Air Products Home

News ReleaseKonkurencia Na Trhu Pomôže Slovenským Nemocniciam

July 30, 2006 Slovakia

Na slovenský trh medicinálnych plynov vstúpil ďalší hráč, americká spoločnosť Air Products, ktorá uviedla do prevádzky prvý zásobník medicinálneho kyslíka v Nemocnici Podunajské Biskupice pri Bratislave. Zásobník s kapacitou 11 m 3 zaistí prostredníctvom rúrkového rozvodu dodávku 70 tisíc litrov kyslíka ročne, čo tvorí asi 90 % z celkovej spotreby medicinálnych plynov v nemocnici.

„K tejto investícii a výmene dodávateľa nás v podstate prinútili prevádzkové dôvody a nutnosť preložiť odparovaciu stanicu na iné miesto v rámci areálu nemocnice,“ uvádza MUDr. Peter Kuka, riaditeľ nemocnice „Očakávame od nej zníženie nákladov na kyslík oproti predchádzajúcemu dodávateľovi a zvýšenie efektívnosti.“

Nemocnica Podunajské Biskupice lieči pacientov s pľúcnymi a kardiovaskulárnymi ochoreniami. Medicinálny kyslík používa hlavne na exygenoterapiu. Pri pľúcnych chorobách používa tiež pretlakové dýchanie kyslíkom alebo stlačeným vzduchom.

Spoločnosť Air Products je známa ako jeden z najväčších svetových výrobcov technických a medicinálnych plynov. V Spojených štátoch, Veľkej Británii alebo napríklad v Španielsku je dodávateľom kyslíka a potrebného technického vybavenia pre domácu oxygenoterapiu.

„Proces výberu a rozhodovania o investíciách v podmienkach finančného poddimenzovania v oblasti zdravotníctva je zvlášť namáhavý a citlivý,“ konštatuje ďalej riaditeľ. Kuka, „nakoľko musíme rozhodovať v obmedzenom priestore, musíme zohľadňovať nielen nákladovosť, ale aj vhodné finančné podmienky, čiže splácanie investície a podobne.“

„Slovenské zdravotníctvo je pre nás veľmi perspektívnym trhom, ktorému chceme pomôcť ponukou solídnych cien a kvalitných služieb,“ uvádza obchodný riaditeľ Air Products ČR a SR Martin Weiss.

„Rozšírila sa nám ponuka firiem. Tým sa nám naskytlo viacero možností výberu a možná regulácia cien v rámci trhového prostredia. Nakoľko je tok financií do nemocnice obmedzený, je nevyhnutné, aby každý zdravotnícky pracovník rozmýšľal ekonomicky, aby bola efektivita liečby najvyššia pri čo najnižších nákladoch“, doplňuje riaditeľ nemocnice.

„Naše produkty spĺňajú najvyššie kvalitatívne a bezpečnostné štandardy vyhovujúce legislatíve Európskej únie aj Spojených štátov,“ uzatvára obchodný riaditeľ Air Products ČR a SR Martin Weiss. Firma je zatiaľ jediným dodávateľom medicinálnych plynov, ktorý spĺňa podmienky novej slovenskej legislatívy vyžadujúcej povolenie Ministerstva zdravotníctva SR (podľa Zákona NR SR č. 140/1998 Z. z.).

Spoločnosť Air Products Česká a Slovenská republika je súčasťou medzinárodného koncernu Air Products and Chemicals, Inc., so sídlom v USA. Koncern bol založený v roku 1940, v súčasnej dobe zamestnáva 20 200 ľudí v 30 krajinách sveta. Ročný obrat prevyšuje 8,14 miliardy dolárov. Zaujímavosťou je, že Air Products dodáva technický kyslík a vodík ako palivo pre raketoplány amerického kozmického programu NASA.

Connect with us on:

|

Contact Information

An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close