Air Products Home

News ReleaseAIR PRODUCTS významně přispívá k úspoře emisí

August 01, 2011 Praha

Společnost Air Products se zapojila do systému sdruženého plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů, který zajišťuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s., a svou účastí v něm přispěla ke zlepšení životního prostředí a redukce „uhlíkové stopy“.

Na základě nejnovější české studie, potvrzené uděleným certifikátem, činil podíl Air Products na snížení produkce skleníkových plynů 2,229 tun, což představuje úsporu energií 53 550,13 MJ.

Díky systému EKO-KOM, na kterém se podílí soukromé o právnické osoby a obce, došlo v loňském roce ke snížení produkce skleníkových plynů o 954 579 tun CO2. Třídením a recyklací odpadů bylo uspořeno celkem 23,3 miliard MJ energie, což představuje celoroční energetickou spotřebu 260 tisíc domácností, tedy jednoho průměrného kraje. Ke snížení celkové produkce skleníkových plynů v ČR přispěl EKO-KOM celým jedním procentem.

Společnost Air Products (NYSE: ADP) dodává svým zákazníkům z oblasti technologií, průmyslu, energetiky a zdravotnictví širokou paletu výrobků a služeb, především technické plyny, procesní a speciální plyny, chemikálie a související technologická zařízení. Byla založena v roce 1940 a za dobu svého působení dosáhla vedoucí pozice zejména v oblasti polovodičů, rafinace vodíku, zdravotnických služeb, zkapalňování zemního plynu či moderních nátěrů a adhesiv. Společnost je ceněna pro svůj inovační přístup, provozní spolehlivost a vysoké bezpečnostní a ekologické standardy. Air Products má roční obrat 9 miliard USD a pobočky s 18.300 zaměstnanci ve více než 40 zemích světa.

Kontakt v ČR :
Air Products Česká republika
Ústecká 30
405 02 Děčín

Více informací
Lucie Pavlásková,
Email: lucie@pavlaskova.cz 
Tel.: +420 775 755 066

Connect with us on:

|
An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close