Air Products Home

News ReleasePrůlom do controllingu na evropské úrovni

May 30, 2006 Praha, Česká republika

Americká společnost Air Products otevřela jednu z klíčových ekonomických funkcí lidem z východní Evropy. Dosavadní management accountant Air Products Česká a Slovenská republika Ing. Radka Pavlištíková (27) obsadila pozici evropského controllingu a finančních analýz v Bruselu.

R. Pavlištíková vystudovala podnikovou ekonomiku a management Vysoké školy ekonomické v Praze. Na pozicích marketingu, logistiky a účetnictví pracovala kromě jiného u společností Atlas, Delvita a Unilever. V Air Products pracuje v oboru finančního reportingu, řízení nákladů a vyhodnocování potenciálních investic od roku 2004.

Podle generálního ředitele Air Products pro východní Evropu Václava Haranta se jedná o průlom do oblasti, kterou nadnárodní firmy zatím ponechávaly zcela ve své kompetenci. Obsadit evropskou controllingovou pozici člověkem z východní Evropy bylo ještě před rokem nemyslitelné.

České vedení Air Products pracuje na prosazování českých lidí do evropských struktur více než čtyři roky. Před tím byl z ájem byl pouze o „mozky“, neboli o špičkové odborníky na řešení konkrétních technických úkolů. Dobrými ekonomickými výsledky a kvalitami českých pracovníků se postupně podařilo překonat počáteční nedůvěru západoevropských partnerů a prosadit české zaměstnance na pozice v ýrobního ředitele pro střední a východní Evropu, ředitele pro obchod v oblasti metalurgie pro Evropu, Asii, Latinskou Ameriku a Střední Východ a konečně i na funkci generálního ředitele pro východní Evropu.

Air Products je akciová společnost se sídlem v USA obchodovaná na newyorské burze. Za loňský rok dosáhla obratu 8,1 mld. amer. dolarů, operuje v 31 zemích světa, kde zaměstnává více než 20 tisíc lidí.

Connect with us on:

|

Contact Us

Online Contact Form

Contact Information

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close