Air Products Home

News ReleaseInnovatief Demonstratieproject Air Products: Energievoorziening Uit Waterstof In Zwijndrecht

November 30, 2005

In Zwijndrecht is een ideale plek gevonden om een demonstratieproject te realiseren, het appartementencomplex Swinhove. De reden waarom dit initiatief in deze regio is gestart, is omdat er reeds een grootschalige waterstof wordt geleverd aan de industrie. Hierdoor zijn de kosten van de waterstof en de kosten van de benodigde leidingen om het naar de verbruikers te krijgen minimaal. Op dit moment zijn de betrokken partijen, waaronder ECN en Tebodin, bezig om een definitief ontwerp te maken voor een kleine brandstofcel-installatie die een klein gedeelte van de energievoorziening van Swinhove gaat overnemen. Als dit ontwerp klaar is, het geld bij elkaar is om de installatie te bouwen en alle vergunningen zijn verleend, moet het mogelijk zijn om in 2006 met het demonstratieproject te starten.

Op energiegebied wordt de wereld met twee problemen geconfronteerd. Een dreigend tekort aan energie door het opraken van fossiele brandstoffen als aardolie, gas en kolen en nog belangrijker, de aantasting van het milieu door de overmatige uitstoot van o.a. CO2 en NOx, wat weer leidt tot luchtvervuiling en klimaatverandering.

Om deze problemen op te lossen wordt er wereldwijd gezocht naar alternatieve energiebronnen die niet opgaan en die niet vervuilen, ook wel "duurzame energie" genoemd. Waterstof maakt daar deel van uit en lijkt op aardgas. Apparaten die brandstofcellen heten (dit zijn een soort CV-ketel, maar dan veel zuiniger en draaiend op waterstof) zetten waterstof en zuurstof uit de lucht om in elektriciteit en warm water, zonder verdere schadelijke stoffen voor het milieu.

Een ideale oplossing lijkt het en dat is het ook. De kosten hiervan liggen echter nog veel hoger dan elektriciteit van het net en warmwater uit de CV ketel op aardgas. Daarbij komen echter wel voor het milieu schadelijke stoffen vrij. Willen we ooit overstappen op schone energie uit waterstof, dan moeten we echter wel de kosten van deze oplossing naar beneden halen.

Als het publiek in de praktijk kan zien dat schone energievoorziening door waterstof mogelijk is, zullen meer en meer mensen hiervoor willen kiezen. Hierdoor komt er meer vraag naar brandstofcellen die daardoor goedkoper worden. Als meer mensen waterstof gaan gebruiken, kan ook de prijs van de waterstof omlaag doordat het grootschaliger geproduceerd kan worden.

Hiertoe wordt in Zwijndrecht een demonstratieproject gerealiseerd in het appartementen-complex Swinhove. Wordt het een succes, dan zijn er in de nabijheid van de waterstof-pijpleiding nog vele andere woonwijken en flatgebouwen die in aanmerking zouden kunnen komen voor betaalbare duurzame energievoorziening. Gezien de ideale ligging nabij een bestaande en relatief goedkope waterstofbron, zouden Zwijndrecht en Rotterdam wel eens de koplopers van duurzame energievoorziening op basis van waterstof in Europa kunnen worden.

Connect with us on:

|
An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close