Air Products Home

News ReleaseAir Products v ČR a SR má nového jednatele

August 27, 2008 Lehigh Valley, Pa.

Vlastimil Pavlíček (nar. 1968) se stal novým jednatelem společnosti Air Products pro Českou republiku a Slovenskou republiku, předního světového dodavatele technických plynů a souvisejícího zařízení.

Vlastimil Pavlíček vystudoval obor Technická kybernetika na VŠSE v Plzni se specializací na Mikroprocesorové řídící systémy. Nejdříve pracoval ve společnosti Ferox v oddělení inženýringu a následně v jejím obchodním oddělení. V roce 1993 přešel do společného podniku Ferox-Air Products, kde zodpovídal za prodeje tlakových lahví, kapalin, speciálních plynů a generátorů. Do současné doby zastával funkci obchodního ředitele divize velkoobjemových plynů (Bulk) Česká republika a Slovenská republika. Nově zastává také pozici jednatele společnosti AIR PRODUCTS, spol. s r.o., a Air Products Slovakia s.r.o.

„Budu usilovat o další úspěšný rozvoj společnosti a pokračování dvouciferného růstu, kterého v současnosti dosahujeme. Chceme i nadále zlepšovat nabídku svým zákazníkům, pro které bychom byli rádi nejen dodavatelem plynů, ale také partnerem při řešení jejich technologických požadavků, ať už se jedná o zvýšení výroby či kvality bez nutnosti velkých investic nebo zlepšování životního prostředí a snižování emisí,“ uvedl při svém nástupu Vlastimil Pavlíček.

Společnost Air Products (NYSE: ADP) dodává svým zákazníkům z oblasti průmyslu, energetiky a zdravotnictví širokou paletu výrobků a služeb, především technické, procesní a speciální plyny, chemikálie a související technologická zařízení. Air Products má roční obrat 10 miliard USD a pobočky s více než 22.000 zaměstnanci ve více než 40 zemích světa.

Na českém trhu firma působí 15 let a její obrat v České a Slovenské republice (obě země tvoří společnou obchodní jednotku) dosáhl v loňském roce 1,5 miliardy CZK. Společnost provozuje velkokapacitní zařízení na výrobu technických plynů v areálu společnosti Unipetrol RPA (dříve Chemopetrol Litvínov). Nejvýznamnější zákazníci společnosti Air Products jsou z oboru strojírenství (svařování a tepelné dělení kovů), metalurgie (tavení a tepelné zpracování kovů), sklářského a petrochemického průmyslu, gumárenství, potravinářství, výroby a distribuce nápojů, zdravotnictví, analytických laboratoří a elektronického průmyslu.


Kontakt:
Air Products Česká republika
Ústecká 30
405 02 Děčín

tell me more
www.airproducts.cz  
infocz@airproducts.com  

Kateřina Jurigová  
Tel: + 420 724 255 724

Connect with us on:

|
An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close