Air Products Home

News ReleaseSpolečnost AIR PRODUCTS spol. s r.o. získala finanční podporu na realizaci vzdělávacích potřeb svých zaměstnanců

August 19, 2010

 

ESF logo

Rozhodnutím o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost získala společnost AIR PRODUCTS spol. s r.o. finanční prostředky na realizaci projektu Nová vize – cesta z krize, reg. Č. CZ. 1.04/1.1.02/35.00612.

Projekt byl zahájen dne 1.srpna 2010 a vychází z potřeby inovovat stávající systém vzdělávání a zavést zcela novou koncepci, která bude postavena na komplexnosti vzdělávacího systému a zavedení interního způsobu vzdělávání. Jde o reakci na zjištěné vzdělávací potřeby zaměstnanců. Doba trvání projektu je dva roky. Hlavními cíli projektu je vytvoření nové koncepce vzdělávání v naší společnosti, kdy bude kladen důraz na pružnou analýzu vzdělávacích potřeb a jejich uspokojení s důrazem na posílení interního vzdělávání. Naší snahou je posílit pozici zaměstnanců, kteří jsou u naší společnosti déle než tři roky a mají dobré předpoklady pro interní rozvoj a vzdělávání svých mladších kolegů. Rádi bychom využívali tohoto mnohdy přehlíženého potenciálu a směřovali cestou k učící se organizaci.

V rámci pravidelné analýzy motivace a spokojenosti zaměstnanců, která mapuje také jejich vzdělávací potřeby, byly identifikovány následující potřeby : rozvoj znalostí a dovedností v oblasti cizojazyčné komunikace se zaměřením na obchod a vyjednávání, komplexní rozvoj znalostí v oblasti měkkých dovedností, sjednotit úroveň dovedností v oblasti informačních technologií. Naší snahou je nastavit zcela novou koncepci vzdělávaní a v návaznosti na to rozšířit nabídku vzdělávacích kurzů, zajistit komplexnost vzdělávání a posílit interní vzdělávání oproti externímu. Projekt je navržen tak, aby jednotlivé aktivity navazovaly na předchozí vzdělávání a zaměstnanci díky jeho realizaci získali konkurenční výhodu ve formě znalostí z identifikovaných oblastí. Cílovou skupinu tvoří 48 zaměstnanců pracujících na různých pozicích, kteří se v rámci projektu zúčastní různých otevřených či firemních vzdělávacích kurzů, které budou realizovány na základě identifikovaných potřeb.

O průběhu realizace projektu a jeho výsledcích budeme informovat na webových stránkách společnosti stejně jako na stránkách Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz, kde je možné získat podrobné informace o tomto projektu včetně zadávací dokumentace k výběrovému řízení.

Kontakt pro média:
Lucie Pavlásková
Tel: + 420 775 755 066
Email: lucie@pavlaskova.cz

Connect with us on:

|
An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close