Air Products Home

News ReleaseNová Spolupráce V Oboru Hořákových Technologií Lsv

August 18, 2005 Lehigh Valley, Pa.

Společnosti Air Products a John Zink Company uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti hořákové technologie Large Scale Vortex TM. Technologie LSV, na niž má patent Air Products, je určena k výraznému snížení oxidů dusíku (NO x) ve spalinách a umožňuje uživateli dokonale přizpůsobit proces hoření potřebám tavby.

V rámci této spolupráce bude Air Products provádět detailní přizpůsobení hořáků pro jednotlivé konkrétní aplikace, John Zink Company zprostředkuje styk se zákazníky, marketink a zajistí výrobu.

„Hledali jsme bonitního partnera z oboru spalovacích technologií,“ říká ředitel pro komerční využití technologií Air Products Bob Davis, „protože v tomto oboru máme rezervy, a přitom máme co nabídnout. Vlastníme technologii s vynikajícími ekologickými i provozními vlastnostmi, která vyhoví všude tam, kde jsou přísné emisní limity. Spoluprácí s John Zink Company zužitkujeme všechny přednosti technologie LSV.“

„Spolupráce s Air Products nám umožní nabídnout zákazníkům produkty a služby, které jim přinesou nejen ekonomické efekty, ale zároveň budou více šetřit životní prostředí,“ uvádí prezident John Zink Company Stephen Pirnat.

Srdcem hořákové technologie LSV je fluidní stabilizátor plamene a zvláštní konstrukce trysek, které umožňují dokonale řídit proces hoření a získat z paliva maximum energie při nejnižším možném obsahu škodlivin ve spalinách. Nová stabilizační metoda snižuje spotřebu paliva v primárním plameni, což vede ke snížení teploty a výrazně omezuje vznik oxidů dusíku.

Oblibě u zákazníků se těší i možnost přímo se účastnit dolaďování hořáku ve zkušební laboratoři podle jimi zadaných parametrů. Zákazník je napojen na zkušebnu po internetu a s měřicím a kontrolním systémem komunikuje v reálném čase. Díky tomu může operativně rozhodovat o úpravách ještě před tím, než je hořák namontován do tavicí pece, kde už jsou další případné změny na spalovací aparatuře velmi obtížné.

John Zinc Company, LLC je vedoucí společností v oboru spalovacích technologií s celosvětovou působností (www.johnzink.com).

Connect with us on:

|

Contact Information

An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close