Air Products Home

News ReleaseModerní způsob aerace odpadních vod

May 01, 2007 Czech Republic

Květen 2007 — Úbytek vody a její znečištění, kterým ještě před několika desetiletími nikdo nevěnoval větší pozornost, se stávají jednou z globálních hrozeb vyčerpání přírodních zdrojů. Na jedné straně mizí zásoby vody, v zalidněných aglomeracích vážně poklesly hladiny spodních vod a ekologové varují před vyschnutím vodních zdrojů. Na druhé straně přibývá odpadních vod, které jsou zatíženy různými chemickými látkami a je třeba je stále intenzivněji čistit.

Účinnost biologického čištění odpadních vod můžeme zvýšit nahrazením vzduchu čistým kyslíkem. Čistý kyslík, ve srovnání se vzduchem, neobsahuje v sobě pro biologické čištění balastní dusík, čímž se řádově zvýší rychlost rozpouštění kyslíku v odpadní vodě. Díky tomu můžeme např. zvýšit kapacitu přetížených průmyslových čistíren odpadních vod.

Zajímavý nápad s kyslíkem aplikovala v podobě patentované a provozně úspěšné technologie OXY-DEP™ společnost Air Products, která je předním světovým výrobcem technických plynů. Zařízení je instalováno na mnoha místech jak v zahraničí, tak v České republice. Je využíváno buď jako hlavní a jediný aerační (zavzdušňovací) systém, nebo je dávkování kyslíku doplňkovým aeračním systémem, který pomáhá zvládat provozní špičky látkového znečištění.

Zdrojem kyslíku je u technologie OXY-DEP™ zásobník na kapalný kyslík, který je doplňován závozy cisternou. Distribuci kyslíku v nádržích provádí ejektorový modul s čerpadlem umístěný u dna aerační resp. aktivační nádrže. Modul nejen dávkuje kyslík, ale zajišťuje i míchání.

Na základě provozních zkušeností a poptávky zákazníků společnost Air Products vyvinula novou generaci aeračních systémů OXY-DEP TM VSA . Hlavní rozdíl tkví v tom, že kyslík je přímo vyráběn v místě své spotřeby v tzv. kyslíkovém generátoru. Vlastní distribuce kyslíku v aktivační nádrži se rovněž liší.

Kyslíkový generátor VSA

Spolehlivé zařízení bez vysoce namáhaných rotačních součástí produkuje kyslík o tlaku 200 až 300 mbar a čistotě 91%. Kyslík je získáván separací z okolního vzduchu na molekulovém sítu (tzv. zeolitu). Velikost síta zajišťuje průchodnost jen molekulám kyslíku, ostatní částice jsou sítem zachyceny.

Kyslíkový generátor pracuje v několika pravidelně se opakujících fázích. Konkrétně jde o adsorpci, regeneraci molekulového síta a dočišťování síta po regeneraci.

Během adsorpce je vzduch vháněn dmychadlem přes filtr a chlazení do nádoby s molekulovým sítem, kde dochází k oddělení kyslíku od ostatních složek atmosféry. Takto získaný plyn putuje k využití do aktivační nádrže, jeho přebytek je odváděn do vyrovnávacího zásobníku (buffer tank). Dalšími fázemi procesu jsou regenerace a dočišťování adsorpčního systému.

Kyslíkový generátor se skládá ze tří hlavních bloků. První blok o rozměrech cca 1000 x 1600 x 1200 mm tvoří dmychadlo, filtr nečistot a chlazení vstupního a výstupního vzduchu. Na výstupu je čtyřcestný ventil, který umožňuje střídání cyklů.

Druhým blokem je válcová nádoba naplněná molekulovým sítem o rozměrech zhruba 1000 x 1600 mm. Třetí blok – zásobník kyslíku – je rovněž válcová nádoba stejných rozměrů.

Horizontální vrtulové míchadlo

Kyslík z generátoru VSA je veden hadicí k horizontálnímu vrtulovému míchadlu, které zajišťuje jeho distribuci uvnitř nádrže a promíchávání aktivační směsi. Proudící voda vnáší plynný kyslík do rotující vrtule, kde se tvoří malé bubliny. Ty jsou pak dál unášeny do nádrže, kde se rozpouštějí. Pomocná instalační tyč, na níž je zařízení připevněno, umožňuje manipulovat s míchadlem. Je možné měnit hloubku ponoru, ale hlavně směr distribuce kyslíku.

Zařízení OXY-DEP™ VSA je dodáváno ve dvou provedeních podle množství vyrobeného kyslíku. OXY-DEP™ 150 l má kapacitu do 260 kg kyslíku za den, model OXY-DEP™ VSA 500 l je dimenzován až na 870 kg kyslíku za den.

Instalace

Pro přepravu a manipulaci stačí vzhledem k malým rozměrům zařízení lehké nákladní auto a standardní vysokozdvižný vozík. Kyslíkový generátor VSA vyžaduje tvrdý, rovný a suchý podklad a napájení třífázovým proudem 400 V. Instalace trvá několik desítek minut, jedná se tedy o rychlý způsob, jak vyřešit například kritický nedostatek kyslíku v biologické čistírně, posílit její kapacitu nebo zvládnout mimořádné či kalamitní zatížení. Pozitivní též je, že oproti instalaci zásobníku na kapalný kyslík zákazníci nepotřebují stavební povolení.

Zařízení OXY-DEP™ VSA je elegantní a účinná metoda, jak dostat čistý kyslík do biologické čistírny odpadních vod. Stavebnicový charakter, jednoduchá manipulace a nadstandardně rychlé uvedení do provozu dělají z tohoto moderního aeračního systému vhodnou alternativu ke stávajícím technologiím, navíc zvyšujícího výkon čističek. Zařízení lze využít jako hlavní řešení pro všechny druhy čistíren odpadních vod.

Mezi společnosti, které zvolily OXY-DEP jako své zařízení pro čištění odpadních vod, patří například společnost INTERSNACK. Má vedoucí pozici ve výrobě bramborových lupínků, specialit, slaného pečiva, oříšků a popcornu (produkty jsou nabízeny pod obchodními značkami Bohemia, Chio, Wolf a Pom-Bär). Technologii, využívající kyslíku k zefektivnění čisticího procesu, využívají již od roku 1999. OXY-DEP napomohl ke zrychlení procesu a snížení produkce kalu při snížení provozních nákladů

Connect with us on:

|

Contact Information

An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close