Air Products Home

News ReleaseAir Products start grootschalig project voor CO2-opvang in Texas

July 08, 2011 Rotterdam

Air Products, één van de grootste leveranciers van industriële gassen ter wereld, heeft een overeenkomst ondertekend met raffinaderij Valero Energy Corporation en olie- en gasmaatschappij Denbury Onshore voor de start van een grootschalig project voor de opvang en opslag van koolstofdioxide (CO2) in Port Arthur, Texas. Air Products start eind 2012 met de opvang van CO2 en levert deze via de Denbury Green Pipeline aan Denbury Onshore. De CO2 wordt door de oliemaatschappij gebruikt voor de winning van olie.

Air Products bouwt en exploiteert voor het project een geavanceerd systeem voor het opvangen en reinigen van CO2 die afkomstig is van twee waterstoffabrieken (stoommethaanreformers, SMR’s) bij de Valero-raffinaderij in Port Arthur. De beide reformers produceren waterstof voor de productie van schone brandstoffen. De waterstof wordt gebruikt door diverse raffinaderijen, die gekoppeld zijn aan de waterstofpijpleiding van Air Products in de Gulf Coast. Air Products kan jaarlijks ongeveer één miljoen ton CO2 opvangen, zuiveren en via een pijpleiding aan Denbury Onshore leveren.
“Het tekenen van de overeenkomst is een belangrijke grote stap in de voortgang van dit project”, zei Wilbur Mok, vice-president North America Tonnage Gases van Air Products. “We zijn een belangrijke
leverancier van technologie voor de productie van waterstof en voor de opvang en reiniging van CO2 en als zodanig betrokken bij verschillende projecten in de wereld. Bij het project in Port Arthur krijgen we de kans onze technologie op grote industriële schaal te demonstreren.”

Air Products kreeg in juni 2010 een subsidie van 253 miljoen dollar van het National Energy Technology Laboratory van het Amerikaanse Ministerie van Energie. De subsidie werd toegekend als onderdeel van de tweede fase van het Industrial Carbon and Sequestration (ICCS) programma. Het geld, afkomstig uit het American Recovery and Reinvestment Act, wordt gebruikt voor ontwerp, bouw en exploitatie van de installaties tot september 2015. Het project in Texas was een van de slechts drie projecten, die voor een subsidie in aanmerking kwamen, terwijl Air Products de enige producent van industriële gassen was, die een subsidie van het ministerie kreeg. Het Ministerie van Energie stelt in het totaal 284 miljoen dollar ter beschikking aan het project. Dat is 66% van de totale kosten, die ruim 400 miljoen dollar bedragen.
Het Amerikaanse Ministerie van Energie liet bij de aankondiging van de tweede fase weten dat de succesvolle ontwikkeling van innovatieve concepten en geavanceerde technologie voor de vermindering van CO2-emissies een belangrijk doel is van de Amerikaanse regering in de strijd tegen de klimaatverandering. De projecten die geselecteerd werden richtten zich vooral op het testen van grootschalige opvang en opslag van CO2. Dit soort projecten is een belangrijke voorwaarde voor de toekomstige, verdere commercialisering van dergelijke technologie.

Air Products heeft het afgelopen jaar in samenwerking met het Rotterdam Climate Initiative ook intensief gekeken naar de mogelijkheden voor een vergelijkbaar project in Rotterdam. De nieuwe waterstoffabriek die Air Products daar bouwt, is ook zeer geschikt voor de afvang van CO2. De omstandigheden in Port Arthur waren echter gunstiger voor een dergelijk ontwikkelingsproject. Rotterdam blijft bij Air Products echter ook nadrukkelijk in beeld voor de realisatie van een project voor de opvang en opslag van CO2.

Air Products werkt momenteel aan verschillende projecten voor de opvang, reiniging en opslag van CO2. Bij een R&D-centrum van Vattenfall AB in Duitsland werd vorige maand een installatie voor de opvang en reiniging van CO2 bij een oxyfuel-centrale in gebruik genomen. In samenwerking met het Amerikaanse Ministerie van Energie ontwierp en bouwde Air Products een CO2-zuiveringssysteem voor een Oxyfuel-project bij een energiecentrale in de Amerikaanse staat Connecticut. Daarnaast loopt er in samenwerking met het Alberta Energy Research Institute in de Verenigde Staten een onderzoeksproject voor de afvang van CO2 in combinatie met verbrandingsprocessen op basis van kolenvergassing. Air Products demonstreerde haar oxyfuel-technologie ook samen met het Imperial College London in een 160 kilowatt kolengestookte installatie van Doosan Babcock in Schotland. Dit project is onderdeel van het Oxycoal-UK Project.

Meer informatie over de CO2-technologie van Air Products is te vinden op www.airproducts.com/CO2_capture.

Connect with us on:

|

Contact Information

An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close