Air Products Home

News ReleaseRvní Vodíkový Rodinný Dům

September 30, 2005

Společnost Air Products se účastní unikátního projektu na využití vodíku k zásobování rodinných domů elektrickou energií. Projekt je realizován v Rotterdamu a probíhá v rámci strategických programů dlouhodobě udržitelné vodíkové ekonomiky.

Potřebný vodík vyrábí místní zařízení Air Products. Plyn je odtud dopravován ke spotřebiteli stávajícím vodíkovým potrubím, které je položeno těsně vedle zkušebního domu. V budově se mění ve velkém palivovém článku na elektrickou energii a teplou vodu.

Projekt slouží nejen k ověření technických možností bezpečného zásobování rodinných domů vodíkem, ale i možností snížit znečištění životního prostředí velkých aglomerací emisemi oxidu uhličitého a oxidů dusíku.

Díky velkým zařízením Air Products na výrobu plynu s dobrou ekonomičností provozu je cena vodíku konkurenceschopná s elektřinou a zemním plynem dodávaným z veřejných rozvodných sítí. K příznivé ceně přispívá i fakt, že malou vzdáleností „vodíkovodu“ a pokusného domu nevznikly náklady na vybudování přípojky.

Ještě v první polovině loňského roku se uvažovalo o tom, že podobný zkušební dům bude zřízen také ve Velké Británii. Volba na Rotterdam padla proto, že vytváří ideální podmínky. Je zde vybudovaná vodíková infrastruktura, vysoká hustota osídlení (tedy malé dopravní vzdálenosti) a naléhavá potřeba dalšího snižování emisí. Z toho důvodu je dnes toto přístavní město považováno za jednoho z adeptů na vybudování první lokální vodíkové ekonomiky na světě.

Connect with us on:

|

Contact Information

An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close