Air Products Home

News ReleaseFirma Air Products uruchomiła w porcie Rotterdam Botlek w Holandii jedną z najnowocześniejszych na świecie instalacji do produkcji wodoru na potrzeby rafinerii ExxonMobil

Zintegrowanie nowej instalacji Air Products do produkcji wodoru z rafinerią ExxonMobil pozwoli zmniejszyć zużycie energii i zredukować emisję dwutlenku węgla.

February 14, 2012 Warszawa

  • Całkowite zużycie energii przez rafinerię zmniejszy się o ponad 15%.
  • Zredukowanie emisji dwutlenku węgla przez rafinerię o 200 000 ton rocznie, co jest porównywalne z wyeliminowaniem emisji generowanych rocznie przez 90 000 samochodów.
  • Air Products zwiększy ilość produkowanego wodoru o około 50%.

Firma Air Products, największy dostawca gazów technicznych w Polsce, uruchomiła w porcie Rotterdam Botlek w Holandii jedną z najnowocześniejszych na świecie instalacji do produkcji wodoru na potrzeby rafinerii ExxonMobil. Zintegrowanie nowej instalacji Air Products do produkcji wodoru z rafinerią ExxonMobil pozwoli zmniejszyć zużycie energii o ponad 15% oraz zredukować emisję dwutlenku węgla o 200 000 ton rocznie.

"Uruchomienie w krótkim czasie jednej z najnowocześniejszych na świecie instalacji Air Products do produkcji wodoru na tak dużą skalę było możliwe dzięki kompetencjom oraz współpracy wszystkich stron zaangażowanych w ten projekt, przy wsparciu holenderskiego rządu i lokalnych władz. Dzięki specjalnej konstrukcji, instalacja Air Products do produkcji wodoru minimalizuje emisję energii cieplnej do atmosfery oraz zmniejsza zapotrzebowanie na gaz ziemny. Tego typu instalacje są potrzebne na skalę międzynarodową, aby osiągnąć zakładane cele w zakresie ochrony środowiska" – powiedział Jeff Byrne, wiceprezes i dyrektor generalny Air Products ds. gazów tonażowych na świecie. "Lokalizacja instalacji Air Products do produkcji wodoru oraz rafinerii ExxonMobil na terenie portu Rotterdam Botlek pozwala uzyskać synergię pomiędzy naszymi procesami produkcyjnymi oraz umożliwia połączenie nowej instalacji Air Products z naszą istniejącą w Rotterdamie siecią rurociągów do przesyłania wodoru, za pomocą której dostarczamy ten gaz jeszcze kilku innym klientom w tym regionie" – dodał Jeff Byrne.

Nowa instalacja Air Products wykorzystuje do produkcji wodoru uboczne gazy powstające w procesie przerobu ropy naftowej, wydzielane przez rafinerię ExxonMobil. Rafineria stosuje wodór do odsiarczania ropy oraz wytwarzania produktów petrochemicznych. Nowa instalacja Air Products wykorzystuje najnowsze technologie i procesy, dzięki czemu produkcja wodoru jest znacznie wydajniejsza od wcześniej stosowanej metody dostarczania wodoru do rafinerii. Synergia uzyskiwana w procesach produkcyjnych instalacji Air Products i rafinerii ExxonMobil pozwoli zmniejszyć całkowite zużycie energii przez rafinerię o ponad 15%.

"Poprawienie efektywności energetycznej jest najlepszym sposobem zmniejszenia zużycia energii i powiązanych z nią emisji dwutlenku węgla" – powiedział Andrew Madden, dyrektor ds. rafinerii ExxonMobil. "Dzięki takim projektom rafinerie mogą w ekonomiczny sposób wytwarzać produkty ropopochodne, jednocześnie redukując szkodliwy wpływ na środowisko. Rafineria i kompleks petrochemiczny w Rotterdamie odgrywają ważną rolę w naszej globalnej firmie. Zintegrowanie rafinerii z nową instalacją do produkcji wodoru jest przykładem na zaangażowanie ExxonMobil w uruchamianie inwestycji zgodnych z wymogami ochrony środowiska" – dodał Andrew Madden.

Air Products we współpracy z firmą Technip – głównym wykonawcą projektu – rozpoczął budowę nowej instalacji do produkcji wodoru w czerwcu 2010 roku. Jednym z podwykonawców projektu była firma Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rozruch nowej instalacji Air Products miał miejsce w grudniu 2011 roku. Budowa instalacji objęła około 1 miliona roboczogodzin. W budowę było zaangażowanych jednocześnie ponad 450 osób posługujących się ośmioma językami. Mimo wielu wyzwań, budowa instalacji przebiegała bezpiecznie i została zwieńczona sukcesem.

Część wodoru produkowanego w nowej instalacji Air Products posłuży do zasilania londyńskich autobusów z napędem wodorowym.

Air Products jest największym na świecie producentem wodoru dla rafinerii ropy naftowej, a także liderem w zakresie jego dostaw i bezpiecznego użytkowania. Firma posiada ponad 50 lat doświadczenia w rozwoju technologii wodorowej oraz ponad 35 lat doświadczenia w bezpiecznej obsłudze rurociągów doprowadzających wodór do zakładów klientów. Na świecie, poza rurociągiem w Rotterdamie, Air Products obsługuje największą sieć rurociągów w Stanach Zjednoczonych w regionie Gulf Coast nad Zatoką Meksykańską o długości ponad 250 kilometrów, którą zaopatruje w wodór 15 instalacji Air Products. Ponadto rurociągi Air Products znajdują się w Kalifornii (USA) i Kanadzie.

