Air Products Home

News ReleaseRvní Vodíkový Rodinný Dům

September 30, 2005

Společnost Air Products se účastní unikátního projektu na využití vodíku k zásobování rodinných domů elektrickou energií. Projekt je realizován v Rotterdamu a probíhá v rámci strategických programů dlouhodobě udržitelné vodíkové ekonomiky.

Potřebný vodík vyrábí místní zařízení Air Products. Plyn je odtud dopravován ke spotřebiteli stávajícím vodíkovým potrubím, které je položeno těsně vedle zkušebního domu. V budově se mění ve velkém palivovém článku na elektrickou energii a teplou vodu.

Projekt slouží nejen k ověření technických možností bezpečného zásobování rodinných domů vodíkem, ale i možností snížit znečištění životního prostředí velkých aglomerací emisemi oxidu uhličitého a oxidů dusíku.

Díky velkým zařízením Air Products na výrobu plynu s dobrou ekonomičností provozu je cena vodíku konkurenceschopná s elektřinou a zemním plynem dodávaným z veřejných rozvodných sítí. K příznivé ceně přispívá i fakt, že malou vzdáleností „vodíkovodu“ a pokusného domu nevznikly náklady na vybudování přípojky.

Ještě v první polovině loňského roku se uvažovalo o tom, že podobný zkušební dům bude zřízen také ve Velké Británii. Volba na Rotterdam padla proto, že vytváří ideální podmínky. Je zde vybudovaná vodíková infrastruktura, vysoká hustota osídlení (tedy malé dopravní vzdálenosti) a naléhavá potřeba dalšího snižování emisí. Z toho důvodu je dnes toto přístavní město považováno za jednoho z adeptů na vybudování první lokální vodíkové ekonomiky na světě.

Connect with us on:

|

Contact Us

Online Contact Form

Contact Information

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close