Air Products Home

News ReleaseMedicinální plyny: Přednost dostal Air Products

April 01, 2006 Praha, Česká republika

Doba se mění, nároky rostou a trh si vybírá. S čím dodavatelé vystačili ještě před několika lety, to dnes náročný klient odmítá. Tuto zkušenost potvrdil v plném rozsahu kontrakt mezi Air Products a soukromým Centrem lékařské genetiky a reprodukční medicíny Gennet, s. r. o., v Praze na dodávky medicinálních plynů (kyslík, rajský plyn, CO2, stlačený vzduch).

Gennet poskytuje služby v oboru lékařské genetiky a reprodukční medicíny klientům z hlavního města, Středočeského, ale i Libereckého kraje. Pracuje pro pacientky šesti set privátních ambulantních gynekologů a provádí speciální genetická vyšetření pro nemocnice spádové oblasti. Za rok 2005 bylo v Gennetu ošetřeno 14 228 rodin.

„Když potřebuji závoz plynu, mám jej zde okamžitě a s komplexním servisem, zatímco s předcházejícím dodavatelem jsem byl hrubě nespokojen,“ vysvětluje rozhodnutí o vol1bě dodavatele jednatel JUDr. Matěj Stejskal.

Náročnost, kterou klient přenáší na své dodavatele, dokreslují jeho vlastní nadstandardní aktivity. K Měsíci reprodukčního zdraví v červnu 2006 připravilo centrum akci na podporu neplodných párů, které již nemají léčbu hrazenou ze zdravotního pojištění. Klinika se rozhodla převzít na sebe v průběhu tohoto měsíce riziko neúspěchu. To znamená, že nepodaří-li se pacientce otěhotnět, platí za léčbu (bez léků) pouze jednu korunu.

Podle dr. Stejskala si dnes nelze představit, že by dodavatel nesdílel problémy svého klienta a neposkytoval mu maximální podporu všestrannou kvalitou služeb. V oboru asistované reprodukce to vzhledem k rostoucímu trendu neplodnosti, který není problémem jednotlivců, ale celé společnosti, platí dvojnásob.

Connect with us on:

|

Contact Us

Online Contact Form

Contact Information

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close