Air Products Home

News ReleaseStaatssecretaris Atsma opent waterstoffabriek van wereldformaat in Rotterdam-Botlek

Integratie van de nieuwe Air Products-fabriek met de ExxonMobil-raffinaderij bespaart energie en vermindert CO2

February 08, 2012 Rotterdam

  • Totale energie-efficiëntie verbetert met meer dan 15%
  • 200.000 ton per jaar minder CO2-uitstoot, vergelijkbaar met jaarlijks 90.000 minder auto's op de weg
  • Air Products verhoogt waterproductiecapaciteit op de site met ongeveer 50%

Vandaag vieren Air Products en ExxonMobil de officiële ingebruikname van een nieuwe fabriek voor de productie van waterstof in Rotterdam. Joop Atsma, Staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu, Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam en Hans Smits, CEO van Havenbedrijf Rotterdam, verrichten de officiële handeling. Dankzij de integratie van de ExxonMobil-raffinaderij met de nieuwe waterstoffabriek van Air Products verbetert de energie-efficiëntie met meer dan 15% en worden gerelateerde CO2-emissies met 200.000 ton per jaar teruggebracht.

"De realisatie van deze fabriek van wereldformaat in zo'n kort tijdsbestek was alleen mogelijk dankzij de expertise en nauwe samenwerking van alle betrokken partijen. Ook de overheid en lokale autoriteiten speelden een belangrijke rol in de totstandkoming van de fabriek, die zó ontworpen is dat het verlies aan warmte naar het milieu geminimaliseerd en de benodigde hoeveelheid aardgas verminderd worden," zei Jeff Byrne, Global Vice-President Tonnage Gases en General Manager van Air Products. "Voor wat betreft de locatie biedt de Botlek-site van ExxonMobil aanzienlijke synergie in de product- en grondstoffenstromen. Ook was het mogelijk om de nieuwe fabriek aan te sluiten op ons uitgebreide Rotterdamse pijpleidingennetwerk, waarmee waterstof wordt geleverd aan verschillende andere klanten in de regio."

In zijn toespraak zei staatssecretaris Atsma dat het belang van de nieuwe fabriek niet onderschat mag worden. "Fabrieken als deze hebben we nationaal en internationaal nodig om onze Europese milieuambities voor de middellange en lange termijn te behalen. Vandaag laten Air Products en ExxonMobil zien dat door gericht te investeren en industriële processen te integreren, een aanzienlijke energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot behaald wordt. ''

De Air Products-fabriek gebruikt het overtollige gas van de ExxonMobil-raffinaderij om waterstof te produceren. De raffinaderij gebruikt waterstof voor de ontzwaveling van olieproducten en bij de productie van petrochemische producten. De nieuwe fabriek maakt gebruik van de meest geavanceerde processen en technologieën waardoor de waterstofproductie aanzienlijk efficiënter is dan de voormalige levering van waterstof aan de raffinaderij. De waterstoffabriek levert ook stoom aan de raffinaderij. Door de synergie in de productieprocessen van de twee fabrieken zal de energie-efficiëntie met meer dan 15% verbeteren.

"Verbeteren van energie-efficiëntie is de beste manier om het energiegebruik en de daaraan gerelateerde CO2-uitstoot te verminderen", zegt Andrew Madden, directeur van de ExxonMobil-raffinaderij. "Met projecten zoals deze kunnen raffinaderijen op een economisch verantwoorde manier olieproducten blijven leveren en tegelijkertijd hun footprint op het milieu blijven verkleinen. Het Rotterdamse raffinaderij- en petrochemische complex speelt een belangrijke rol in ons wereldwijde concern en de integratie met de waterstoffabriek is een voorbeeld van ExxonMobil's commitment om gericht te investeren in deze regio."

Air Products begon, samen met Technip – de grootste contractor in dit project – in juni 2010 met de bouw van de nieuwe waterstoffabriek. Toenmalig Minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven gaf destijds het officiële startsein. In december 2011 werd de nieuwe waterstoffabriek opgestart. De bouw van de fabriek nam ongeveer 1 miljoen manuren in beslag; tijdens de bouwperiode waren meer dan 450 mensen tegelijkertijd aan het werk , met 8 verschillende spreektalen. Ondanks de uitdagingen die de omstandigheden met zich meebracht, werd de veiligheid van de mensen proactief en succesvol gemanaged.

Connect with us on:

|

Contact Information

An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close