Air Products Home

News ReleasePlnící stanice technických plynů společnosti Air Products v Děčíně dokončena

April 16, 2008 Praha

Nadnárodní společnost Air Products, největší světový dodavatel průmyslových a vysoce čistých technických plynů a souvisejícího technologického vybavení, obdržela dnes povolení k provozu na novou plnicí stanici technických plynů, kterou postavila ve svém areálu v Děčíně, Rozbělesy.

Nová investice v objemu několika desítek milionů korun zvýší kapacitu původní plnicí stanice na dvojnásobek a umožní plnit plyn do tlakových lahví jak pod tlakem 200, tak i 300 barů (30MPa). Původní plnicí stanice bude přebudována na plnění tlakových lahví kyslíkem pro zdravotnické účely, v objemu od 2 do 50 litrů.

Z technických plynů jsou v Děčíně do tlakových lahví plněny kyslík, dusík, argon, kysličník uhličitý a jejich směsi. Žádný z nich není ani hořlavý ani výbušný. Tyto plyny jsou vyráběny v závodu Air Products v Litvínově a do Děčína jsou dováženy v cisternách. V prostorách plnicí stanice jsou tyto plyny skladovány v kapalném skupenství v zásobnících při teplotách v rozmezí mínus 175 až mínus 180 stupňů Celsia. Plyny v kapalném skupenství zabírají řádově stokrát menší objem než ve skupenství plynném. Zásobníky na jejich skladování (takzvané kryogenní zásobníky) dodala děčínská firma Chart Ferox, která sídlí ve stejné průmyslové zóně jako Air Products.

Zajímavou částí technologie jsou velké tepelné výměníky, ve kterých se před plněním do lahví plyn ze zásobníků ohřívá a přechází ze skupenství kapalného do plynného. Tepelné výměníky odvádějí chlad z plynu do okolního prostředí, při čemž se v okolí tepelných výměníků tvoří při zemi dobře viditelná mlha.

Tlakové lahve včetně technologií, do kterých jsou technické plyny v Děčíně plněny, představují technologickou špičku v oboru. Průmyslové plyny určené například pro sváření jsou plněny do tlakových lahví INTEGRA, které mají ve své hlavici zabudovány redukční ventil, rychlospojku a měřič tlaku. Jejich předností je i plnění pod tlakem 300 bar. Díky těmto technologiím a parametrům jsou lahve INTEGRA vysoce bezpečné, ekonomické a snadno se s nimi manipuluje, protože jsou o 50 cm nižší a o 24% lehčí než klasické lahve plněné pod tlakem 200 bar.

Společnost Air Products (NYSE: ADP) dodává svým zákazníkům z oblasti průmyslu, energetiky a zdravotnictví širokou paletu výrobků a služeb, především technické, procesní a speciální plyny, chemikálie a související technologická zařízení. Byla založena v roce 1940 a za dobu svého působení dosáhla vedoucí pozice zejména v oblasti polovodičů, rafinace vodíku, zdravotnických služeb, zkapalňování zemního plynu či moderních nátěrů a adhesiv. Společnost je ceněna pro svůj inovační přístup, provozní spolehlivost a vysoké bezpečnostní a ekologické standardy. Air Products má roční obrat 10 miliard USD a pobočky s více než 22.000 zaměstnanci ve více než 40 zemích světa.

Na českém trhu působí společnost Air Products 15 let. Společnost provozuje velkokapacitní zařízení na výrobu technických plynů v areálu společnosti Unipetrol RPA (dříve Chemopetrol Litvínov), které denně vyprodukuje stovky tun kyslíku, dusíku, vzduchu a argonu. Jako první uvedla na trh technických plynů v ČR lahve plněné pod tlakem 300 barů (30 MPa představila tzv. on-site zařízení na výrobu plynů v místě spotřeby a prosadila používání dusíku v pivovarnictví. Nejvýznamnější zákazníci společnosti Air Products jsou z oboru strojírenství (svařování a tepelné dělení kovů), metalurgie (tavení a tepelné zpracování kovů), sklářského a petrochemického průmyslu, gumárenství, potravinářství, výroby a distribuce nápojů, zdravotnictví, analytických laboratoří a elektronického průmyslu. O brat společnosti Air Products v České a Slovenské republice (obě země tvoří společnou obchodní jednotku) dosáhl v loňském roce 1,5 miliardy CZK.

Kontakt:
Richard Štrégl
Tel: + 420 602 203 236
Email: stregl@qanda.cz

Connect with us on:

|
An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close