Air Products Home

News ReleaseBIG

March 03, 2009 Lehigh Valley, Pa.

ช่วงเทศกาลวันเด็กที่ผ่านมา BIG ได้เข้าร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กหลายแห่ง รวมถึงการเข้าร่วม “ตะลุย! งานวันเด็ก ณ เมืองวิทยาศาสตร์” กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Science park)

ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนให้มีความตื่นตัวและสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น บูธของ BIG จัดแสดงประโยชน์ของก๊าซที่เป็นองค์ประกอบหลักของอากาศ รวมทั้งสาธิตการนำความเย็นของไนโตรเจนมาทำไอศกรีม ตอบคำถามชิงรางวัล ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆ ด้วยแถวที่ยาวกันทีเดียว การทำไอศกรีมด้วยวิธีการนี้ต้องเป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจในคุณสมบัติของก๊าซเหลวเท่านั้น ไม่เหมาะนำมาทำเองที่บ้านหรือ home-made ice cream นะ

อีกหนึ่งกิจกรรมเป็นงานที่โรงแยกก๊าซปตท. จัดขึ้น ณ สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในจังหวัดระยอง โดย BIG สนับสนุนก๊าซฮีเลียม ซึ่งเป็นก๊าซที่เบาและปลอดภัยที่สุดสำหรับใช้บรรจุในลูกโป่งโดยเฉพาะ เด็กๆ จึงถือและเล่นลูกโป่งที่อัดด้วยก๊าซฮีเลียมได้ด้วยความสบายใจของผู้ใหญ่ เพราะก๊าซนี้ไม่ติดไฟ

นอกจากกิจกรรมข้างต้น BIG ยังได้สนับสนุนของขวัญและขนมให้กับหลายหน่วยงานและองค์กรที่จัดงานวันเด็กในจังหวัดระยองและชลบุรีอีกด้วย

Connect with us on:

|
X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close