Air Products Home

News Release10-lecie MATGAS – joint venture Air Products, Hiszpańskiej Rady ds. Badań Naukowych (CSIC) oraz Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie (UAB)

Odczyty międzynarodowych ekspertów w dziedzinach zrównoważonego rozwoju i dwutlenku węgla uświetniły jubileusz prac ośrodka badawczo-rozwojowego

June 02, 2011 Barcelona

Firma Air Products, największy dostawca gazów technicznych w Polsce, świętuje dzisiaj na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie (UAB) dziesięciolecie powstania MATGAS, joint venture będącego wynikiem strategicznego porozumienia pomiędzy Carburos Metálicos, wchodzącego w skład Air Products Group, Hiszpańską Radą ds. Badań Naukowych (CSIC) oraz UAB.

MATGAS to ośrodek, który prowadzi prace naukowo-badawcze dotyczące opracowywania i wykorzystywania materiałów oraz zastosowania gazów. Możliwość współdziałania sektorów przedsiębiorczości, edukacji i badań oraz instytucji państwowych stanowią o dużym potencjale i możliwościach dalszego, prężnego rozwoju tej placówki.

Z okazji okrągłej rocznicy swojego istnienia MATGAS zorganizował „Międzynarodowe Sympozjum nt. Energii, Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska”, które odbyło się w dniach 1-2 czerwca 2011 r. w siedzibie ośrodka w Barcelonie. W trakcie dwóch dni światowej klasy eksperci prezentowali rezultaty swoich dotychczasowych badań oraz dyskutowali na temat potencjalnych prac badawczych
i wiążących się z nimi wyzwań. Prelegentami byli m.in.: dr Lourdes Vega, dyrektor MATGAS (Hiszpania), prof. Robert Armstrong, Massachusetts Institute of Technology (USA), prof. Michele Aresta, Uniwersytet w Bari (Włochy) oraz prof. Andreas Züttel, Szwajcarskie Federalne Laboratoria Materiałoznawstwa i Technologii (EMPA).

W ciągu dziesięciu lat swojej działalności MATGAS, łącząc modelowanie i podejście eksperymentalne, wyznaczył światowe standardy w zakresie badań i rozwoju nad technologiami związanymi z „zieloną energią”, m.in. wychwytywanie i powtórne wykorzystywanie dwutlenku węgla, przetwarzanie odpadów oraz prace nad alternatywnymi źródłami energii, jak np. wodór.

„Jednym z elementów pracy, którą wykonujemy w MATGAS jest wykorzystywanie narzędzi z zakresu oceny cyklu życia (Life Cycle Analysis - LCA), które umożliwiają nam obliczyć ślad ekologiczny produktów i technologii” – powiedziała dr Lourdes Vega, dyrektor MATGAS. „Pomaga to firmie Air Products oraz partnerom MATGAS zrozumieć wpływ i korzyści wynikające ze stosowania kluczowych technologii i w oparciu o nie prowadzić dalsze prace badawczo-rozwojowe”.

W ubiegłym roku Air Products uruchomiło Centrum Technologii Zrównoważonego Rozwoju (STC) zlokalizowane w siedzibie firmy w Allentown (Pensylwania, USA). Czerpiąc z doświadczeń MATGAS, centrum koncentruje się na ocenie cyklu życia (LCA) rozwiązań obecnie znajdujących się w portfolio firmy, jak również produktów, które zostaną do niego wprowadzone w przyszłości.

„MATGAS jest unikalną platformą badawczo-rozwojową, która pozwala nam we współpracy z partnerami akademickimi i przedstawicielami sektora publicznego, podejmować znaczące wyzwania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Air Products nie tylko koncentruje się na opracowywaniu rozwiązań, które pomagają sprostać wyzwaniom naszych klientów w tym zakresie, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju ich działalności, ale także pomaga podejmować istotne wyzwania środowiskowe, którym wszyscy musimy stawić czoła” – powiedział Monty Alger, wiceprezes i główny dyrektor ds. technologii Air Products.

Zdjęcia i materiał video z 10-lecia MATGAS można znaleźć pod adresem: http://www.airproducts.com/company/news-center/2011/0602-10th-anniversary-of-air-products-matgas-research-and-development-joint-venture-in-barcelona.aspx.

Air Products zajmuje wiodącą pozycję w realizacji wielu projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju:

Paliwo wodorowe
Firma Air Products posiada ponad 50 lat doświadczenia w rozwoju technologii wodorowej i jest liderem w pracach nad rozwojem energii pozyskiwanej z wodoru. Dowodem na to jest ponad 50 patentów Air Products związanych z technologią napełniania pojazdów wodorem. Air Products oferuje wodór w postaci ciekłej i gazowej oraz HCNG (mieszaninę sprężonego gazu ziemnego i wodoru). Ponadto firma opracowała szeroką gamę urządzeń oraz protokołów stosowanych w procesie napełniania pojazdów wodorem pod różnym ciśnieniem. Wodór dowożony jest do stacji paliwowych ciężarówkami, a powstaje w procesie reformingu gazu ziemnego, konwersji biomasy lub elektrolizy, w tym elektrolizy przeprowadzanej
z wykorzystaniem energii odnawialnej (słońca i wiatru).

