Air Products Home

News ReleaseKyslík Air Products v moderní genetice

May 30, 2006 Czech Republic

Společnost Air Products, známá odborné veřejnosti především jako výrobce a dodavatel technických plynů, vstoupila v roce 2005 i na pole jednoho z nejmodernějších oborů současného lékařství – genetiky.

Asi pět procent novorozenců je postiženo vrozenou vadou. Jednou z nejčastějších vrozených genetických vad je Downův syndrom. Metodami moderní genetiky lze často identifikovat vrozenou vadu již v těhotenství (prenatální diagnostika) a umožnit budoucím rodičům svobodu volby, zda přivést na svět postižené dítě.

Preimplantační diagnostika dokonce umožňuje v programu asistované reprodukce geneticky vyšetřovat zárodky ještě před vložením do dělohy a vyřadit ty, jež jsou ohroženy genetickou vadou. Genetická prenatální vyšetření se provádějí většinou do 24. týdne těhotenství.

Jedním z předních soukromých pracovišť je Centrum lékařské genetiky a reprodukční medicíny Gennet, s. r. o., v Praze. Z celkového počtu 14 228 ošetřených rodin za rok 2005 centrum diagnostikovalo na 200 vrozených vad. Z toho zhruba polovina případů vedla k přerušení těhotenství.

„Těhotenská genetika má významný společenský rozměr,“ podtrhuje vedoucí lékař a spolumajitel MUDr. David Stejskal důležitost podobných pracovišť. Genetika podporuje celosvětový trend plánovaného rodičovství. U rodičovských párů posiluje odpovědnost a umožňuje jim tuto odpovědnost realizovat. Tím přispívá k celkovému zvyšování kvality života. Jedinou stinnou stránkou věci je, že posilování podobné odpovědnosti spoluvytváří mylný dojem, že moderní vědou dokážeme ovlivnit všechno. To ovšem není pravda, jak poznamenává dr. Stejskal.

Četnost genetických problémů v těhotenství je poměrně vysoká. Uvádí se, že zhruba 10 % těhotných žen u nás by potřebovalo genetickou konzultaci. Rozšiřuje se riziková skupina žen rodících ve věku nad 35 let, v současnosti je jich asi 8 %. Asi 16 % rodiček podstupuje odběr plodové vody a genetické vyšetření.

Současná medicína nedokáže opravit poškozený gen. Pokud to vůbec kdy bude možné, pak je to otázka spíše vzdálené budoucnosti. V každém případě je nesporným přínosem včas zjištěných vad plodu fakt, že rodička má právo těhotenství ukončit, pokud se prokáže poškození plodu. Nerozhodne-li se rodina k potratu, může se aktivně připravovat na příchod ohroženého dítěte.

Poskytovatel špičkových lékařských služeb se neobejde bez špičkových služeb dodavatele jednoho ze základních podpůrných prvků při vyšetřeních a léčbě, kterým jsou medicinální plyny. Bez nich by nebylo možno tuto lékařskou disciplínu vůbec provozovat.

„Atmosféra složená z čistého kyslíku s 5% obsahem CO2 slouží ke kultivaci buněk pro genetická vyšetření a zárodků v programu asistované reprodukce,“ uvádí MUDr. Stejskal. Medicinální kyslík a oxid dusný se také používá při anestezii u malých operačních výkonů.

Bez medicinálního oxidu uhličitého a medicinálního vzduchu by nebylo možné provádět kultivace tkání pro genetická vyšetření a zárodků v programu asistované reprodukce.

Gennet je v oblasti medicinálních plynů prestižním klientem Air Products od roku 2005. „Když potřebuji závoz plynu, mám jej zde okamžitě a s plným servisem. S předcházejícím dodavatelem jsem byl hrubě nespokojen,“ vysvětluje rozhodnutí o volbě nového dodavatele medicinálních plynů čímž je Air Products, jednatel JUDr. Matěj Stejskal.

Connect with us on:

|

Contact Information

An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close