Air Products Home

News ReleaseIndie Uvedla Do Provozu První Čerpací Stanici Na Vodík

October 24, 2005

Indie je další zemí, která vstoupila do éry takzvané vodíkové ekonomiky. Ministr ropného hospodářství a zemního plynu Mani Shanker oficiálně zahájil v neděli 9. října 2005 provoz vodíkové čerpací stanice, která je majetkem společnosti Indian Oil Corporation Ltd. ve Faridabadu severně od New Delhi. Stanice poskytuje dva druhy paliv – směs vodíku se stlačeným zemním plynem (HCNG) a čistý vodík.

Dodavatelem skladovací a stáčecí technologie vodíku je Air Products a jeho indický joint venture INOX Air Products Ltd., který vyhrál výběrové řízení vypsané Indian Oil Corporation Ltd. Podle plánu této společnosti bude hlavním přínosem vodíkové technologie snížení emisí oxidů uhlíku a dusíku produkovaných vozidly na čistý zemní plyn. Společnost hodlá v rámci zkušebního programu provozovat nejméně čtyři vozidla.

Těžištěm know-how jsou zkušenosti s kombinovaným palivem vodíku a zemního plynu získané z vývojové energetické stanice v Las Vegas, kterou Air Products provozuje spolu s University of California Davies, a dále z tankování vodíku do motorových vozidel ve Washingtonu, Singapuru, Londýně a Tokiu.

Indie je vedle Spojených států, Evropské unie a Japonska čtvrtou velkou zemí, která má v úmyslu hrát klíčovou roli v rozvoji vodíkové ekonomiky. Je členem Mezinárodního společenství pro vodíkovou ekonomiku (International Partnership for Hydrogen Economy – IPHE) a v poslední době podnikla několik kroků k využití alternativních a nových paliv.

Například všechna vozidla veřejné dopravy v New Delhi jsou smluvně vázána k tomu, aby využívala k pohonu zemní plyn. Cílem zatím není hledat strategickou náhradu ropy, v současnosti jde o snížení množství škodlivých emisí a zlepšení životního prostředí v aglomeraci. Indian Oil Corporation Ltd. je v tomto projektu h lavním dodavatelem.

Connect with us on:

|

Contact Information

An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close