Air Products Home

News ReleaseKryogenní Řešení Pro Kontinuální Povrchové Mražení — Freshline® TRS

April 01, 2007 DUBEN

Společnost Air Products, významný dodavatel technických plynů, technologií a souvisejících služeb, uvedla na trh mrazicí tunel Freshline® TRS. Mrazicí tunel je speciálně konstruován pro kontinuální povrchové chlazení a mražení masa a dalších výrobků, které je třeba dále dělit.

Jedinečný je díky tomu, že v oblasti výkonu, kvality a rychlosti využívá výhod, které nabízí dusík, současně je - na rozdíl od běžných mrazících zařízení – navržen tak, že dokáže pracovat v přímé součinnosti s vysokorychlostními krájecími stroji.

Freshline TRS poskytuje výrobcům celou řadu výhod, včetně optimální rychlosti mražení, mikrobiologické stability, pružnosti výroby, zmenšení úbytku hmotnosti a omezení znehodnocení oxidací.

Mrazící zařízení bylo nedávno úspěšně uvedeno na trh ve Španělsku, kde se v současnosti používá na pěti místech při mražení čerstvých i vařených masných produktů. Mezi španělské zákazníky patří také maloobchodní řetězec Carrefour.

Poptávka zákazníků po porcovaných potravinách vedla k dramatickému nárůstu v prodeji porcovaného baleného masa a dalších potravin lahůdkového stylu. Freshline TRS vychází vstříc této poptávce tím, že umožňuje výrobcům potravin zvýšení produktivity a rozmanitosti porcování s použitím kryogenních metod. Kromě zlepšení základních ukazatelů produktivity, mrazící zařízení Freshline TRS snižuje výkyvy teploty díky tomu, že eliminuje potřebu přesunu produktů mezi chladícími boxy a krájecími linkami. To platí zejména pro mrazení krájených masných produktů, protože rychlé ochlazení umožňuje, aby produkt dosáhl bezpečné udržovací teploty rychleji, čímž zamezíme růstu zhoubných organismů.

Jak říká Anne Callens, Business Development Manager Food and Cryogenics „Mrazící zařízení Freshline TRS jsme navrhli a vyvinuli ve spolupráci s našimi zákazníky. Během vývoje jsme vzali v úvahu uspořádání, tvar, typ potravin, požadavky na obsluhu a bezpečnost produktu, abychom pomohli dosáhnout nejvyšší kvalitu produktů pomocí velmi rychlého snížení teploty. Byli jsme velice potěšeni kladnou odezvou od našich zákazníků ve Španělsku a nyní se těšíme na uvedení tohoto výrobku do celé Evropy.

Freshline TRS zachovává tvar produktu zamražením povrchové vrstvy před krájením. Pomáhá výrobcům dosáhnout lepší kvality a struktury produktu.

Anne Callens dodává: “Rychlý přenos tepla umožňuje zadržení vlhkost, která se běžně ztrácí během mechanického mražení. Tím je díky rychlému zmražení dosaženo omezení mikrobiálního růstu a oxidačních reakcí. A tím se zlepšuje i bezpečnost produktu a minimalizuje jeho znehodnocení.”

Freshline TRS nabízí také malou rozlohu s pouhými 8 m 2 a dosahuje výrobní kapacity až 1200kg/h.

Connect with us on:

|

Contact Information

An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close