Air Products Home

News ReleaseSpolečnost AIR PRODUCTS spol. s r.o. získala finanční podporu na realizaci vzdělávacích potřeb svých zaměstnanců

August 19, 2010

 

ESF logo

Rozhodnutím o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost získala společnost AIR PRODUCTS spol. s r.o. finanční prostředky na realizaci projektu Nová vize – cesta z krize, reg. Č. CZ. 1.04/1.1.02/35.00612.

Projekt byl zahájen dne 1.srpna 2010 a vychází z potřeby inovovat stávající systém vzdělávání a zavést zcela novou koncepci, která bude postavena na komplexnosti vzdělávacího systému a zavedení interního způsobu vzdělávání. Jde o reakci na zjištěné vzdělávací potřeby zaměstnanců. Doba trvání projektu je dva roky. Hlavními cíli projektu je vytvoření nové koncepce vzdělávání v naší společnosti, kdy bude kladen důraz na pružnou analýzu vzdělávacích potřeb a jejich uspokojení s důrazem na posílení interního vzdělávání. Naší snahou je posílit pozici zaměstnanců, kteří jsou u naší společnosti déle než tři roky a mají dobré předpoklady pro interní rozvoj a vzdělávání svých mladších kolegů. Rádi bychom využívali tohoto mnohdy přehlíženého potenciálu a směřovali cestou k učící se organizaci.

V rámci pravidelné analýzy motivace a spokojenosti zaměstnanců, která mapuje také jejich vzdělávací potřeby, byly identifikovány následující potřeby : rozvoj znalostí a dovedností v oblasti cizojazyčné komunikace se zaměřením na obchod a vyjednávání, komplexní rozvoj znalostí v oblasti měkkých dovedností, sjednotit úroveň dovedností v oblasti informačních technologií. Naší snahou je nastavit zcela novou koncepci vzdělávaní a v návaznosti na to rozšířit nabídku vzdělávacích kurzů, zajistit komplexnost vzdělávání a posílit interní vzdělávání oproti externímu. Projekt je navržen tak, aby jednotlivé aktivity navazovaly na předchozí vzdělávání a zaměstnanci díky jeho realizaci získali konkurenční výhodu ve formě znalostí z identifikovaných oblastí. Cílovou skupinu tvoří 48 zaměstnanců pracujících na různých pozicích, kteří se v rámci projektu zúčastní různých otevřených či firemních vzdělávacích kurzů, které budou realizovány na základě identifikovaných potřeb.

O průběhu realizace projektu a jeho výsledcích budeme informovat na webových stránkách společnosti stejně jako na stránkách Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz, kde je možné získat podrobné informace o tomto projektu včetně zadávací dokumentace k výběrovému řízení.

Kontakt pro média:
Lucie Pavlásková
Tel: + 420 775 755 066
Email: lucie@pavlaskova.cz

Connect with us on:

|
X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close