Air Products Home

News ReleaseNowoczesna instalacja Air Products do skraplania dwutlenku węgla w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. kontynuacją procesu inwestycyjnego Air Products w Polsce

October 12, 2011 Warszawa

firma Air Products, największy dostawca gazów technicznych w Polsce, ogłosiła dzisiaj, że zainwestuje ponad 10 milionów euro w nowoczesną instalację do skraplania dwutlenku węgla, która będzie zlokalizowana na terenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Uruchomienie instalacji planowane jest latem 2012 roku. W ramach długoterminowego kontraktu podpisanego przez obydwie firmy, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. będą dostarczać surowy dwutlenek węgla (CO2), który następnie będzie skraplany w instalacji Air Products.

Dostawy dwutlenku węgla z Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. będą odbywały się w systemie ciągłym. Dzięki temu Air Products uzyska stabilną podaż oraz wysoką jakość dostarczanego gazu. Inwestycja w nowoczesną instalację Air Products, umożliwi wyraźny wzrost wydajności produkcji i pozwoli poddać oczyszczaniu i skraplaniu około 200 ton dwutlenku węgla na dobę.

Liczne zastosowania rynkowe dla wysokiej jakości skroplonego dwutlenku węgla dostarczanego klientom Air Products obejmują takie dziedziny, jak gazowanie napojów oraz dokarmianie roślin w szklarniach. Dzięki zaawansowanej technologii skraplania i oczyszczania gazów stosowanej przez Air Products, skroplony dwutlenek węgla o wysokiej czystości będzie spełniał wszystkie wymagania jakościowe stawiane przez międzynarodowych producentów napojów, pomagając klientom osiągnąć wymaganą zgodność standardów.

„Rozwój biznesu dwutlenku węgla nie mieści się w strategii Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów. Stąd wynikało poszukiwanie solidnego i wiarygodnego partnera, który lepiej wykorzysta i rozwinie sprzedaż tego produktu. Surowy dwutlenek węgla, który jest produktem powstającym przy wytwarzaniu gazu do syntezy amoniaku będziemy sprzedawać i dostarczać firmie Air Products. Dzięki podpisaniu umowy wkrótce powstanie na terenie naszej firmy kolejna nowoczesna instalacja. To nie pierwszy nasz projekt realizowany z Air Products. Firma jest związana z Grupą Azoty Tarnów także poprzez zakłady w Kędzierzynie” – powiedział Witold Szczypiński, Członek Zarządu Azotów Tarnów ds. Produkcji, Techniki i Rozwoju.

„Dzięki podpisaniu umowy z tak wiarygodnym partnerem, jakim są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., pozycja Air Products, jako jednego z wiodących dostawców skroplonego dwutlenku węgla w Polsce zostanie wzmocniona. Ponieważ popyt na ten surowiec na polskim rynku stale rośnie, kontrakt ten pozwoli nam szybko i skutecznie reagować na potrzeby naszych klientów” – powiedział Graham Rhodes, wiceprezes Air Products ds. strategii i rozwoju biznesu gazów technicznych na świecie.

W ramach przyjętej strategii zwiększania swojego zaangażowania na polskim rynku oraz w odpowiedzi na rosnący popyt na gazy techniczne, firma Air Products ogłosiła ostatnio modernizację swojej warszawskiej napełnialni butli gazami technicznymi. Zakład, który mieści się na Targówku Przemysłowym, korzystać będzie z najnowszych technologii Air Products pozwalających na napełnianie pod ciśnieniem 200 bar około 1 000 butli dziennie.

W odróżnieniu od powszechnie stosowanych butli 150-barowych, nowe butle, napełniane pod ciśnieniem 200 bar, oznaczają obniżenie kosztów dla klientów Air Products ze względu na niższą częstotliwość napełniania, co z kolei generuje niższe koszty transportu i magazynowania.

Informacje o Air Products
Air Products (NYSE: APD) obsługuje klientów na rynku przemysłowym, energetycznym, technologicznym oraz medycznym na całym świecie, dostarczając im wyjątkową gamę gazów atmosferycznych, procesowych i specjalnych, osprzęt oraz usługi serwisowe. Założona w 1940 roku firma jest liderem w swojej branży na szybko rozwijających się rynkach półprzewodników, wodoru, domowych usług medycznych, skraplania gazu ziemnego oraz produkcji zaawansowanych powłok i klejów.

Firma Air Products znana jest z innowacyjności, wysokiej sprawności działania oraz zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Przychody Air Products w 2010 roku wyniosły 9 miliardów dolarów amerykańskich. Firma prowadzi działalność w ponad 40 krajach na świecie zatrudniając 18,3 tysiąca pracowników.

Air Products prowadzi działalność w 15 krajach Europy, włączając w to kraje Europy Centralnej
i Wschodniej, takie jak Słowacja, Czechy, Rosja i Polska. Firma Air Products, która jest obecna w Polsce od 18 lat, konsekwentnie wdraża strategię rozwoju opartą na starannie dobranych inwestycjach.
Po przejęciu BOC Gazy w 2007 roku Air Products stał się największym producentem gazów
technicznych w Polsce.

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem www.airproducts.com.


Informacje o Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. (Azoty Tarnów), (WSE: ATT), Spółka dominująca w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów, jedno z największych przedsiębiorstw sektora chemicznego w Polsce. Od czerwca 2008 roku notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wraz ze spółkami zależnymi Azoty Tarnów stanowią największą w polskim przemyśle chemicznym Grupę Kapitałową o dużym potencjale produkcyjnym i usługowym. Działalnością podstawową Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów jest wytwarzanie i sprzedaż nawozów mineralnych, tworzyw konstrukcyjnych oraz surowców do ich wytwarzania (kaprolaktam), alkoholi OXO i plastyfikatorów. W skład Grupy wchodzą spółki o komplementarnym asortymencie produkcyjnym – ZAK S.A. oraz Zakłady Chemiczne Police S.A., a także m.in. niemiecki producent poliamidów – ATT Polymers GmbH. Ponad 60% sprzedaży Grupy stanowi eksport, z czego ponad 80% jest przeznaczone na rynki krajów Unii Europejskiej. Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów jest największym w Polsce producentem nawozów mineralnych, w tym nawozów z wysoką zawartością siarki, największym w Polsce i czołowym w Europie zintegrowanym producentem poliamidu (PA6). Grupa jest także jedynym w kraju (i piątym w Europie) producentem alkoholi OXO oraz jedynym krajowym producentem polioksymetylenu (POM).

Dodatkowe informacje o Azotach Tarnów dostępne są na stronie www.azoty.tarnow.pl.


Kontakt dla mediów:
Robert Lichwala
Rzecznik Prasowy Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
tel. +48 14 637-35-31

Jarosław Soroczyński
Questia Sp. z o.o.
Communications Management Consultants
tel. +48 22 623 07 00

Connect with us on:

|

Contact Information

  • Press Contact
    Nicola Long
    +44 1932 249532
An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close