Air Products Home

News ReleaseIndie Uvedla Do Provozu První Čerpací Stanici Na Vodík

October 24, 2005

Indie je další zemí, která vstoupila do éry takzvané vodíkové ekonomiky. Ministr ropného hospodářství a zemního plynu Mani Shanker oficiálně zahájil v neděli 9. října 2005 provoz vodíkové čerpací stanice, která je majetkem společnosti Indian Oil Corporation Ltd. ve Faridabadu severně od New Delhi. Stanice poskytuje dva druhy paliv – směs vodíku se stlačeným zemním plynem (HCNG) a čistý vodík.

Dodavatelem skladovací a stáčecí technologie vodíku je Air Products a jeho indický joint venture INOX Air Products Ltd., který vyhrál výběrové řízení vypsané Indian Oil Corporation Ltd. Podle plánu této společnosti bude hlavním přínosem vodíkové technologie snížení emisí oxidů uhlíku a dusíku produkovaných vozidly na čistý zemní plyn. Společnost hodlá v rámci zkušebního programu provozovat nejméně čtyři vozidla.

Těžištěm know-how jsou zkušenosti s kombinovaným palivem vodíku a zemního plynu získané z vývojové energetické stanice v Las Vegas, kterou Air Products provozuje spolu s University of California Davies, a dále z tankování vodíku do motorových vozidel ve Washingtonu, Singapuru, Londýně a Tokiu.

Indie je vedle Spojených států, Evropské unie a Japonska čtvrtou velkou zemí, která má v úmyslu hrát klíčovou roli v rozvoji vodíkové ekonomiky. Je členem Mezinárodního společenství pro vodíkovou ekonomiku (International Partnership for Hydrogen Economy – IPHE) a v poslední době podnikla několik kroků k využití alternativních a nových paliv.

Například všechna vozidla veřejné dopravy v New Delhi jsou smluvně vázána k tomu, aby využívala k pohonu zemní plyn. Cílem zatím není hledat strategickou náhradu ropy, v současnosti jde o snížení množství škodlivých emisí a zlepšení životního prostředí v aglomeraci. Indian Oil Corporation Ltd. je v tomto projektu h lavním dodavatelem.

Connect with us on:

|

Contact Us

Online Contact Form

Contact Information

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close