Air Products Home

News ReleaseKalibrační směsi rychle a snadno a bezpečně

May 05, 2008 Lehigh Valley, Pa.

Nadnárodní společnost Air Products, největší světový dodavatel průmyslových a vysoce čistých technických plynů a souvisejícího technologického vybavení, zprovoznil v Čechách a na Slovensku internetovou aplikaci – Selektor směsí Experis -umožňující rychlou a bezpečnou objednávku kalibračních plynných směsí.

Důvodem pro tento krok je stále rostoucí poptávka po komplexních plynných směsích, obsahujících širokou paletu neobvyklých nebo reaktivních komponentů v nízkých koncentracích. Pokud takto komplexní plynné kalibrační směsi nejsou připravovány správnými a exaktními postupy, mohou se stát nestabilními.

Díky Selektoru směsí Experis může i netechnický pracovník získat nabídku na dodávku kalibrační směsi velmi rychle, a to včetně data a ceny dodávky. Selektor směsí Experis má zabudovány inteligentní prvky, které umožní zákazníkovi sestavit směs pouze z takových plynů, které jsou vzájemně kompatibilní. Poptávka po kalibrační směsi putuje elektronickou cestou přímo do specializovaného centra společnosti Air Products v Belgii. Pokud zákazník nabídku využije, bude již kontaktován lokálními zástupci Air Products.

Plynné směsi, které si zákazník objedná prostřednictvím selektoru směsí, jsou vyráběny pouze z vysoce čistých plynů a nejmodernějšími postupy. Tyto komponenty, postupy a pečlivé nakládání s tlakovými lahvemi zajišťují, že zákazník získá směs vysoké kvality s dlouhou životností (ve většině případů 5 let) a velmi nízkými parametry nejistoty. Air Products uvádí parametr nejistoty pro každou jednotlivou složku plynné směsi, protože tento parametr ovlivňuje konečný obsah složky v nosném plynu a zároveň kvalitu výsledků kalibrace.

Všechny směsi jsou vyrobeny a dodány podle mezinárodních standardů, v případě kalibračních směsí v souladu s ISO6141 a u akreditovaných směsí s ISO17025.

Nabídka rychlého přístupu k vysoce kvalitním kalibračním směsím je určena jak pro průmyslové, tak laboratorní účely v oblastech ochrany životního prostředí, chemickém a petrochemickém průmyslu a dalších oborech.


Společnost Air Products (NYSE: ADP) dodává svým zákazníkům z oblasti průmyslu, energetiky a zdravotnictví širokou paletu výrobků a služeb, především technické, procesní a speciální plyny, chemikálie a související technologická zařízení. Byla založena v roce 1940 a za dobu svého působení dosáhla vedoucí pozice zejména v oblasti polovodičů, rafinace vodíku, zdravotnických služeb, zkapalňování zemního plynu či moderních nátěrů a adhesiv. Společnost je ceněna pro svůj inovační přístup, provozní spolehlivost a vysoké bezpečnostní a ekologické standardy. Air Products má roční obrat 10 miliard USD a pobočky s více než 22.000 zaměstnanci ve více než 40 zemích světa.

Na českém trhu působí společnost Air Products 15 let. Společnost provozuje velkokapacitní zařízení na výrobu technických plynů v areálu společnosti Unipetrol RPA (dříve Chemopetrol Litvínov), které denně vyprodukuje stovky tun kyslíku, dusíku, vzduchu a argonu. Jako první uvedla na trh technických plynů v ČR lahve plněné pod tlakem 300 barů (30 MPa), představila tzv. on-site zařízení na výrobu plynů v místě spotřeby a prosadila používání dusíku v pivovarnictví. Nejvýznamnější zákazníci společnosti Air Products jsou z oboru strojírenství (svařování a tepelné dělení kovů), metalurgie (tavení a tepelné zpracování kovů), sklářského a petrochemického průmyslu, gumárenství, potravinářství, výroby a distribuce nápojů, zdravotnictví, analytických laboratoří a elektronického průmyslu. O brat společnosti Air Products v České a Slovenské republice (obě země tvoří společnou obchodní jednotku) dosáhl v loňském roce 1,5 miliardy CZK.

K o n t a k t :
Air Products Česká republika
Ústecká 30
405 02 Děčín

Air Products Slovenská republika
Mlynské nivy 74
821 5 Bratislava

tell me more
www.airproducts.cz
infocz@airproducts.com

Richard Štrégl
tel: + 420 602 203 236
email: stregl@qanda.czConnect with us on:

|
X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close