Air Products Home

News ReleaseEfficiënte bevoorrading van lasgassen in cilinders of tanks

June 26, 2009 Amsterdam

Bij de keuze van een leverancier van gassen voor lassen en snijden moeten bedrijven zeker ook kijken naar de manier van bevoorrading. Het is natuurlijk van belang, dat de klant altijd over voldoende voorraad beschikt, zodat de continuïteit van de werkzaamheden niet in gevaar komt. In geval van onverwachte pieken moet de gasleverancier snel kunnen naleveren. Daarnaast is een eerlijk advies over de optimale manier van bevoorrading erg belangrijk. Tegenwoordig worden er naast cilinders ook voorraadtanks geleverd, die aanzienlijke voordelen kunnen opleveren.

Voor de levering van lasgassen kan gekozen worden uit cilinders, cilinderpakketten en tanks voor de opslag van vloeibaar gas. Die keuze heeft in eerste instantie te maken met de werkprocessen en is natuurlijk ook sterk afhankelijk van de hoeveelheid gas die gebruikt wordt. Een juiste manier van bevoorrading is van belang voor de continuïteit (zodat het werk niet stilgelegd hoeft te worden wegens gebrek aan gas), maar kan ook kostenbesparingen opleveren.

Cilinders
Op dit moment worden losse cilinders en cilinderpakketten het meest gebruikt. Het grootste voordeel van losse cilinders is, dat ze vrij gemakkelijk in de werkplaats verplaatst kunnen worden. Dat geldt zeker ook voor de Integra® cilinders van Air Products, die veel kleiner, stabieler, lichter en veiliger in gebruik zijn dan de gebruikelijke cilinders en dus bij uitstek geschikt zijn voor mobiel gebruik in werkplaatsen, op bouwterreinen of in servicewagens. De Integra-cilinders hebben een beschermkap, waarin handvaten, drukregelaar en inhoudsmeter geïntegreerd zijn. Dankzij de snelkoppeling zijn ze niet alleen bijzonder gemakkelijk in gebruik, maar ook zeer veilig. Er zijn Integra cilinders leverbaar voor argon, zuurstof en acetyleen, maar ook voor de Ferromaxx®, Inomaxx® en Alumaxx®) beschermgassen van Air Products.

Cilinderpakketten zijn ideaal voor bedrijven, die een groot volume van één gas voor specifieke laswerkzaamheden gebruiken. Pakketten zijn ook populair omdat ze op een praktische manier voorzien in een gasvoorraad voor de opvang van werkpieken. Pakketten zijn leverbaar met cilinders met een druk van 200 of 300 bar. In de 300 bar pakketten zit tot 70% meer gas dan in de 200 bar pakketten met als grootste voordelen minder bestellingen, minder facturen en minder wisselingen.

Opslagtanks
Vaste opslagtanks voor vloeibaar gas worden voor bedrijven steeds interessanter naarmate het aantal cilinders van een bepaald gas stijgt. Het omslagpunt ligt rond de vijftien cilinders per maand. Bij het gebruik van gasmengsels ligt dat omslagpunt bij zo’n dertig cilinders per maand. Air Products heeft voor de levering van gas in voorraadtanks de CryoEase® service in het leven geroepen. Met die service kunnen vloeibare gassen -stikstof, zuurstof en argon- in hoeveelheden tussen de 230 en 2.000 liter geleverd worden. Het bijzondere van het systeem is, dat de gassen op basis van behoefte automatisch worden bijgevuld, waarbij de levering op elk moment van de dag kan plaatsvinden. De productie hoeft niet meer onderbroken te worden en er hoeft geen personeel voor de levering van gas buiten de normale werktijden terug te komen. In het verleden moesten gasleveringen vaak ‘s avonds of tijdens het weekend gepland worden.

De voordelen van het werken met opslagtanks voor vloeibaar gas worden mooi zichtbaar bij lasersnijden. Daar is een continue aanvoer van bijvoorbeeld stikstof met een constante, hoge druk van ongeveer 30 bar een belangrijke voorwaarde voor een goede kwaliteit en een hoge productiviteit. Door het gas onder deze druk te leveren is het niet meer noodzakelijk, om het werk te onderbreken of om de tanks af te blazen voordat ze bijgevuld kunnen worden. Het CryoEase systeem is ook geschikt voor lasgassen op een ringleidingsysteem, waarbij eventueel gebruik kan worden gemaakt van een menger.

De opslag van vloeibaar gas in tanks maakt ook het leven van de productiemanager een stuk eenvoudiger, omdat hij zich geen zorgen meer hoeft te maken over het voorraadbeheer. De inhoud van CryoEase tanks kan op afstand bewaakt worden, zodat de leverancier er zelf voor kan zorgen dat er altijd een vooraf overeengekomen voorraad aanwezig is.

Voordeliger en veiliger
De opslag van vloeibaar gas in tanks is voor veel meer bedrijven interessant dan men wellicht op het eerste gezicht zou denken. De opslagcapaciteit van het kleinste CryoEase systeem is 230 liter, een hoeveelheid die geschikt is voor bedrijven, die in de regel niet als grootgebruiker beschouwd worden. CryoEase klanten betalen huur voor de tank, een eenmalig bedrag voor installatie van de tank en het leidingennetwerk en een bedrag voor het gas. Het aantal leveringen kan bij tanks enorm verminderd worden en er is een enorme besparing in kosten, die gemoeid zijn met voorraadbeheer, handling en wisseling van cilinders.

Maar het gaat niet alleen om kostenvoordelen. Er zijn ook enkele, belangrijke voordelen op het gebied van veiligheid en productiviteit. De meeste gascilinders zijn behoorlijk zwaar, waardoor er speciale voorzieningen als karretjes noodzakelijk zijn om ze handlen en te vervoeren. Door over te stappen op CryoEase tanks kunnen problemen en tijdverlies als gevolg van het wisselen van cilinders voorkomen worden. De opslag van vloeibaar gas betekent bovendien, dat het gas met een lagere druk aan de lasser aangeboden wordt. Ook dat betekent een vermindering van risico’s.

De installatie van een CryoEase systeem van Air Products is vrij eenvoudig. De tanks worden geleverd op pallets, zodat ze niet onderhevig zijn aan allerlei vergunningenprocedures en eenvoudig geplaatst kunnen worden. Dankzij de ruime keuze aan tankafmetingen, kan het systeem ook gemakkelijk aan de beschikbare ruimte bij de klant aangepast worden. Het hele proces van ontwerp tot en met installatie kan binnen vier weken afgerond worden.


Press Contacts:
Theo Snijders
Wisse Kommunikatie
Tel: +31 26 443 1523

Connect with us on:

|
An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close