Carburos Portal Home

News ReleaseAir Products gebruikt ‘Dual Phase’ tankauto voor waterstoftransport vanuit Rotterdam

December 15, 2010 Rotterdam

Air Products, de grootste leverancier van waterstof en equipment voor opslag, transport en distributie, heeft een nieuwe tankauto ontwikkeld, waarmee waterstof in vloeibare vorm van de fabriek naar eindgebruikers getransporteerd wordt. Het bijzondere aan deze ‘Dual Phase’ tankauto is, dat ze uitgerust is met apparatuur die de waterstof bij de afnemer –bijvoorbeeld een waterstof tankstation- op de gewenste druk in voorraadtanks kan afleveren. De afnemer hoeft dus niet zelf te investeren in kostbare apparatuur zoals compressoren, waardoor het gebruik van waterstof een stuk aantrekkelijker wordt. De Duel Phase tankauto is door de Rijksdienst voor het Wegverkeer gekeurd en wordt vanaf nu ingezet om waterstof van de waterstoffabriek in Rotterdam naar Londen te transporteren. Daar rijdt het openbaar vervoerbedrijf met vijf waterstofbussen, die tanken bij een waterstoftankstation van Air Products, dat afgelopen vrijdag officieel geopend werd.

“De Dual Phase tankauto is in Amerika ontwikkeld als een multipurpose tankauto voor het transport van waterstof“, zegt Phil Rigby, European Fleet Engineering en Maintenance Manager. “Met deze tankauto kunnen we waterstof in vloeibare vorm vervoeren en afleveren bij bedrijven, die behoorlijke hoeveelheden afnemen. Dat kunnen bedrijven zijn, die waterstof voor hun productieprocessen gebruiken, maar ook waterstof tankstations. De tankauto kan zo’n 40.000 kubieke meter waterstof in vloeibare vorm vervoeren en is dus veel efficiënter dan de nu vaak gebruikte ‘tubetrailers’”.

De Hydra is uitgerust met een verdamper, compressoren en andere apparatuur, waarmee de vloeibare waterstof bij de afnemer op de gewenste druk in de voorraadtanks wordt gepompt. Normaal wordt gasvormige waterstof geleverd met een druk van zo’n 200 bar. die voor gebruik stapsgewijs met behulp van compressoren en boosters op de gewenste druk gebracht wordt. In veel waterstof tankstations wordt waterstof onder een druk van 350 bar in auto’s getankt en het ziet ernaar uit, dat in de toekomst voor auto’s een druk van 700 bar als standaard gebruikt zal worden. “De apparatuur om waterstof onder hoge druk te brengen is erg kostbaar”, zegt Rigby, “dus als je de waterstof op werkdruk kunt afleveren, scheelt dat de afnemers een behoorlijke investering. Als afnemers die investering niet meer hoeven te doen, is het voor hen aantrekkelijker om over te stappen op waterstof. We hopen dan ook, dat onze Dual Phase tankauto een bijdrage zal leveren aan de invoering en acceptatie van waterstof op grote schaal.”

Het eerste exemplaar van de Dual Phase tankauto is in Nederland gekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer en wordt onder meer gebruikt voor het transport van waterstof uit Rotterdam naar Londen. De tankauto maakt gebruik van de reguliere veerdiensten tussen Hoek van Holland en Harwich. Bij het tankstation van Air Products in London wordt de waterstof met een druk van 500 bar in de opslagtanks afgeleverd. Bij het tankstation tanken de vijf waterstofbussen, die in London rijden. De bussen zijn onderdeel van het waterstof-programma van het openbaar vervoerbedrijf ‘Transport for London’, dat uiteindelijk moet leiden tot de grootschalige introductie van waterstoftechnologie in het verkeer van de Britse hoofdstad. De waterstofbussen moeten een bijdrage leveren aan de beperking van schadelijke emissies door het openbaar vervoer. Transport of London is naar schatting verantwoordelijk voor 22 procent van alle Londense verkeersemissies.

Connect with us on:

|

Contact Information

An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close