Air Products Home

News ReleaseMedicinální plyny: Přednost dostal Air Products

April 01, 2006 Praha, Česká republika

Doba se mění, nároky rostou a trh si vybírá. S čím dodavatelé vystačili ještě před několika lety, to dnes náročný klient odmítá. Tuto zkušenost potvrdil v plném rozsahu kontrakt mezi Air Products a soukromým Centrem lékařské genetiky a reprodukční medicíny Gennet, s. r. o., v Praze na dodávky medicinálních plynů (kyslík, rajský plyn, CO2, stlačený vzduch).

Gennet poskytuje služby v oboru lékařské genetiky a reprodukční medicíny klientům z hlavního města, Středočeského, ale i Libereckého kraje. Pracuje pro pacientky šesti set privátních ambulantních gynekologů a provádí speciální genetická vyšetření pro nemocnice spádové oblasti. Za rok 2005 bylo v Gennetu ošetřeno 14 228 rodin.

„Když potřebuji závoz plynu, mám jej zde okamžitě a s komplexním servisem, zatímco s předcházejícím dodavatelem jsem byl hrubě nespokojen,“ vysvětluje rozhodnutí o vol1bě dodavatele jednatel JUDr. Matěj Stejskal.

Náročnost, kterou klient přenáší na své dodavatele, dokreslují jeho vlastní nadstandardní aktivity. K Měsíci reprodukčního zdraví v červnu 2006 připravilo centrum akci na podporu neplodných párů, které již nemají léčbu hrazenou ze zdravotního pojištění. Klinika se rozhodla převzít na sebe v průběhu tohoto měsíce riziko neúspěchu. To znamená, že nepodaří-li se pacientce otěhotnět, platí za léčbu (bez léků) pouze jednu korunu.

Podle dr. Stejskala si dnes nelze představit, že by dodavatel nesdílel problémy svého klienta a neposkytoval mu maximální podporu všestrannou kvalitou služeb. V oboru asistované reprodukce to vzhledem k rostoucímu trendu neplodnosti, který není problémem jednotlivců, ale celé společnosti, platí dvojnásob.

Connect with us on:

|

Contact Information

An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close