Air Products Home

News ReleaseResponsible Care® do roku 2008

October 16, 2006 Česká republika

Jeden z předních světových výrobců technických plynů, technologií na zpracování plynů a speciálních chemikálií, společnost Air Products, obhájil osvědčení za odpovědné podnikání v chemii. Certifikát Responsible Care® je platný do roku 2008. V České republice jej uděluje Svaz chemického průmyslu ČR, který je členem Evropské rady chemického průmyslu (CEFIC), vyhlašovatele akce.

Osvědčení se uděluje na základě výsledků v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, ochrany životního prostředí a kvality cílů, jež si firma v tomto směru klade. Sledovány jsou i činnosti snižující riziko havárie a v neposlední řadě otevřenost komunikace.

Účast v programu je dobrovolná, nad rámec povinností daných legislativou ČR. Smyslem programu je podpořit aktivní přístupy chemických výrobců k ekologickým a bezpečnostním otázkám, aby se nejen minimalizovaly dopady chemických výrob na okolí, ale také aby se zlepšoval vztah veřejnosti k tomuto citlivému průmyslovému odvětví. Aby společnosti získaly osvědčení Responsible Care®, nestačí jednorázová akce, ale požadavky programu, jež jsou ověřovány auditorem Svazu chemického průmyslu ČR, musí splňovat průběžně.

Connect with us on:

|

Contact Information

An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close