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS)
Firma Air Products pracuje obecnie nad kilkoma projektami dotyczącymi wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) na świecie, przeznaczonymi dla sektora energetycznego:

 • Opracowany przez Air Products system wychwytywania, oczyszczania i kompresji dwutlenku węgla został uruchomiony w placówce rozwojowo-badawczej Schwarze Pumpe firmy Vattenfall AB w Niemczech. System ten odgrywa kluczową rolę w pierwszym na świecie testowym projekcie wychwytywania i oczyszczania dwutlenku węgla. 5 maja 2011 roku w zakładzie Vattenfall, jednej z wiodących firm energetycznych w Europie, odbyła się uroczysta inauguracja projektu spalania tlenowego CO2 (Oxyfuel), zaliczanego do najważniejszych przedsięwzięć tego typu na świecie. W trakcie tego trzyletniego projektu testowego technologia Air Products będzie stosowana przede wszystkim w procesie oczyszczania i kompresji gazu spalinowego.
 • Air Products zaprojektuje, zbuduje i będzie obsługiwać najnowocześniejszy system do wychwytywania dwutlenku węgla w swoich dwóch instalacjach służących do przeprowadzania reformingu parowego metanu (SMR), zlokalizowanych w rafinerii w Port Arthur w Teksasie w Stanach Zjednoczonych. Technologia służąca do usuwania dwutlenku węgla zostanie modernizowana do instalacji przeprowadzających reforming parowy metanu (SMR). Posłużą one do wytwarzania wodoru, który bierze udział w produkcji pozwalających na czystsze spalanie paliw transportowych (wytwarzanych przez klientów Air Products z sektora rafineryjnego), w należącym do Air Products rurociągu zlokalizowanym na obszarze Gulf Coast. Rocznie ok. 1 miliona ton dwutlenku węgla będzie odzyskiwanego, oczyszczanego i dostarczanego przez Air Products siecią rurociągów. Następnie zostanie on wykorzystany w procesach ulepszonego wydobycia ropy naftowej (EOR) w Teksasie.
 • Air Products współpracuje z firmą Shanxi International Energy Group Co., Ltd (SIEG) nad opracowaniem studium wykonalności dla projektu instalacji służącej do spalania tlenowego paliwa z jednoczesnym oczyszczaniem dwutlenku węgla (Oxyfuel). Ta opatentowana przez Air Products technologia miałaby być potencjalnie uruchomiona w należącej do SIEG instalacji (Oxyfuel Electrical Generation Demonstration Project) o mocy 350 MW.
 • We współpracy z kanadyjskim Alberta Energy Research Institute, Air Products przygotowuje opracowanie dotyczące zaawansowanej technologii wychwytywania dwutlenku węgla w procesie gazyfikacji.
 • Współpracują z Departamentem Energii Stanów Zjednoczonych (DOE), firma Air Products zaprojektowała i skonstruowała system oczyszczania dwutlenku węgla, który ma wspierać projekt rozwoju technologii spalania tlenowego w ośrodku symulacji w Windsor w stanie Connecticut w Stanach Zjednoczonych.
 • Firma Air Products zademonstrowała technologię kompresji gazu kwaśnego w ramach prac eksperymentalnych prowadzonych przez uniwersytet Imperial College London. Dotyczą one gazów spalinowych emitowanych przez opalaną węglem instalację Doosan Power Systems o mocy 160 kilowatów zlokalizowaną w Renfrew w Szkocji. Prace te wchodzą w skład projektu Oxycoal-UK.

Informacje o Air Products
Air Products (NYSE: APD) obsługuje klientów na rynku przemysłowym, energetycznym, technologicznym oraz medycznym na całym świecie, dostarczając im wyjątkową gamę gazów atmosferycznych, procesowych i specjalnych, osprzęt oraz usługi serwisowe. Założona w 1940 roku firma jest liderem w swojej branży na szybko rozwijających się rynkach półprzewodników, wodoru, domowych usług medycznych, skraplania gazu ziemnego oraz produkcji zaawansowanych powłok i klejów. Firma Air Products znana jest z innowacyjności, wysokiej sprawności działania oraz zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Przychody Air Products w 2010 roku wyniosły 9 miliardów dolarów amerykańskich. Firma prowadzi działalność w ponad 40 krajach na świecie zatrudniając 18,3 tysiąca pracowników. Air Products jest obecny w 15 krajach Europy, włączając w to kraje Europy Centralnej i Wschodniej, takie jak Słowacja, Czechy, Rosja i Polska. Firma Air Products, która jest obecna w Polsce od 18 lat, konsekwentnie wdraża strategię rozwoju opartą na starannie dobranych inwestycjach. Po przejęciu BOC Gazy w 2007 roku Air Products stał się największym producentem gazów technicznych w Polsce. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: www.airproducts.com.

Informacje o MATGAS
MATGAS, centrum naukowo-badawcze w zakresie badań nad dwutlenkiem węgla i zrównoważonym rozwojem, to organizacja powstała w wyniku strategicznego porozumienia pomiędzy Carburos Metálicos, spółką wchodzącą w skład Air Products Group, Hiszpańską Radą ds. Badań Naukowych (CSIC) oraz Uniwersytetem Autonomicznym w Barcelonie (UAB). MATGAS, położony na terenie kampusu UAB, jest pionierskim ośrodkiem, który prowadzi prace badawcze nad zrównoważonymi źródłami energii, redukcją emisji dwutlenku węgla i innymi gazami cieplarnianymi oraz wychwytywaniem, składowaniem i powtórnym wykorzystywaniem dwutlenku węgla. MATGAS zajmuje się także zagadnieniami związanymi z wodorem i innymi źródłami energii odnawialnych, uzdatnianiem wody, konserwowaniem żywności, a także symulacją, modelowaniem i analizą cyklu życia rozwiązań technologicznych. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: www.matgas.org.  

Kontakt dla mediów:
Jaroslaw Soroczyński
Questia Sp. z o.o.
Communications Management Consultants
tel. +48 22 623 07 00
email: jsoroczynski@questiapr.pl

Connect with us on:

|

Contact Information

 • Press Contact
  Nicola Long
  +44 1932 249532
An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

 1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close