Air Products Home

News ReleaseWaterstoftankstation van Air Products haalt waterstof uit afvalwater

September 08, 2011 Amersterdam/Rotterdam

Air Products, een van de grootste leveranciers van waterstof en waterstoftechnologie ter wereld, heeft een nieuw waterstoftankstation geopend in Californië. Het tankstation gebruikt waterstof, dat gewonnen wordt uit afvalwater van de gemeentelijke waterzuiveringsinstallatie in het Orange County Sanitation District (OCSD) in Fountain Valley. Behalve waterstof wordt er bij de waterzuiveringsinstallatie elektriciteit en warmte opgewekt. De hoeveelheid waterstof, die in de installatie wordt geproduceerd is voldoende om 25 tot 50 voertuigen dagelijks van waterstof te voorzien.

Het productieproces van waterstof bij de waterzuiveringsinstallatie maakt gebruik van methaangas dat gevormd wordt in de tanks, waarin het afvalwater is opgeslagen. Het gas wordt gereinigd en in een reformer omgezet in waterstof, waarna de waterstof in een brandstofcel wordt omgezet in elektriciteit. De 250 kilowatt aan elektriciteit en de bij het proces vrijgekomen warmte worden in het complex voor verschillenden processen gebruikt. Het overtollige waterstof dat niet direct wordt omgezet in elektriciteit wordt verder gezuiverd om het geschikt te maken voor het vullen van voertuigen bij het tankstation dat door Air Products op het terrein is gebouwd.

“Dit project laat zien hoe goed deze technologie voor de productie van waterstof werkt. De technologie kan worden toegepast op afvalwater, maar ook op andere (bio)afvalproducten. Voor Air Products is het project in Californië de eerste keer dat er waterstof uit afvalwater wordt geproduceerd”, vertelt Ed Heydorn, business development manager van Hydrogen Energy Systems bij Air Products. “We zijn nu in staat om met behulp van onze technologie waterstof uit een breed scala van grondstoffen te produceren, waardoor waterstoftechnologie steeds aantrekkelijker wordt. Niet alleen om efficiënt met afval om te gaan, maar ook om op een duurzame manier energie op te wekken en te gebruiken.” Heydorn was trouwens vol lof over de goede samenwerking tussen het Amerikaanse Ministerie van Energie, dat een deel van het project gefinancierd heeft, het National Fuel Cell Research Center van de University of California, de California Air Resources Board, het South Coast Air Quality Management District, OCSD, Air Products en andere toeleveranciers bij de realisering van het project.

“Het is het toppunt van duurzaamheid om menselijk afval te gebruiken voor de productie van elektriciteit, brandstof en warmte, waardoor afval omgezet wordt in nuttige producten”, zegt professor Scott Samuelsen, directeur van het National Fuel Cell Research in Californië. “Dit soort projecten wijst in de richting van mogelijke oplossingen van de huidige problemen met transport-, energie- en waterbronnen”.

Ed Torres, directeur Operations and Maintenance bij OCSD, ziet het project vooral als onderdeel van de oplossing van de problemen met de luchtkwaliteit in de regio. “Auto’s op waterstof zijn emissieloos en dus een prima alternatief voor de verbetering van de luchtkwaliteit. En dat is zeker in deze regio waar zeer hoge eisen gesteld worden aan de verkeersemissies van groot belang.”

Er zijn vele afvalstromen die kunnen profiteren van deze technologie voor de productie van waterstof: afval uit landbouw en veeteelt, van de voedingsmiddelenbedrijven zoals brouwerijen en stortgas kunnen als grondstof gebruikt worden. Wanneer al deze afvalstromen omgezet zouden worden in waterstof zouden 200 miljoen brandstofcelauto’s in de Verenigde Staten van waterstof voorzien kunnen worden.

Air Products beschikt nu al over elf werkende tankstations in Californië. In mei werd nog een tankstation geopend dat de waterstof via een pijpleiding geleverd krijgt van een waterstoffabriek van Air Products, die overigens aan meer tankstations en aan producenten van waterstofauto’s levert. Wereldwijd heeft Air Products inmiddels meer dan 130 waterstoftankstations geplaatst, waar personenauto’s, vrachtwagens, bussen, heftrucks, vliegtuigen en zelfs onderzeeboten tanken.

Connect with us on:

|

Contact Information

An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close