Air Products Home

News ReleaseDo Dvou Let Má Padnout Další Překážka Na Cestě K Vodíkové Ekonomice

September 30, 2005

Zatímco užití vodíku jako paliva v automobilech, autobusech či ponorkách a jako zdroje elektřiny a tepla pro budovy začalo nabývat v posledních letech jasnějších obrysů, otázka, jak efektivně dostat vodík na místo spotřeby, zůstává zahalena mlhou otazníků.

Problémem není sama výroba vodíku. Současné technologie, zejména štěpení zemního plynu takzvaným parním reformingem, jsou běžné a spolu s přímou těžbou z podzemních zdrojů produkují statisíce tun plynu ročně. Stejně tak energetické zdroje – zemní plyn, částečně elektrolýza vody a v budoucnu sluneční záření – dokážou pokrýt odhadovanou světovou spotřebu vodíku přinejmenším do let 2040–2050.

Ani skladování, přeprava a manipulace s vodíkem nečiní potíže. Buď se vodík dopravuje k zákazníkům v bateriích tlakových lahví na návěsech silničních trajlerů, nebo jsou tam, kde je zdroj blízko spotřebiče a jedná se o velká množství plynu, vybudována potrubí – vodíkovody. Ty se nacházejí zejména v blízkosti ropných rafinerií. Jednou z nejhustších vodíkovodných sítí v Evropě disponuje přístav Rotterdam, kde jsou na malé ploše soustředěny rafinerie všech významných petrolejářských společností světa. Vodíkovody najdeme i u nás například v litvínovské rafinerii.

To však pro budoucí vodíkovou ekonomiku nestačí. Má-li vodík efektivně nahradit alespoň 20 % spotřeby ropy, jak se předpokládá ve strategických vizích Spojených států, Evropské unie a Japonska, musí být natolik atraktivní – tedy dostupný – jako současná paliva. V dopravě to předpokládá vybudování stejně husté sítě čerpacích stanic, jakou má benzin a nafta, ve spotřebě pro domácnosti podobně hustou potrubní síť, jako jsou dnešní plynovody.

Co má být dřív – vejce, nebo slepice?

Dnes už nejde o technický, ale především o ekonomický problém. Náklady na vybudování distribuční sítě jsou tak vysoké, že žádný soukromý investor do nich nepůjde bez zaručené návratnosti vložených investic. Ale návratnost investice není možná bez prodeje velkých objemů. Lidé však nebudou vzhledem k poměrně vysokým pořizovacím nákladům na zařízení zpracovávající vodík kupovat ve velkém, dokud nebude zajištěna dostupná distribuční síť.

Rozetnout tento začarovaný kruh se pokouší nová dohoda, kterou nedávno uzavřelo Ministerstvo energetiky Spojených států se společností Air Products. Ta je největším výrobcem a distributorem vodíku ve Spojených státech a kromě jiného dodává vodík spolu s kyslíkem jako palivo do raketoplánů NASA. Firma má vyvinout a předvést veřejnosti vodíkovou energetickou stanici nové generace.

Stanice bude koncipována tak, aby dokázala k výrobě vodíku využít energetických zdrojů, které jsou k dispozici z běžné distribuce. Jedná se především o zemní plyn, ale i propan-butan a nově i bioplyny, jež produkují čistírny odpadních vod. V současné době je vytipováno několik lokalit, kde by nová technologie měla být v roce 2007 uvedena do provozu.

„Věříme, že stanice nabídne řešení plně konkurenceschopné s ostatními variantami,“ konstatoval při uzavření dohody ředitel Air Products pro rozvoj energetických řešení budoucnosti Greg Keenan. Stanice je koncipována na elektrický výkon 250 kW, což je spotřeba předměstského hotelu o 300 pokojích, a dále na výrobu vodíku dostačující pro 20 osobních automobilů. Třetím produktem je teplo.

Koncepce jednotek produkujících všechny tři druhy energie najednou se ukazuje jako velice slibná. Jednak je takto možné zásobovat energií tolik spotřebičů, aby se jejich cena dostatečně rychle „rozpustila“ a investice byla návratná. Jednak má koncepce vysokou účinnost – dokáže využít 80 až 85 % energie vstupující do systému. Důležité je i to, že má extrémně nízké emise.

Technologie, kterou má nová stanice využívat, byla představena veřejnosti v listopadu 2002. Poté byla zahájena první kombinovaná výroba elektřiny a tepla z vodíku ve spolupráci s městem Las Vegas. Od roku 2003 do současnosti byly do komerčního provozu uvedeny čtyři desítky instalací po celém světě. Vyrobily 70 milionů kilowatthodin elektrické energie. To je asi třetina roční produkce naší vodní elektrárny Slapy.

Související zprávy:

Rodinný dům na vodík v Rotterdamu
Honda FCX Hydrogen

Air Products:

Americká akciová společnost obchodovaná na Newyorské burze.
Zabývá se výrobou a prodejem technických a medicinálních plynů, chemikálií a souvisejících technických zařízení.
V roce 2002 se zapojila v USA do strategického programu rozvoje vodíkové ekonomiky.
V současnosti vyvíjí a provozuje distribuční systémy vodíku pro automobilové flotily a stacionární energetické zdroje ve Spojených státech a Japonsku, v omezené míře i v Evropě.
Je dodavatelem vodíku pro ponorky německého válečného námořnictva poháněné palivovými články a vodíku a kyslíku jako paliva pro raketoplány NASA.

Roční obrat společnosti činí 7,4 mld. amerických dolarů.
Firma je aktivní ve 30 zemích světa, dohromady má 20 tisíc zaměstnanců.
V České republice dosáhla za rok 2004 obratu1,1 mld. Kč. Zaměstnává zde 155 lidí.

Connect with us on:

|

Contact Information

An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close