October 25, 2004 Amsterdam

Air Products, wereldwijd leverancier van gassen en chemicaliën, heeft met vier bedrijven in Pernis samenwerkingsovereenkomsten gesloten voor de levering van gassen en utilities zoals stoom, elektriciteit, perslucht, koelwater en stikstof. Door gebruik te maken van reeds bestaande grootschalige productie-installaties en de daarmee samenhangende inkoopkracht, is Air Products in staat om de partijen, waaronder nieuwe partners KOG Edible Oils en Cerexagri / ARKEMA tegen lage kosten en met een hoge leverbetrouwbaarheid van hun grond- of hulpstoffen te voorzien. Air Products verwacht uiterlijk in het najaar van 2005 het project af te ronden.

De samenwerking levert de betrokken partijen aanzienlijke kostenbesparingen op, grotendeels in de vorm van energiebesparing ten gevolge van efficiëntere productie van gassen en utilities in de omvangrijke installaties van Air Products. "Voor veel bedrijven vergt het bouwen van eigen utility-voorzieningen een enorme investering. Verder zijn de operationele kosten relatief hoog door de kleinschalige opzet en door het feit dat deze bedrijven te klein zijn om deze voorzieningen efficiënt te kunnen bedrijven en onderhouden. Zodra we bij Air Products zagen dat we met minimale investering verschillende bedrijven van hun benodigdheden konden voorzien, hebben we het initiatief genomen tot deze samenwerking," aldus Pim Meyboom, Business Manager Rotterdam bij Air Products. "Voor Air Products in Rotterdam is het leveren van utilities een kernactiviteit, in het verlengde van onze andere activiteiten hier, zoals de grootschalige productie van zuurstof, stikstof, argon, waterstof, synthesegas en koolmonoxide. Dit betekent voor onze partners niet alleen een efficiënte levering van hun benodigdheden, maar ook een hoge leverbetrouwbaarheid en niet te vergeten gemak."

Betrokken partners zijn Koole Tankstorage, Vondelingenplaat Recycling, KOG Edible Oils en Cerexagri/ ARKEMA . Koole Tankstorage werkt al samen met Air Products voor onder andere de levering van stoom en intensiveert de samenwerking met de afname van elektriciteit. Ook Van Bentum werkt al met Air Products samen voor de levering van elektriciteit en gaat in de toekomst koel- en deminwater afnemen. Nieuwe samenwerkingspartner KOG Edible Oils, die een palmolieraffinaderij pal naast de fabriek van Air Products gaat bouwen, vertrouwt voor de levering van perslucht, stoom, elektriciteit en stikstof volledig op Air Products, maar werkt bijvoorbeeld ook nauw samen met Koole.

Air Products heeft zeer veel gespecialiseerde kennis op het gebied van het ontwerpen, bouwen, bedrijven en onderhouden van installaties voor de productie van gassen en utilities. In Rotterdam alleen zijn drie warmtekrachtcentrales actief binnen het omvangrijke gassen en utilitiesnetwerk van Air Products. Air Products bouwde bijvoorbeeld eerder voor Voridian in Rotterdam Europoort een compleet utility-eiland voor de levering van stoom, elektriciteit, verschillende kwaliteiten lucht en water alsook koelcapaciteit. Air Products exploiteert dit eiland in een joint venture met ENECO Energie, die de overcapaciteit aan elektriciteit afneemt voor gebruik in het publieke net. Volgens Pim Meyboom wordt het voor meer en meer bedrijven aantrekkelijk om op deze manier in hun utility-behoefte te voorzien. "Niet alleen worden grote kostenbesparingen bereikt, maar bedrijven hoeven ook niet meer om te kijken naar de utilities die vaak niet tot hun kerntaken behoren. Daarnaast verdiepen onze mensen zich ook in de systemen en plannen van de klanten die niet in alle gevallen de benodigde expertise zelf in huis hebben. Onze ervaring op dit gebied, ingezet in nauwe samenwerking met de klant, helpt in veel gevallen de meest optimale oplossing snel te vinden. Een niet onbelangrijk laatste argument voor de kleinere bedrijven is de behaalde verbetering van de energie-efficiency op de site en in zijn totaliteit, welke het mogelijk maakt aan de steeds strengere eisen op dit terrein te blijven voldoen.

Naast de landelijke cylindergas- en bulkgasactiviteiten is Air Products is al meer dan dertig jaar actief in de Rotterdamse regio met zogenaamde on-site productie. Het bedrijf heeft in het Rotterdamse haven- en industriegebied drie vestigingen: Botlek, Pernis en Europoort. Vanuit de diverse locaties levert Air Products haar klanten per pijpleiding of kabel direct vanuit de fabrieken producten als zuurstof, stikstof, waterstof, synthese gas, koolmonoxide, stoom, elektriciteit, koel-, demin- en proceswater en gecomprimeerde lucht. Daarnaast neemt Air Products in verschillende gevallen ook productstromen van klanten in zoals brandbare restgassen, stoom, ruwe waterstof en condensaat. "We willen overal ter wereld dicht bij onze klanten zitten en deel uitmaken van de infrastructuur in de belangrijkste industriële gebieden zoals Rotterdam," aldus Pim Meyboom. "We zijn heel blij met deze nieuwe samenwerking, die een voortzetting is van het succes van intensieve samenwerking tussen nabij gelegen bedrijven waarvan wij reeds meer dan dertig jaar deel uitmaken.

Met een uniek pakket van producten, diensten en klantgerichte oplossingen voorziet Air Products wereldwijd klanten in de technologiebranche, de energiesector, de gezondheidszorg en in industriële markten van gassen bij atmosferische druk, gassen voor proceschemie, speciaalgassen, materialen geschikt voor een hoge belasting ('performance materials') en chemische halffabrikaten. Na de oprichting in 1940 heeft Air Products een vooraanstaande positie verworven in belangrijke groeimarkten als de halfgeleiderindustrie, zuiver waterstofgas, thuisgezondheidszorg, het vloeibaar maken van aardgas en hoogwaardige verven en lijmen. Het bedrijf staat bekend vanwege haar vernieuwingsdrang, het steeds weer tot goede oplossingen komen en haar aandacht voor veiligheid en milieu in de bedrijfsvoering. Het bedrijf genereert met 18.500 uiterst toegewijde werknemers in meer dan dertig landen een jaarlijkse omzet van 6,3 miljard US dollar. Air Products werkt aan langetermijnrelaties met klanten en andere contacten, gebaseerd op waarden als begrip, integriteit en passie. Meer informatie is te vinden op website: www.airproducts.com en www.airproducts.nl.

Air Products is al meer dan dertig jaar actief in Nederland en België. De (productie)locaties bevinden zich in Terneuzen, Botlek, Europoort, Pernis, Gent, Keumiée, Nijmegen, Vilvoorde, Brussel en Amsterdam. In Utrecht is het hoofdkantoor van Air Products' Europese chemiedivisie gevestigd.

Connect with us on:

|
An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close