Air Products Home

News ReleaseAir Products Rozšiřuje Dodávky Medicinálních Plynů

September 30, 2005

České zboží jde v cizině čím dál lépe na odbyt. Nejčerstvější statistika za červen letošního roku říká, že vývoz by letos poprvé od rozpadu federace měl být větší než dovoz. Za první pololetí 2005 činí přebytek běžného účtu obchodní bilance 38 miliard korun. Ve vývozu se uplatňují další produkty, u kterých to donedávna nebylo možné. Ovoce přinášejí zahraniční investice.

Plyny pro zdravotnictví ve vyšší čistotě nejen pro domácí odběratele, ale nově z Děčína též do sousedního Saska a Berlína jsou výsledky nejnovější investiční aktivity společnosti Air Products.

Společnost provedla radikální obměnu technického zařízení včetně nového softwarového vybavení, které splňuje nejvyšší nároky Evropské unie na kontrolovatelnost procesů a nezávislost na obsluze. Zároveň byly vytvořeny nové pracovní postupy, provedena analýza kritických bodů fungování a proškoleni zaměstnanci obsluhy.

Na základě` finanční investice, ale i vloženého know-how získal Air Products 26. července nový certifikát Státního ústavu pro kontrolu léčiv umožňující výrobu a distribuci medicinálního kyslíku, dusíku, oxidu uhličitého a vzduchu pro dýchací přístroje.

K modernizaci výrobního zařízení došlo v rámci celoevropského projektu Air Products zaměřeného na posílení konkurenceschopnosti ve výrobě plynů pro zdravotnictví. Projekt trval celkem 4 roky.

„Jedná se o jeden z konkrétních dopadů vstupu České republiky do Evropské unie,“ komentuje generální ředitel Air Products ČR Václav Harant. „Vstup do Unie nám umožnil bez omezení prodávat naše produkty v sousedních zemích, ale zároveň jsme vystaveni zcela otevřené zahraniční konkurenci. Této situaci se můžeme přizpůsobovat jedině investicemi do moderních technologií,“ dodává.

Investice umožňuje prodávat výrobky s vysokou vloženou hodnotou využívající kvalifikované pracovní síly. To je podmínkou udržení zaměstnanosti, nebot’ česká ekonomika je a stále více bude vystavena tlaku na přesun výrob založených na méně kvalifikované, levnější pracovní síle dále na východ. Strategické analýzy Air Products odhadují, že tento trend se v české ekonomice plně projeví na přelomu tohoto desetiletí.

Air Products se sídlem v Pensylvánii (USA) patří mezi vysoce aktivní společnosti newyorské burzy. Za třetí čtvrtletí letošního fiskálního roku (tj. k 30. červnu) dosáhla společnost celosvětově dalšího nárůstu čistého zisku, a to 17 % za rok; zatímco ve srovnatelném období loňského fiskálního roku činil růst 15 %. Společnost připisuje tento výsledek jak svým podnikatelským a inovačním aktivitám, tak i pokračujícímu světovému oživení v chemickém průmyslu.

Roční obrat společnosti činí 7,4 mld. amerických dolarů.

Firma je aktivní ve 30 zemích světa, dohromady má 20 tisíc zaměstnanců.

Connect with us on:

|

Contact Information

An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close