Air Products Home

News ReleaseAir Products gaat duurzame energie uit huisafval winnen

Waste-to-energy installatie in Tees Valley duurzaam alternatief voor afvalstortplaatsen

August 29, 2011 Arnhem

Air Products heeft toestemming gekregen voor de bouw van een nieuwe installatie voor de opwekking van duurzame energie in het Britse Tees Valley. De installatie, die in het New Energy and Technology Business Park bij Billingham verrijst, zet voorbewerkt huis- en bedrijfsafval dat normaal gestort zou worden door vergassing om in duurzame energie. De installatie produceert per jaar 49 megawatt uit 300.000 ton afval en kan 50.000 huishoudens in het Noordoosten van Engeland van elektriciteit voorzien. De installatie is de eerste van een serie, die Air Products de komende jaren in Engeland wil bouwen.

“De bouwvergunning is een belangrijke stap in de realisatie van ons eerste project in Engeland voor het opwekken van energie uit afval”, vertelt Ian Williamson, Europees directeur waterstof en bio-energie bij Air Products. “In de installatie maken we gebruik van de nieuwste en meest geavanceerde vergassingstechnologie om duurzame energie op te wekken. Op termijn kan onze technologie ook ingezet worden voor de productie van duurzame waterstof, die in brandstofcellen wordt omgezet in elektriciteit. Dit project voor duurzame energievoorziening kan dus ook een rol gaan spelen in de verdere ontwikkeling van de waterstofeconomie, een terrein waarop Air Products zeer actief is.”

Partners
Het project in Tees Valley wordt door Air Products opgezet in nauwe samenwerking met de eigenaar van het terrein, Impetus Waste Management, milieuadviesbureau Atkins en AlterNRG, de technologiepartner van Air Products. Als onderdeel van de voorbereidingen is een aantal technische- en milieustudies uitgevoerd. Er werden lokale en nationale organisaties geraadpleegd en ook lokale bewoners en bedrijven kregen de kans hun inbreng te geven.
Naar alle waarschijnlijkheid start de bouw van de installatie eind van dit jaar. In 2014 moet de installatie operationeel zijn. De bouw van de installatie biedt werk aan vijfhonderd tot zevenhonderd werknemers. Voor de commerciële exploitatie zijn circa vijftig vaste werknemers nodig. Air Products hoopt de komende jaren meer van dit soort vergassingsfabrieken voor afval in Engeland te bouwen, die samen zo’n 250 megawatt elektriciteit gaan opleveren.

Vergassing
De installatie maakt gebruik van vergassingstechnologie, die al vijftien jaar in de afvalverwerking wordt toegepast. Twee vergelijkbare installaties zijn de afgelopen zeven jaar in Japan gebruikt voor het omzetten van huishoudelijk en industrieel afval in energie. Ze bleken zeer betrouwbaar te zijn en voldeden aan de strenge Japanse emissieregels. De vergassingstechnologie wordt gebruikt om verschillende grondstoffen (vooral niet-recyclebaar afval) om te zetten in energierijk gas, dat gebruikt kan worden om duurzame energie, waterstof of biobrandstoffen te produceren. Aan het eind van het proces blijft er een ongevaarlijk restproduct over, dat gebruikt kan worden voor de productie van bijvoorbeeld vloertegels, isolatiemateriaal, sierstenen of voor het aanleggen van wegen. De installatie van Air Products in Tees Valley wordt uitgerust met de meest geavanceerde reinigingstechnologie om de uitstoot van schadelijke emissies tijdens de vergassing nog verder terug te dringen.

Afvalbeheer
De nieuwe waste-to-energy installatie levert niet alleen een bijdrage aan de doelstellingen van de lokale overheid van Stockton op het gebied van energievoorziening, milieuzorg en werkgelegenheid, maar wordt ook door de Engelse overheid goed ontvangen. Het project biedt namelijk niet alleen mogelijkheden voor een duurzamere methode voor het beheren en verwijderen van afval, maar ook voor de productie van alternatieve energie. “De nieuwe technologie is een goede aanvulling op de al bestaande technologieën om energie uit afval te halen”, zei Greg Barker, minister van Energie en Klimaatverandering. “Energieopwekking uit afval leidt tot een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid afval die gestort moet worden en levert bovendien een belangrijke bijdrage aan de koolstofarme energievoorziening in het land.”

Connect with us on:

|

Contact Information

An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close