Air Products Home

News ReleaseHelft van alle lassers vergeet de veiligheidsvoorschriften wel eens

May 27, 2008 Lehigh Valley, Pa.

Uit een onderzoek, dat Air Products heeft laten uitvoeren naar de veiligheid tijdens het lassen, bleek dat 47 procent van de lassers zich niet altijd strikt aan de veiligheidsvoorschriften houdt. De afzuiging niet aanzetten (55%) en de laskap niet dragen (23%) waren de meest genoemde 'vergrijpen' tegen de voorschriften. Ook bleek uit het onderzoek, dat de informatievoorziening over de veiligheid tijdens het lassen voor verbetering vatbaar is.

Uit het onderzoek blijkt, dat 53 procent van de deelnemers aan het onderzoek de veiligheidsvoorschriften altijd strikt volgt. De overige 47 procent noemt vooral de afzuiging en de laskap/bril als voorzieningen die nog wel eens vergeten worden. Dat gebeurt verhoudingsgewijs vaker als er op locatie gelast wordt, waar het vaker kleinere laswerkzaamheden betreft en waar de voorzieningen natuurlijk niet altijd optimaal zijn. Afzuiging (58%), laskap (38%) en beschermende kleding/handschoenen/schoenen (31%) worden als voornaamste veiligheidsmaatregelen genoemd.
Ondanks het feit, dat de veiligheidsmaatregelen tijdens het lassen niet altijd strikt in acht genomen worden, valt het aantal ongelukken tijdens het lassen mee. Zeven procent van de lassers heeft wel eens een ongelukje meegemaakt, waarbij brandwonden en blaren de boventoon voeren. Ernstige ongelukken werden niet gemeld.

Het aantal lassers, dat in de deelnemende bedrijven werkzaam is, varieerde van 2 tot meer dan honderd. Gemiddeld werkten er in de ondervraagde bedrijven 13 lassers. Volgens 67 procent van de deelnemers aan het onderzoek is de veiligheid tijdens het lassen een onderwerp van gesprek in hun bedrijf. Volgens 60 procent zijn de lassers in het bedrijf op de hoogte van de wetgeving, de voorschriften en de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. Daarbij zijn er overigens nauwelijks verschillen tussen bedrijven met meer dan tien lassers en bedrijven met minder dan tien lassers.
De meeste informatie over lasveiligheid wordt in bedrijven overgedragen door persoonlijke instructie (67%) en trainingen (18%). Schriftelijke informatie via nieuwsbrieven (4,5%), brancheverenigingen (2%) of posters/informatieborden op de werkplek (0%) spelen amper een rol. De opleiding, zelfstudie via internet en begeleiding door een arbodeskundige in het bedrijf zijn andere manieren waarop lassers aan hun informatie komen.

Op de vraag welke maatregelen er genomen zouden moeten om het lassen veiliger en gezonder te maken kwamen diverse antwoorden. Suggesties waren ondermeer een betere afzuiging, afzuiging die automatisch start als er gelast wordt en afzuiging in de laskap. Voor lassers zelf werden een jaarlijkse gezondheidskeuring voorgesteld en een betere informatievoorziening.

Air Products heeft het onderzoek laten uitvoeren om een inzicht te krijgen in de veiligheid op de laswerkplek. Volgens Air Products, dat leverancier van onder meer lasgassen is, komt de veiligheid op de laswerkplek regelmatig in het gedrang. De oorzaken daarvan zijn het ontbreken van regelmatige inspecties en onderhoud van lasapparatuur volgens de officiële richtlijnen (NEN 3150 en 97/23/EC). Ook ontbreken vaak de nieuwste veiligheidsvoorzieningen op lasapparatuur of zijn lassers onvoldoende op de hoogte van de nieuwe veiligheidsvoorzieningen en verbeteringen aan lasapparatuur en cilinders.

Air Products heeft bijvoorbeeld het ontwerp van zijn gascilinders aangepast. De Maxx-gassen voor het lassen van staal, RVS, aluminium en koper worden geleverd in Integra-cilinders, die een geïntegreerd ventiel met drukregelaar hebben, waardoor de gebruiker nooit blootgesteld wordt aan de druk in de cilinder. Dat is geen overbodige luxe, want uit het onderzoek blijkt, dat slechts 47 % van de lassers altijd voor het lassen de regulator/vlambeveiliging controleert. Ook voor het lassen en snijden met acetyleen is het ontwerp van Integra-cilinders voor zuurstof en acetyleen aangepast. Naast de voorzieningen van de standaard Integra-cilinders hebben de cilinders een snelkoppeling met een ingebouwde vlamdover, die het risico op incidenten vermindert.

Air Products onderhoudt en test de drukregelaars op veiligheid, zodat de klant zelf geen reduceertoestel meer hoeft aan te schaffen of te repareren. Air Products heeft eveneens applicatie-engineers in dienst, die gebruikers over een groot aantal onderwerpen zoals lasprocessen en arbeidsomstandigheden kunnen adviseren. Metaalconstructie- en lasbedrijven kunnen een afspraak maken met een specialist of meer informatie over de diverse gassen en hun toepassingen aanvragen via 020-4353535. Ook de website www.airproducts.nl bevat informatie over de veiligheid tijdens lassen en snijden.


Media Contacts:
Theo Snijders
Wisse Kommunikatie
Tel: +31 26 443 1523

Francine Loos
Wisse Kommunikatie
Tel: +31 26 443 1523

Connect with us on:

|
An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close