Air Products Home

News ReleaseNová Spolupráce V Oboru Hořákových Technologií Lsv

August 18, 2005 Lehigh Valley, Pa.

Společnosti Air Products a John Zink Company uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti hořákové technologie Large Scale Vortex TM. Technologie LSV, na niž má patent Air Products, je určena k výraznému snížení oxidů dusíku (NO x) ve spalinách a umožňuje uživateli dokonale přizpůsobit proces hoření potřebám tavby.

V rámci této spolupráce bude Air Products provádět detailní přizpůsobení hořáků pro jednotlivé konkrétní aplikace, John Zink Company zprostředkuje styk se zákazníky, marketink a zajistí výrobu.

„Hledali jsme bonitního partnera z oboru spalovacích technologií,“ říká ředitel pro komerční využití technologií Air Products Bob Davis, „protože v tomto oboru máme rezervy, a přitom máme co nabídnout. Vlastníme technologii s vynikajícími ekologickými i provozními vlastnostmi, která vyhoví všude tam, kde jsou přísné emisní limity. Spoluprácí s John Zink Company zužitkujeme všechny přednosti technologie LSV.“

„Spolupráce s Air Products nám umožní nabídnout zákazníkům produkty a služby, které jim přinesou nejen ekonomické efekty, ale zároveň budou více šetřit životní prostředí,“ uvádí prezident John Zink Company Stephen Pirnat.

Srdcem hořákové technologie LSV je fluidní stabilizátor plamene a zvláštní konstrukce trysek, které umožňují dokonale řídit proces hoření a získat z paliva maximum energie při nejnižším možném obsahu škodlivin ve spalinách. Nová stabilizační metoda snižuje spotřebu paliva v primárním plameni, což vede ke snížení teploty a výrazně omezuje vznik oxidů dusíku.

Oblibě u zákazníků se těší i možnost přímo se účastnit dolaďování hořáku ve zkušební laboratoři podle jimi zadaných parametrů. Zákazník je napojen na zkušebnu po internetu a s měřicím a kontrolním systémem komunikuje v reálném čase. Díky tomu může operativně rozhodovat o úpravách ještě před tím, než je hořák namontován do tavicí pece, kde už jsou další případné změny na spalovací aparatuře velmi obtížné.

John Zinc Company, LLC je vedoucí společností v oboru spalovacích technologií s celosvětovou působností (www.johnzink.com).

Connect with us on:

|

Contact Us

Online Contact Form

Contact Information

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close