Air Products Home

News ReleaseAir Products in rol van stikstofproducent prominent aanwezig op LNG North Sea 2008

May 22, 2008 Lehigh Valley, Pa.

Air Products is een van de deelnemers aan het congres LNG North Sea 2008, dat op 27 en 28 mei in het WTC in Rotterdam georganiseerd wordt. Tijdens dit congres, dat voorgezeten wordt door Laurens Jan Brinkhorst, wordt onder meer de LNG-markt rond de Noordzee in kaart gebracht en worden de mogelijkheden en uitdagingen voor Nederland als LNG-land geïnventariseerd.

Air Products is niet alleen sponsor van het congres, maar levert met Business Development Manager Paul Ticehurst ook een spreker die ingaat op het gebruik van stikstof bij de LNG-productie. Bovendien organiseert Air Products voor geïnteresseerde congresgangers een excursie naar zijn stikstofproductiefaciliteit in de Botlek.

Nederland profileert zich steeds meer als ’gasrotonde’ van Europa. De uitstekende infrastructuur en de gunstige ligging van met name Rotterdam geven Nederland een goede uitgangspositie om uit te groeien tot wereldwijde LNG-specialist. LNG staat voor Liquefied Natural Gas, oftewel vloeibaar gemaakt aardgas. Het gas wordt vloeibaar gemaakt door het op een temperatuur van minus 162 ºC te brengen. Aangezien het volume van vloeibaar gas 600 keer kleiner is dan dat van de gasvormige variant, levert ‘liquefactie’ zeer grote volumevoordelen op. Voor Nederland als opslag-, transport- en doorvoerland is een LNG-terminal dus een zeer interessante toevoeging aan het bestaande distributienetwerk. Naast een uitstekende infrastructuur heeft Nederland de vereiste kennis in huis om de gasstromen goed te be- en verwerken.

Air Products speelt immers al ruim 35 jaar een voortrekkersrol in de nationale en internationale gasmarkt. Zo wordt de procestechnologie die Air Products ontwikkeld heeft voor de liquefactie van aardgas ingezet voor het leeuwendeel van de mondiale LNG-productie en heeft het bedrijf wereldwijd al meer dan 70 LNG-fabrieken voorzien van de cryogene warmtewisselaars en andere componenten die nodig zijn voor het liquefactie-proces.

Voor het Botlek-gebied en de Maasvlakte staan op dit moment twee grote LNG-terminals gepland. De bouw van de GATE-terminal, een project van de Gasunie en Vopak, is al goedgekeurd. Voor het LionGas-project, dat is opgezet door gasgigant 4Gas, wordt de goedkeuring medio dit jaar verwacht. De GATE-terminal zal om te beginnen een overslagcapaciteit van 9 miljard kubieke meter gas per jaar hebben, die in de toekomst uitgebreid kan worden naar achttien miljard kubieke meter. De LionGas-terminal zal maximaal twaalf miljard kubieke meter gas per jaar kunnen verwerken.

Ook bij deze LNG-projecten kan voor Air Products een belangrijke rol weggelegd zijn. Het van oorsprong Amerikaanse bedrijf kan namelijk niet alleen de systemen leveren om vloeibaar gas te verwerken, maar het kan ook de stikstof leveren die nodig is om de Wobbe-index en dus de kwaliteit van het aangeleverde gas op het gewenste niveau te krijgen. De Wobbe-index is een maat voor de uitwisselbaarheid van verschillende gassen; gassen met eenzelfde Wobbe-index geven eenzelfde thermisch vermogen op een gegeven brander.

Als leverancier van stikstof kan Air Products overigens niet alleen een zeer belangrijke schakel vormen in het productieproces van Liquefied Natural Gas. De stikstofproducent vervult indirect ook een belangrijke rol in de verkoop van LNG. De vraag vanuit de Nederlandse markt en het buitenlandse aanbod van aardgas kunnen immers sterk variëren, evenals de kwaliteit van het geleverde gas. De leverancier van stikstof moet dus altijd klaar staan om grote pieken in de vraag op te vangen. Te meer omdat de marktwaarde van aardgas van uur tot uur kan veranderen. De gasbedrijven willen onmiddellijk kunnen reageren op een grotere vraag en de daarmee samenhangende hogere prijs.

Tijdens zijn voordracht op LNG North Sea 2008 zal Paul Ticehurst verder ingaan op de rol die Air Products kan spelen in de nieuwe LNG-initiatieven in de regio Rotterdam, gaat hij specifiek in op het liquefactieproces en presenteert hij een case study over de ‘LNG terminal experiences’.

Bovendien zal hij samen met Account Director Koos Sanderse alle geïnteresseerde congresgangers rondleiden op de Air Products stikstofproductiefaciliteit in de Botlek. Daar zullen zij meer vertellen over stikstofproductie en -compressie en over de unieke Rotterdamse stikstofinfrastructuur. De excursie duurt ongeveer twee uur.


Media Contacts:
Theo Snijders
Wisse Kommunikatie
Tel: +31 26 443 1523

Francine Loos
Wisse Kommunikatie
Tel: +31 26 443 1523


Connect with us on:

|
An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close