Air Products Home

News ReleaseNowoczesna instalacja Air Products do skraplania dwutlenku węgla w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. kontynuacją procesu inwestycyjnego Air Products w Polsce

October 12, 2011 Warszawa

firma Air Products, największy dostawca gazów technicznych w Polsce, ogłosiła dzisiaj, że zainwestuje ponad 10 milionów euro w nowoczesną instalację do skraplania dwutlenku węgla, która będzie zlokalizowana na terenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Uruchomienie instalacji planowane jest latem 2012 roku. W ramach długoterminowego kontraktu podpisanego przez obydwie firmy, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. będą dostarczać surowy dwutlenek węgla (CO2), który następnie będzie skraplany w instalacji Air Products.

Dostawy dwutlenku węgla z Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. będą odbywały się w systemie ciągłym. Dzięki temu Air Products uzyska stabilną podaż oraz wysoką jakość dostarczanego gazu. Inwestycja w nowoczesną instalację Air Products, umożliwi wyraźny wzrost wydajności produkcji i pozwoli poddać oczyszczaniu i skraplaniu około 200 ton dwutlenku węgla na dobę.

Liczne zastosowania rynkowe dla wysokiej jakości skroplonego dwutlenku węgla dostarczanego klientom Air Products obejmują takie dziedziny, jak gazowanie napojów oraz dokarmianie roślin w szklarniach. Dzięki zaawansowanej technologii skraplania i oczyszczania gazów stosowanej przez Air Products, skroplony dwutlenek węgla o wysokiej czystości będzie spełniał wszystkie wymagania jakościowe stawiane przez międzynarodowych producentów napojów, pomagając klientom osiągnąć wymaganą zgodność standardów.

„Rozwój biznesu dwutlenku węgla nie mieści się w strategii Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów. Stąd wynikało poszukiwanie solidnego i wiarygodnego partnera, który lepiej wykorzysta i rozwinie sprzedaż tego produktu. Surowy dwutlenek węgla, który jest produktem powstającym przy wytwarzaniu gazu do syntezy amoniaku będziemy sprzedawać i dostarczać firmie Air Products. Dzięki podpisaniu umowy wkrótce powstanie na terenie naszej firmy kolejna nowoczesna instalacja. To nie pierwszy nasz projekt realizowany z Air Products. Firma jest związana z Grupą Azoty Tarnów także poprzez zakłady w Kędzierzynie” – powiedział Witold Szczypiński, Członek Zarządu Azotów Tarnów ds. Produkcji, Techniki i Rozwoju.

„Dzięki podpisaniu umowy z tak wiarygodnym partnerem, jakim są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., pozycja Air Products, jako jednego z wiodących dostawców skroplonego dwutlenku węgla w Polsce zostanie wzmocniona. Ponieważ popyt na ten surowiec na polskim rynku stale rośnie, kontrakt ten pozwoli nam szybko i skutecznie reagować na potrzeby naszych klientów” – powiedział Graham Rhodes, wiceprezes Air Products ds. strategii i rozwoju biznesu gazów technicznych na świecie.

W ramach przyjętej strategii zwiększania swojego zaangażowania na polskim rynku oraz w odpowiedzi na rosnący popyt na gazy techniczne, firma Air Products ogłosiła ostatnio modernizację swojej warszawskiej napełnialni butli gazami technicznymi. Zakład, który mieści się na Targówku Przemysłowym, korzystać będzie z najnowszych technologii Air Products pozwalających na napełnianie pod ciśnieniem 200 bar około 1 000 butli dziennie.

W odróżnieniu od powszechnie stosowanych butli 150-barowych, nowe butle, napełniane pod ciśnieniem 200 bar, oznaczają obniżenie kosztów dla klientów Air Products ze względu na niższą częstotliwość napełniania, co z kolei generuje niższe koszty transportu i magazynowania.

Informacje o Air Products
Air Products (NYSE: APD) obsługuje klientów na rynku przemysłowym, energetycznym, technologicznym oraz medycznym na całym świecie, dostarczając im wyjątkową gamę gazów atmosferycznych, procesowych i specjalnych, osprzęt oraz usługi serwisowe. Założona w 1940 roku firma jest liderem w swojej branży na szybko rozwijających się rynkach półprzewodników, wodoru, domowych usług medycznych, skraplania gazu ziemnego oraz produkcji zaawansowanych powłok i klejów.

Firma Air Products znana jest z innowacyjności, wysokiej sprawności działania oraz zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Przychody Air Products w 2010 roku wyniosły 9 miliardów dolarów amerykańskich. Firma prowadzi działalność w ponad 40 krajach na świecie zatrudniając 18,3 tysiąca pracowników.

Air Products prowadzi działalność w 15 krajach Europy, włączając w to kraje Europy Centralnej
i Wschodniej, takie jak Słowacja, Czechy, Rosja i Polska. Firma Air Products, która jest obecna w Polsce od 18 lat, konsekwentnie wdraża strategię rozwoju opartą na starannie dobranych inwestycjach.
Po przejęciu BOC Gazy w 2007 roku Air Products stał się największym producentem gazów
technicznych w Polsce.

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem www.airproducts.com.


Informacje o Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. (Azoty Tarnów), (WSE: ATT), Spółka dominująca w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów, jedno z największych przedsiębiorstw sektora chemicznego w Polsce. Od czerwca 2008 roku notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wraz ze spółkami zależnymi Azoty Tarnów stanowią największą w polskim przemyśle chemicznym Grupę Kapitałową o dużym potencjale produkcyjnym i usługowym. Działalnością podstawową Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów jest wytwarzanie i sprzedaż nawozów mineralnych, tworzyw konstrukcyjnych oraz surowców do ich wytwarzania (kaprolaktam), alkoholi OXO i plastyfikatorów. W skład Grupy wchodzą spółki o komplementarnym asortymencie produkcyjnym – ZAK S.A. oraz Zakłady Chemiczne Police S.A., a także m.in. niemiecki producent poliamidów – ATT Polymers GmbH. Ponad 60% sprzedaży Grupy stanowi eksport, z czego ponad 80% jest przeznaczone na rynki krajów Unii Europejskiej. Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów jest największym w Polsce producentem nawozów mineralnych, w tym nawozów z wysoką zawartością siarki, największym w Polsce i czołowym w Europie zintegrowanym producentem poliamidu (PA6). Grupa jest także jedynym w kraju (i piątym w Europie) producentem alkoholi OXO oraz jedynym krajowym producentem polioksymetylenu (POM).

Dodatkowe informacje o Azotach Tarnów dostępne są na stronie www.azoty.tarnow.pl.


Kontakt dla mediów:
Robert Lichwala
Rzecznik Prasowy Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
tel. +48 14 637-35-31

Jarosław Soroczyński
Questia Sp. z o.o.
Communications Management Consultants
tel. +48 22 623 07 00

Connect with us on:

|

Contact Us

Online Contact Form

Contact Information

  • Press Contact
    Nicola Long
    +44 1932 249532
X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close