Air Products Home

News ReleaseKalibrační směsi rychle a snadno a bezpečně

May 05, 2008 Lehigh Valley, Pa.

Nadnárodní společnost Air Products, největší světový dodavatel průmyslových a vysoce čistých technických plynů a souvisejícího technologického vybavení, zprovoznil v Čechách a na Slovensku internetovou aplikaci – Selektor směsí Experis -umožňující rychlou a bezpečnou objednávku kalibračních plynných směsí.

Důvodem pro tento krok je stále rostoucí poptávka po komplexních plynných směsích, obsahujících širokou paletu neobvyklých nebo reaktivních komponentů v nízkých koncentracích. Pokud takto komplexní plynné kalibrační směsi nejsou připravovány správnými a exaktními postupy, mohou se stát nestabilními.

Díky Selektoru směsí Experis může i netechnický pracovník získat nabídku na dodávku kalibrační směsi velmi rychle, a to včetně data a ceny dodávky. Selektor směsí Experis má zabudovány inteligentní prvky, které umožní zákazníkovi sestavit směs pouze z takových plynů, které jsou vzájemně kompatibilní. Poptávka po kalibrační směsi putuje elektronickou cestou přímo do specializovaného centra společnosti Air Products v Belgii. Pokud zákazník nabídku využije, bude již kontaktován lokálními zástupci Air Products.

Plynné směsi, které si zákazník objedná prostřednictvím selektoru směsí, jsou vyráběny pouze z vysoce čistých plynů a nejmodernějšími postupy. Tyto komponenty, postupy a pečlivé nakládání s tlakovými lahvemi zajišťují, že zákazník získá směs vysoké kvality s dlouhou životností (ve většině případů 5 let) a velmi nízkými parametry nejistoty. Air Products uvádí parametr nejistoty pro každou jednotlivou složku plynné směsi, protože tento parametr ovlivňuje konečný obsah složky v nosném plynu a zároveň kvalitu výsledků kalibrace.

Všechny směsi jsou vyrobeny a dodány podle mezinárodních standardů, v případě kalibračních směsí v souladu s ISO6141 a u akreditovaných směsí s ISO17025.

Nabídka rychlého přístupu k vysoce kvalitním kalibračním směsím je určena jak pro průmyslové, tak laboratorní účely v oblastech ochrany životního prostředí, chemickém a petrochemickém průmyslu a dalších oborech.


Společnost Air Products (NYSE: ADP) dodává svým zákazníkům z oblasti průmyslu, energetiky a zdravotnictví širokou paletu výrobků a služeb, především technické, procesní a speciální plyny, chemikálie a související technologická zařízení. Byla založena v roce 1940 a za dobu svého působení dosáhla vedoucí pozice zejména v oblasti polovodičů, rafinace vodíku, zdravotnických služeb, zkapalňování zemního plynu či moderních nátěrů a adhesiv. Společnost je ceněna pro svůj inovační přístup, provozní spolehlivost a vysoké bezpečnostní a ekologické standardy. Air Products má roční obrat 10 miliard USD a pobočky s více než 22.000 zaměstnanci ve více než 40 zemích světa.

Na českém trhu působí společnost Air Products 15 let. Společnost provozuje velkokapacitní zařízení na výrobu technických plynů v areálu společnosti Unipetrol RPA (dříve Chemopetrol Litvínov), které denně vyprodukuje stovky tun kyslíku, dusíku, vzduchu a argonu. Jako první uvedla na trh technických plynů v ČR lahve plněné pod tlakem 300 barů (30 MPa), představila tzv. on-site zařízení na výrobu plynů v místě spotřeby a prosadila používání dusíku v pivovarnictví. Nejvýznamnější zákazníci společnosti Air Products jsou z oboru strojírenství (svařování a tepelné dělení kovů), metalurgie (tavení a tepelné zpracování kovů), sklářského a petrochemického průmyslu, gumárenství, potravinářství, výroby a distribuce nápojů, zdravotnictví, analytických laboratoří a elektronického průmyslu. O brat společnosti Air Products v České a Slovenské republice (obě země tvoří společnou obchodní jednotku) dosáhl v loňském roce 1,5 miliardy CZK.

K o n t a k t :
Air Products Česká republika
Ústecká 30
405 02 Děčín

Air Products Slovenská republika
Mlynské nivy 74
821 5 Bratislava

tell me more
www.airproducts.cz
infocz@airproducts.com

Richard Štrégl
tel: + 420 602 203 236
email: stregl@qanda.czConnect with us on:

|
An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close