Air Products Home

News ReleaseResponsible Care® do roku 2008

October 16, 2006 Česká republika

Jeden z předních světových výrobců technických plynů, technologií na zpracování plynů a speciálních chemikálií, společnost Air Products, obhájil osvědčení za odpovědné podnikání v chemii. Certifikát Responsible Care® je platný do roku 2008. V České republice jej uděluje Svaz chemického průmyslu ČR, který je členem Evropské rady chemického průmyslu (CEFIC), vyhlašovatele akce.

Osvědčení se uděluje na základě výsledků v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, ochrany životního prostředí a kvality cílů, jež si firma v tomto směru klade. Sledovány jsou i činnosti snižující riziko havárie a v neposlední řadě otevřenost komunikace.

Účast v programu je dobrovolná, nad rámec povinností daných legislativou ČR. Smyslem programu je podpořit aktivní přístupy chemických výrobců k ekologickým a bezpečnostním otázkám, aby se nejen minimalizovaly dopady chemických výrob na okolí, ale také aby se zlepšoval vztah veřejnosti k tomuto citlivému průmyslovému odvětví. Aby společnosti získaly osvědčení Responsible Care®, nestačí jednorázová akce, ale požadavky programu, jež jsou ověřovány auditorem Svazu chemického průmyslu ČR, musí splňovat průběžně.

Connect with us on:

|

Contact Us

Online Contact Form

Contact Information

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close