Air Products Home

News ReleasePrůlom do controllingu na evropské úrovni

May 30, 2006 Praha, Česká republika

Americká společnost Air Products otevřela jednu z klíčových ekonomických funkcí lidem z východní Evropy. Dosavadní management accountant Air Products Česká a Slovenská republika Ing. Radka Pavlištíková (27) obsadila pozici evropského controllingu a finančních analýz v Bruselu.

R. Pavlištíková vystudovala podnikovou ekonomiku a management Vysoké školy ekonomické v Praze. Na pozicích marketingu, logistiky a účetnictví pracovala kromě jiného u společností Atlas, Delvita a Unilever. V Air Products pracuje v oboru finančního reportingu, řízení nákladů a vyhodnocování potenciálních investic od roku 2004.

Podle generálního ředitele Air Products pro východní Evropu Václava Haranta se jedná o průlom do oblasti, kterou nadnárodní firmy zatím ponechávaly zcela ve své kompetenci. Obsadit evropskou controllingovou pozici člověkem z východní Evropy bylo ještě před rokem nemyslitelné.

České vedení Air Products pracuje na prosazování českých lidí do evropských struktur více než čtyři roky. Před tím byl z ájem byl pouze o „mozky“, neboli o špičkové odborníky na řešení konkrétních technických úkolů. Dobrými ekonomickými výsledky a kvalitami českých pracovníků se postupně podařilo překonat počáteční nedůvěru západoevropských partnerů a prosadit české zaměstnance na pozice v ýrobního ředitele pro střední a východní Evropu, ředitele pro obchod v oblasti metalurgie pro Evropu, Asii, Latinskou Ameriku a Střední Východ a konečně i na funkci generálního ředitele pro východní Evropu.

Air Products je akciová společnost se sídlem v USA obchodovaná na newyorské burze. Za loňský rok dosáhla obratu 8,1 mld. amer. dolarů, operuje v 31 zemích světa, kde zaměstnává více než 20 tisíc lidí.

Connect with us on:

|

Contact Information

An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close