Air Products Home

News ReleaseOmzet Air Products in eerste kwartaal van boekjaar 2012 stabiel

January 26, 2012 Arnhem

Air Products (NYSE:APD), één van de grootste leveranciers van industriële gassen en equipment ter wereld, heeft in het eerste kwartaal van boekjaar 2012, dat afliep op 31 december 2011, een omzet gerealiseerd van 2,423 miljard dollar. Dat betekende een stijging van 1 procent ten opzichte van het eerste kwartaal in boekjaar 2011. De brutowinst over het eerste kwartaal bedroeg 385 miljoen dollar, een daling van 5 procent vergeleken met het eerste kwartaal van boekjaar 2011. In Nederland heeft Air Products diverse kantoren en productielocaties, waaronder het Europese hoofdkantoor van Air Products Chemicals Europe B.V. in Utrecht.

De divisie ‘Merchant Gases’ boekte in het eerste kwartaal van boekjaar 2012 net als in 2011 een omzet van 989 miljoen dollar. De lagere volumes werden deels gecompenseerd door hogere prijzen in Noord-Amerika en Europa. De winst daalde met 4 procent naar 192 miljoen dollar. De omzet bij de divisie ’Tonnage Gases’ bedroeg 810 miljoen dollar, een stijging van 6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van boekjaar 2011. De stijging was het gevolg van een hogere productie door de inbedrijfstelling van enkele nieuwe fabrieken. De brutowinst daalde met 4 procent naar 111 miljoen dollar, met name als gevolg van hogere onderhoudskosten. De divisie ‘Electronics and Performance Materials’ realiseerde in vergelijking met het eerste kwartaal van 2011 een omzetgroei van 2 procent en kwam uit op 535 miljoen dollar. De winst in deze divisie steeg vergeleken met het eerste kwartaal in het vorige boekjaar met 13 procent naar 78 miljoen dollar. De divisie ‘Equipment and Energy’ zette in het eerste kwartaal van 2012 89 miljoen dollar om, een daling van 21 procent. Die daling werd vooral veroorzaakt door een teruglopend aantal ASU- en LNG-projecten. De winst daalde met 64 procent naar 7 miljoen dollar.

“We hadden verwacht dat de economische groei in het afgelopen kwartaal zou vertragen, waardoor de verkochte volumes en de omzetgroei onder druk zouden komen staan”, zei CEO John McGlade. “Maar ondanks de economische tegenwind hebben we toch onze efficiency weten te verbeteren, de kosten verder kunnen verlagen en hebben we ook enkele belangrijke bulkcontracten binnengehaald.”

Vooruitblikkend zei McGlade: “We verwachten dat de economische activiteit in het tweede kwartaal nog zal achterblijven, maar we voorspellen dat de groei in Azië en Noord-Amerika in de tweede helft van ons boekjaar 2012 weer zal toenemen. In combinatie met de verbeterde efficiency en een aantal nieuwe fabrieken dat in gebruik genomen wordt, zou dat in de tweede helft van het jaar tot een hogere productie en een hogere omzet moeten leiden. Dankzij recent afgesloten contracten, onze goed gevulde orderportefeuille en onze betrokkenheid bij tal van aanbestedingen hebben we goede vooruitzichten om onze doelstellingen tot 2015 wat betreft groei, marge en return on capital te realiseren.”

Connect with us on:

|

Contact Information

An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close