Air Products Home

News ReleaseVítězství v soutěži o vytváření rovných příležitostí 2006

November 16, 2006 Česká republika

Listopad 2006 – Společnost Air Products Česká republika zvítězila v letošním ročníku soutěže o nejlepší firmu vytvářející rovné příležitosti, především pro ženy a muže, ale i jiné kategorie (např. ženy matky, různé věkové skupiny zaměstnanců, mladé talenty a podobně). Soutěž Rovné příležitosti pořádaná obecně prospěšnou společností Gender Studies, byla v České republice poprvé vyhlášena v roce 2004 ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Air Products realizuje několik programů. Dámský klub pomáhá ambiciózním zaměstnankyním dosáhnout na manažerské pozice. Dostává se jim nejen tréninku v takzvaných měkkých dovednostech, například prezentaci, ale i jak sladit rodinný život s pracovním vytížením.

Antistresový program Relaxujte, v jehož rámci se za účasti lékařů a psychologa dlouhodobě sleduje zdravotní stav zaměstnanců, je směřován na posilování odolnosti proti pracovní a stresové zátěži. Programy zkrácených úvazků, práce z domova a pružné pracovní doby pomáhají pracovníkům plnit vedle pracovních i rodinné, případně další povinnosti, lépe využívat volný čas a slouží k motivaci.

Společnost, ve které z celkového počtu stopadesáti zaměstnanců pracuje přibližně třetina žen, umožňuje ženám na mateřských dovolených kontakt s pracovištěm.V období odloučenosti jim nabízí účast na firemních školeních a tím je podporuje ve zvyšování kvalifikace. Také se je snaží motivovat, aby se vrátily do práce dříve než po třech letech stanovených zákonem.

K vítězství Air Products přispěl fakt, že se jedná o firmu s regionální působností (Praha, Děčín, Litvínov, Brno, Ostrava, Bratislava). U takto dislokovaných společností nebývá zaměření na otázky rovných příležitostí obvyklé.

Podle ředitelky Gender Studies ČR Aleny Králíkové se u firem hodnotí oboustranné vytváření rovných příležitostí, tedy zda je brán ohled nejen na ženy, ale i na muže, aby nedocházelo ke zvýhodňování.

Air Products, jež je americkou společností operující ve třech desítkách zemí světa, aplikuje programy rovných příležitostí celosvětově jako jeden z dlouhodobých rozvojových cílů. Slouží k výchově a posilování loajality talentovaných pracovníků, posilování týmového ducha a zvyšování konkurence schopnosti na globalizovaném trhu. Jak pro Českou televizi uvedla personální ředitelka Air Products ČR a SR Jitka Moravcová, “ Žijeme v době, kdy výše platu už není jediným lákadlem kvalitních pracovníků. Vedle toho stojí zaměstnanecké výhody, lidé si začali více vážit svého času a zachování zdraví“.

Connect with us on:

|

Contact Us

Online Contact Form

Contact Information

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close