Air Products Home

News ReleaseFreshline™ Nová Obchodní Značka Potravinářských Plynů

September 29, 2005

Air Products je mezinárodní společnost a proto propaguje podobné nebo stejné produkty v mnoha zemích. Současně věnuje velkou pozornost plnění požadavků evropské a národní legislativy. Každý obor lidské činnosti má svou legislativu a zákonný rámec. Některé obory, například farmaceutický průmysl, mají zavedena přísná pravidla poměrně dlouhou dobu. Jiné obory, jako například potravinářství, prochází v současnosti výrazným zvýšením základních zákonných požadavků. Všechny látky, které přicházejí do přímého styku s potravinami, nebo jsou jejich součástí (např.:CO 2 v sycených limonádách) musí splňovat stejné požadavky jako potraviny.

Mezi potravinářské plyny Air Products proto již nepatří pouze plyny pro sycení a čepování nápojů, ale také další rozsáhlý sortiment plynů pro balení v ochranných atmosférách (MAP – Modified Atmosphere Packaging). Air Products tyto plyny vyrábí a dodává do potravinářského průmyslu v různých typech obalů. Pro malé zákazníky dodáváme stlačené plyny v lahvích a svazcích lahví. Středním odběratelům kapalné plyny v zásobnících Euro-Cyl. Pro velké spotřeby instalujeme výrobní zařízení u zákazníka On-Site. Všechny tyto typy dodávek potravinářských plynů splňují národní a také evropskou legislativu.

Od 1. září 2005 jsme změnili označení produktové řady všech potravinářských plynů z TOPGAS™ na FRESHLINE™. Hlavním důvodem je jednotnost značení potravinářských plynů v Evropské divizi Air Products. Původní obchodní značka TopGas byla určena především pro čepování nápojů. Nová produktová řada Freshline je rozšířena o další produkty určené především pro balení v ochranných atmosférách. Jednotnost názvů a značení potravinářských plynů umožňuje našim zákazníkům, kteří využívají volnost obchodu v Evropské unii nakupovat stejné produkty od různých poboček Air Products. Navíc tato jednotnost přináší úspory v marketingové komunikaci se zákazníky, protože celá Evropská divize Air Products propaguje stejné produkty.

Pod novou registrovanou obchodní značku FRESHLINE™ přechází celý sortiment plynů pro potravinářský a nápojový průmysl. Značka je zárukou kvality pro pivo, sycené limonády, balené masné výrobky, mléčné výrobky s prodlouženou trvanlivostí, a řadu dalších potravin. Použití čistých potravinářských plynů, nebo jejich směsí zahrnuje také mražení a rychlé zchlazování produktů dusíkem a suchým ledem.

Air Products dodává ucelený sortiment plynů pro potravinářské aplikace a zároveň patří mezi specializované dodavatele špičkových technologií, které využívají potravinářské plyny (např. mrazicí skříně a tunely). Nejvíce používanými plyny jsou dusík, CO2 a kyslík. Z dalších plynů se v menší míře používá vodík, etylen, oxid siřičitý a oxid dusný.

Dusík je využíván v kapalné i plynné formě. Kapalný dusík, jehož teplota dosahuje -196 °C, se uplatňuje při šokovém mražení a chlazení potravin v mrazicích tunelech nebo skříních. Plynný dusík je používán jako ochranná atmosféra při balení potravin či stáčení nápojů, a to buď samostatně, nebo ve směsi s jinými druhy plynů.

CO2 v plynné formě nachází největší uplatnění v nápojovém průmyslu při sycení nápojů a jako součást ochranných atmosfér při balení potravin, kde zamezuje růstu mikroorganismů, zejména plísní a aerobních bakterií. CO2 v tuhé fázi ve formě pelet (suchý led) zajišťuje chlazení přepravních, nebo prodejních kontejnerů.

Kyslík je většinou součástí směsí s jinými plyny a je doporučován pro balení masných výrobků, kde příznivě působí na zachování optimální barvy masa.

Pro čepování piva a nealkoholických nápojů jsou určeny čisté plyny, nebo směsi potravinářských plynů řady FRESHLINE™. Ve vybraných lokalitách nabízíme také expresní rozvoz těchto plynů Gas Taxi. Tento rozvoz patří mezi naše nejvíce vyhledávané služby.

Air Products poskytuje svým zákazníkům záruku, která splňuje požadavky následující legislativy:

  • Nařízení EU 178/2002, Obecné zásady a požadavky potravinového práva
  • Nařízení EU 852/2004, Hygiena potravin
  • Nařízení EU 2000/13/ES, Označování potravin
  • Zákon č. 110/1997 Sb. dle novely č. 45/2004 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
  • Vyhláška 54/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek
  • Zákon č. 259/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem „e“, ve znění vyhlášky č. 24/2001 Sb.
  • Požadavky na čistotu potravin – Vyhláška č. 318/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídavných látek

Connect with us on:

|
An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close