Air Products Home

News ReleaseVítězství v soutěži o vytváření rovných příležitostí 2006

November 16, 2006 Česká republika

Listopad 2006 – Společnost Air Products Česká republika zvítězila v letošním ročníku soutěže o nejlepší firmu vytvářející rovné příležitosti, především pro ženy a muže, ale i jiné kategorie (např. ženy matky, různé věkové skupiny zaměstnanců, mladé talenty a podobně). Soutěž Rovné příležitosti pořádaná obecně prospěšnou společností Gender Studies, byla v České republice poprvé vyhlášena v roce 2004 ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Air Products realizuje několik programů. Dámský klub pomáhá ambiciózním zaměstnankyním dosáhnout na manažerské pozice. Dostává se jim nejen tréninku v takzvaných měkkých dovednostech, například prezentaci, ale i jak sladit rodinný život s pracovním vytížením.

Antistresový program Relaxujte, v jehož rámci se za účasti lékařů a psychologa dlouhodobě sleduje zdravotní stav zaměstnanců, je směřován na posilování odolnosti proti pracovní a stresové zátěži. Programy zkrácených úvazků, práce z domova a pružné pracovní doby pomáhají pracovníkům plnit vedle pracovních i rodinné, případně další povinnosti, lépe využívat volný čas a slouží k motivaci.

Společnost, ve které z celkového počtu stopadesáti zaměstnanců pracuje přibližně třetina žen, umožňuje ženám na mateřských dovolených kontakt s pracovištěm.V období odloučenosti jim nabízí účast na firemních školeních a tím je podporuje ve zvyšování kvalifikace. Také se je snaží motivovat, aby se vrátily do práce dříve než po třech letech stanovených zákonem.

K vítězství Air Products přispěl fakt, že se jedná o firmu s regionální působností (Praha, Děčín, Litvínov, Brno, Ostrava, Bratislava). U takto dislokovaných společností nebývá zaměření na otázky rovných příležitostí obvyklé.

Podle ředitelky Gender Studies ČR Aleny Králíkové se u firem hodnotí oboustranné vytváření rovných příležitostí, tedy zda je brán ohled nejen na ženy, ale i na muže, aby nedocházelo ke zvýhodňování.

Air Products, jež je americkou společností operující ve třech desítkách zemí světa, aplikuje programy rovných příležitostí celosvětově jako jeden z dlouhodobých rozvojových cílů. Slouží k výchově a posilování loajality talentovaných pracovníků, posilování týmového ducha a zvyšování konkurence schopnosti na globalizovaném trhu. Jak pro Českou televizi uvedla personální ředitelka Air Products ČR a SR Jitka Moravcová, “ Žijeme v době, kdy výše platu už není jediným lákadlem kvalitních pracovníků. Vedle toho stojí zaměstnanecké výhody, lidé si začali více vážit svého času a zachování zdraví“.

Connect with us on:

|

Contact Information

An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close