Air Products jest także światowym liderem w opracowywaniu technologii wodorowych służących do napędzania pojazdów oraz w produkcji paliwa wodorowego, które ma stanowić alternatywne paliwo przyszłości na świecie. Dowodem na to jest między innymi ponad 50 patentów Air Products związanych z technologią napełniania pojazdów wodorem. Firma oferuje technologie oraz infrastrukturę niezbędną do napędzania i napełniania wodorem samochodów, autobusów, ciężarówek, samolotów, pociągów, wózków widłowych, wież nadawczych, a nawet łodzi podwodnych. Air Products dostarczył stacje paliwa wodorowego obsługujące autobusy dowożące widzów podczas

Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku oraz technologię ogniw paliwowych wykorzystujących wodór, którą zastosowano w pięciu autobusach w Londynie. Wkrótce 15 czarnych taksówek oraz 5 skuterów Suzuki Bergmann wożących pasażerów w Londynie będzie napędzanych paliwem wodorowym Air Products. Obecnie w Londynie działają 2 stacje paliwa wodorowego Air Products, a w planach jest uruchomienie kolejnej. Firma stworzyła także największą sieć stacji paliwa wodorowego w Wielkiej Brytanii. Air Products zapewnia również niemieckiej marynarce wojennej kompletną infrastrukturę wodorową wykorzystywaną do napędzania łodzi podwodnych.

Firma ma bogate doświadczenie w dostarczaniu i obsłudze ponad 130 stacji paliwa wodorowego w 19 krajach, w tym ponad 120 stacji wodorowych w Stanach Zjednoczonych. Liczba bezpiecznych napełnień wodorem w stacjach Air Products wynosi 350 tys. rocznie i szybko rośnie. Air Products oferuje wodór w postaci ciekłej i gazowej oraz HCNG (mieszaninę sprężonego gazu ziemnego i wodoru). Ponadto firma opracowała szeroką gamę urządzeń oraz protokołów stosowanych w procesie napełniania pojazdów wodorem pod różnym ciśnieniem. Wodór dowożony jest do stacji paliwowych ciężarówkami, a powstaje w procesie reformingu gazu ziemnego, konwersji biomasy lub elektrolizy, w tym elektrolizy przeprowadzanej z wykorzystaniem energii odnawialnej (słońca i wiatru).

Dodatkowe informacje na temat technologii wodorowej Air Products są dostępne na stronie www.airproducts.com/h2energy.  

Informacje o Air Products
Air Products (NYSE: APD) dostarcza gazy atmosferyczne, procesowe i specjalne, nowoczesne tworzywa, osprzęt i technologie. Od ponad 70 lat rozwiązania firmy pozwalają klientom zwiększać produktywność, zmniejszać zużycie energii oraz działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ponad 18 tysięcy pracowników Air Products w ponad 40 krajach dostarcza innowacyjne rozwiązania: półprzewodniki, wodór wykorzystywany w rafineriach, procesy gazyfikacji węgla, skraplanie gazu ziemnego oraz zaawansowane powłoki i kleje. Korzystają z nich klienci z sektorów energetycznego, ochrony środowiska oraz prowadzący działalność na rozwijających się rynkach. W roku fiskalnym 2011 przychody ze sprzedaży Air Products wyniosły 10,1 miliarda dolarów amerykańskich.

Air Products jest obecny w 15 krajach Europy, włączając w to kraje Europy Centralnej i Wschodniej, takie jak Słowacja, Czechy, Rosja i Polska. Firma Air Products, która jest obecna w Polsce od 18 lat, konsekwentnie wdraża strategię rozwoju opartą na starannie dobranych inwestycjach. Po przejęciu BOC Gazy w 2007 roku Air Products stał się największym producentem gazów technicznych w Polsce. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: www.airproducts.com.

Informacje o ExxonMobil
ExxonMobil jest największą na świecie notowaną na giełdzie firmą oferującą produkty ropopochodne i gaz. Prowadząc działalność w niemal każdym kraju, ExxonMobil jest także światowym liderem w sektorze petrochemicznym. W Holandii ExxonMobil posiada rafinerię, kilka fabryk chemicznych, zakład typu LOBP (Lube Oil Blending Plant) oraz sieć stacji paliw. ExxonMobil jest również współwłaścicielem rurociągu Rotterdam-Antwerpia oraz terminali TEAM i MOT. Poprzez uczestnictwo w NAM – firmie zajmującej się wydobyciem i przetwarzaniem ropy naftowej oraz GasTerra – globalnej firmie działającej w sektorze handlu i dostaw gazu ziemnego, ExxonMobil posiada znaczące udziały w holenderskim biznesie gazowym. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem www.exxonmobil.com.  

Kontakt dla mediów:
Jaroslaw Soroczyński
Questia Sp. z o.o. sp. k.
Communications Management Consultants
tel. +48 22 623 07 00

Connect with us on:

|

Contact Information

  • Press Contact
    Nicola Long
    +44 1932 249532
An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close