Air Products Home

News ReleaseNieuwe installatie voor afvalwaterzuivering met zuivere zuurstof

June 19, 2008 Lehigh Valley, Pa.

Air Products heeft een nieuwe installatie toegevoegd aan zijn assortiment innovatieve afvalwaterreinigingssystemen: de T5 Oxygen Generator. Deze gigant uit het Oxy-Dep™-assortiment kan tot zesenhalve ton zuurstof per dag produceren. Daarmee is het systeem geschikt voor nagenoeg elke industriële of gemeentelijke locatie.

Bedrijven komen onder steeds grotere druk te staan om aan de milieuregelgeving op het gebied van afvalwaterzuivering te voldoen. De regelgeving wordt strenger en veel bedrijven lopen tegen de capaciteitsgrenzen van hun installatie aan. In dit geval is het interessant de aanvullende inzet van zuivere zuurstof te overwegen, omdat de combinatie van zuurstof en conventionele beluchting een van de meest effectieve vormen van afvalwaterbehandeling is. Voor veel bedrijven vormen de kosten van zuurstofleveringen op locatie echter een belemmerende factor. Voor deze bedrijven heeft Air Products het OXY-DEP™ VSA-systeem ontwikkeld.

Het OXY-DEP™ VSA-systeem bestaat in principe simpelweg uit een zuurstofgenerator en een mixer. De werking van het systeem is gebaseerd op het Vacuum Swing Adsorption-principe. Dit principe werkt als volgt: de installatie pompt atmosferische lucht rond en verwijdert daaruit via een dehydratielaag eerst alle waterdamp, kooldioxide en koolwaterstoffen. Hierdoor blijven alleen zuurstof- en stikstofmoleculen over. De stikstof wordt vervolgens geadsorbeerd, terwijl de nagenoeg pure zuurstof die overblijft doorstroomt naar het speciale reservoir. Die zuurstof wordt op zijn beurt met behulp van de mixer in het afvalwaterbassin verspreid.

De nieuwkomer in het OXY-DEP® VSA-assortiment, de T5 Oxygen Generator, is door zijn modulaire opbouw en zijn flexibiliteit geschikt voor gebruik in zeer uiteenlopende afvalwaterreinigingssystemen, gaande van industriële afvalwatersystemen tot systemen voor de reiniging van percolatiewater op stortplaatsen en gemeentelijke afvalwatersystemen. Normaal gesproken zou een bedrijf de installatie van een zuurstofgenerator alleen in speciale gevallen overwegen, aangezien de kosten hiervoor behoorlijk hoog zijn. Maar met de introductie van de T5 Oxygen Generator is er een systeem op de markt gekomen dat zesenhalve ton zuurstof kan produceren met een zuiverheidsgraad van 90%, en dat bovendien tegen kosten die lager zijn dan die voor de conventionele behandelingsmethode met atmosferische lucht.

Philip Whittaker, afdeling Business Development voor afvalwatersystemen bij Air Products, zegt hierover: 'Managers die zich bezighouden met afvalwaterbehandeling zijn zich hoe langer hoe meer bewust van de voordelen van pure zuurstof boven conventionele atmosferische lucht. Het gebruik van zuurstof kan de CZV- (Chemisch Zuurstofverbruik) en BZV-waarden (Biochemisch zuurstofverbruik) namelijk aanzienlijk verbeteren. Dit heeft een aanzienlijke efficiëntieverbetering tot gevolg, waardoor seizoenspieken en andere fluctuaties gemakkelijk op te vangen zijn. Bovendien hebben de verbeterde waarden een lagere geur- en schuimvorming tot gevolg en wordt de slibvorming teruggedrongen. Dit laatste is te danken aan het feit dat pure zuurstof het bezinkproces verbetert.'

Op dit moment zijn de OXY-DEP® VSA-afvalwaterbehandelingssystemen verkrijgbaar in drie uitvoeringen. Er zijn installaties verkrijgbaar voor 260 kg, 875 kg en 6.500 kg, waarbij het gewicht verwijst naar het volume aan pure zuurstof dat ze per dag kunnen produceren.

Volgens Philip Whittaker is de T5 bij uitstek geschikt voor mensen die hun bestaande waterbehandelingssysteem willen uitbreiden zonder grote investeringen te doen. 'Als je onsite zuurstofproductie naast de traditionele zuiveringssystemen legt, is de eerste mogelijkheid de laatste jaren steeds aantrekkelijker gebleken. Dit soort systemen verbetert de behandeling van het afvalwater zonder dat daarvoor veel extra geld uitgetrokken moet worden en zonder dat de bestaande installatie zelfs stilgelegd hoeft te worden.'
Een bijkomend voordeel is het feit dat de modulair opgebouwde T5 Oxygen Generator een afzonderlijke zuurstofgenerator heeft, die losgekoppeld is van de mixer. De mixer is gemonteerd aan een mast, waardoor deze gemakkelijk te installeren is en bereikbaar blijft zonder dat de normale werking van het afvalwaterbassin wordt gestoord.
Bovendien maakt de afzonderlijke zuurstofgenerator het mogelijk een denitrificatie- of nitrificatie-cyclus te draaien door het zuurstofgehalte in een bassin respectievelijk te verlagen of te verhogen. Het is dus niet langer nodig een afzonderlijke denitrificatietank aan te schaffen.

Dankzij het vernieuwende ontwerp van de T5 Oxygen Generator is deze installatie genomineerd voor de Aquatech Innovation Award 2008. De T5 dingt mee in de categorie 'Waterbehandeling'. De winnaar van de Aquatech Innovation Award wordt bekend gemaakt tijdens de opening van Aquatech Amsterdam op 29 september.

Meer informatie over de afvalwaterbehandelingssystemen van Air Products is te vinden op www.airproducts.com/vsa. U kunt ook contact opnemen met Karolien Hulsbosch via hulsbokh@airproducts.com.  


Media Contacts:
Theo Snijders
Wisse Kommunikatie
Tel: +31 26 443 1523

Francine Loos
Wisse Kommunikatie
Tel: +31 26 443 1523

Connect with us on:

|
An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close