Air Products Home

News ReleaseAir Products start met bouw nieuwe waterstoffabriek in de Botlek

June 22, 2010 Rotterdam

Op 22 juni heeft de Minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven, het officiële startsein gegeven voor de bouw van een nieuwe waterstoffabriek van Air Products. De nieuwe waterstoffabriek komt naast de raffinaderij van ExxonMobil. Dankzij de integratie van het productieproces voor waterstof met de productieprocessen in de raffinaderij wordt een aanzienlijke energiebesparing bereikt. De nieuwe waterstoffabriek wordt gekoppeld aan het bestaande waterstofpijpleidingnetwerk van Air Products. Er wordt ook waterstof geleverd aan de aromatenfabriek van ExxonMobil en aan een aantal andere, grote raffinaderijen in de regio. De nieuwe waterstoffabriek is naar verwachting medio 2011 operationeel.

In haar toespraak bedankte minister Van der Hoeven Air Products voor haar bereidheid om ondanks de economische situatie toch in het ambitieuze project te investeren. “Ik wil de nieuwe waterstoffabriek dan ook alvast van harte welkom heten in een regio, die zoveel werk maakt van duurzaamheid. De nieuwe fabriek is veel schoner, veel efficiënter en behoort tot de meest geavanceerde ter wereld. Het Ministerie van Economische Zaken streeft naar de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen. En ik hoef u er niet van te overtuigen, dat waterstof een prominente plaats verdient in de energiemix van de toekomst. Als we daarin slagen, creëren we nieuwe business opportunities voor schone technologie.”

De nieuwe waterstoffabriek betekent voor Air Products in Nederland een verdere uitbreiding van de activiteiten. “We hebben in de regio Rotterdam al enkele decennia een aantal installaties voor de productie van waterstof en andere industriële gassen, die we als grondstof aan raffinaderijen en de chemische industrie leveren. Dankzij dit nieuwe project nemen onze belangen in deze regio verder toe”, zei Jeff Byrne, Global Vice-President Tonnage Gases van Air Products. In zijn speech sprak hij zijn grote waardering uit voor de goede samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, het Havenbedrijf Rotterdam, DCMR en de regiogemeenten, die bij de voorbereiding van het project en de vergunningverlening betrokken waren.

Air Products is sinds 1970 in Rotterdam actief en heeft zijn activiteiten en investeringen daar voortdurend uitgebreid. Air Products heeft momenteel productie-installaties in de Botlek, Pernis en Chemiehaven en beheert een uitgebreid pijpleidingnetwerk van zo’n 150 kilometer in de regio. Voor de nieuwe waterstoffabriek wordt nog ruim zes kilometer pijpleiding aan het bestaande netwerk toegevoegd. De nieuwe waterstoffabriek vervangt een oudere waterstoffabriek van Air Products. De nieuwe fabriek is efficiënter en kan met een capaciteit van ongeveer 300 ton per dag beter aan de groeiende vraag naar waterstof voldoen. De installatie maakt gebruik van geavanceerde processen en technologie om een optimale energiehuishouding te bereiken. De fabriek is tevens geïntegreerd met de raffinaderij van ExxonMobil. De fabriek gebruikt het gas dat door de raffinaderij wordt geproduceerd als grondstof en maakt daar waterstof en stoom van. De waterstof wordt gebruikt voor de productie van schonere brandstoffen en de stoom voor de processen in de raffinaderij. Door het significant lagere energieverbruik als gevolg van dit project en de toegepaste technologie nemen ook de emissies af ten opzichte van de oude situatie. Dat betekent een grote milieuwinst.

De samenwerking tussen Air Products en ExxonMobil in Rotterdam past overigens in de samenwerking tussen de beide bedrijven in de Verenigde Staten. Air Products bouwt momenteel ook een nieuwe waterstoffabriek in Amerika, die waterstof zal leveren aan de raffinaderij van ExxonMobil in Baton Rouge (Louisiana) en begint dit jaar met de levering van waterstof per pijpleiding aan de raffinaderij van ExxonMobil in Baytown (Texas).

Media Contacts:
Theo Snijders
Wisse Kommunikatie
Tel: +31 26 443 1523
Email: theo.snijders@wisse-worldcom.nl

Connect with us on:

|
An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close