Air Products Home

News ReleaseAir Products v ČR a SR má nového jednatele

August 27, 2008 Lehigh Valley, Pa.

Vlastimil Pavlíček (nar. 1968) se stal novým jednatelem společnosti Air Products pro Českou republiku a Slovenskou republiku, předního světového dodavatele technických plynů a souvisejícího zařízení.

Vlastimil Pavlíček vystudoval obor Technická kybernetika na VŠSE v Plzni se specializací na Mikroprocesorové řídící systémy. Nejdříve pracoval ve společnosti Ferox v oddělení inženýringu a následně v jejím obchodním oddělení. V roce 1993 přešel do společného podniku Ferox-Air Products, kde zodpovídal za prodeje tlakových lahví, kapalin, speciálních plynů a generátorů. Do současné doby zastával funkci obchodního ředitele divize velkoobjemových plynů (Bulk) Česká republika a Slovenská republika. Nově zastává také pozici jednatele společnosti AIR PRODUCTS, spol. s r.o., a Air Products Slovakia s.r.o.

„Budu usilovat o další úspěšný rozvoj společnosti a pokračování dvouciferného růstu, kterého v současnosti dosahujeme. Chceme i nadále zlepšovat nabídku svým zákazníkům, pro které bychom byli rádi nejen dodavatelem plynů, ale také partnerem při řešení jejich technologických požadavků, ať už se jedná o zvýšení výroby či kvality bez nutnosti velkých investic nebo zlepšování životního prostředí a snižování emisí,“ uvedl při svém nástupu Vlastimil Pavlíček.

Společnost Air Products (NYSE: ADP) dodává svým zákazníkům z oblasti průmyslu, energetiky a zdravotnictví širokou paletu výrobků a služeb, především technické, procesní a speciální plyny, chemikálie a související technologická zařízení. Air Products má roční obrat 10 miliard USD a pobočky s více než 22.000 zaměstnanci ve více než 40 zemích světa.

Na českém trhu firma působí 15 let a její obrat v České a Slovenské republice (obě země tvoří společnou obchodní jednotku) dosáhl v loňském roce 1,5 miliardy CZK. Společnost provozuje velkokapacitní zařízení na výrobu technických plynů v areálu společnosti Unipetrol RPA (dříve Chemopetrol Litvínov). Nejvýznamnější zákazníci společnosti Air Products jsou z oboru strojírenství (svařování a tepelné dělení kovů), metalurgie (tavení a tepelné zpracování kovů), sklářského a petrochemického průmyslu, gumárenství, potravinářství, výroby a distribuce nápojů, zdravotnictví, analytických laboratoří a elektronického průmyslu.


Kontakt:
Air Products Česká republika
Ústecká 30
405 02 Děčín

tell me more
www.airproducts.cz  
infocz@airproducts.com  

Kateřina Jurigová  
Tel: + 420 724 255 724

Connect with us on:

|
X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close