Air Products Home

News ReleaseWyniki badania potwierdzają, że wiedza o gazach spawalniczych i ich zastosowaniu wśród inżynierów pozostawia wiele do życzenia

Zasadniczy wpływ gazów na jakość i wydajność procesów spawania

April 25, 2012 Kędzierzyn-Koźle

Badanie ankietowe przeprowadzone przez firmę Air Products (NYSE:APD), największego dostawcę gazów technicznych w Polsce, dotyczące wiedzy na temat gazów spawalniczych oraz ich zastosowania wykazało, że 53% spawaczy jest zdania, że podczas kursów dla spawaczy za mało wagi przykłada się do sposobów wykorzystywania gazów spawalniczych. Spawacze zauważają, że najbardziej interesują ich właściwości gazów, konkretne mieszanki gazowe, ich zastosowania oraz nowe technologie. Badanie przeprowadzono na grupie 70 spawaczy podczas targów Techni-Show, które odbyły się w dniach 13-16 marca br. w Utrechcie w Holandii.Celem przeprowadzonego przez Air Products badania było zorientowanie się w ogólnym poziomie wiedzy o gazach stosowanych
w procesach spawania wśród przedstawicieli przemysłu maszynowego. Air Products, będąc wiodącym producentem gazów spawalniczych, stawia sobie za zadanie m.in. szerzenie wiedzy na temat gazów oraz procesów stosowanych podczas spawania.

Badanie wykazało, że argon, tlen i acetylen, to najczęściej stosowane gazy techniczne – odpowiednio w 97%, 64% i 59% zastosowań. Gazy takie jak azot, dwutlenek węgla, hel i wodór używane są przez odpowiednio 25%, 22%, 13% i 9% spawaczy, jednak wiedza na temat ich przydatności jest wciąż mało powszechna. Co więcej, połowa spawaczy stwierdziła, że nie jest na bieżąco z informacjami na temat wpływu gazów osłonowych na jakość spawanych konstrukcji.

Pytani o to, w jakiej postaci dostarczane są gazy spawalnicze, 71% respondentów powiedziało, że używa butli 200-barowych dostarczanych im pojedynczo lub w wiązkach. Przewiduje się, że butle 200-barowe powoli będą zastępowane przez butle 300-barowe, które są obecnie wykorzystywane w 18% zakładów. Butle 300-barowe zawierają tyle samo gazu co butle 200-barowe, lecz są mniejsze, a więc łatwiejsze w użytkowaniu. Usługa CryoEase®, czyli dostarczanie gazów w niewielkich zbiornikach kriogenicznych, jest szczególnie przydatna w firmach, które zużywają większe ilości gazów. Zbiorniki CryoEase® instalowane są na terenie zakładu klienta i uzupełniane przez nieduże cysterny, co przynosi wydatne korzyści logistyczne. Natomiast gaz w postaci ciekłej dostarczany jest przez duże cysterny do 18% zakładów, w których pracują ankietowani.

Badanie przeprowadzone przez Air Products pokazuje, że systemy kontroli sprzętu spawalniczego i instalacji przewodów doprowadzających gaz w zakładach produkcyjnych działają w miarę dobrze. Natomiast regulatory, zawory, węże i rurociągi sprawdzane są średnio dwa razy do roku w 73% przedsiębiorstw, gdzie wykonywane są prace spawalnicze. Air Products wskazuje jednak na zagrożenia, które dotyczą 27% pozostałych zakładów, takie jak niedostateczny pobór gazu, wycieki oraz wiążący się
z tym brak bezpieczeństwa i marnotrawstwo gazu.

Firma Air Products od wielu lat obserwuje, że poziom wiedzy na temat gazów spawalniczych i ich zastosowania rośnie,lecz nadal pozostawia wiele do życzenia. Podczas kursów i szkoleń dla spawaczy zbyt mało uwagi przywiązuje się do praktycznego zastosowania gazów spawalniczych.

Z kolei w zakładach, w których przeprowadza się procesy spawania spawacze rzadko mogą zdobywać nowe umiejętności. Wynika to najprawdopodobniej z faktu, że robocizna i koszty kapitałowe stanowią niekiedy nawet ponad 90% kosztów spawania ręcznego i mechanicznego, natomiast cena samych gazów spawalniczych stanowi zaledwie parę procent całkowitej sumy. Mimo to, wybór gazu spawalniczego ma znaczący wpływ na jakość i wydajność procesu spawania. Zastosowanie niewłaściwej mieszanki może skutkować porowatą spoiną, pęknięciami lub niewłaściwym licem spoiny. Niezbędne w takiej sytuacji prace naprawcze kosztują pięć razy drożej, niż gdyby spoina została wykonana poprawnie. Gazy mają także wpływ na cechy łuku spawalniczego, sposób transferu metalu, głębokość wtopienia spoiny i właściwości mechaniczne spawanego metalu.

Dbając o odpowiednie kształcenie spawaczy w Polsce, firma Air Products prowadzi Ośrodek Rozwojowo-Szkoleniowy „Szkoła Spawania”, który mieści się na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego. W „Szkole Spawania” od dwunastu lat prowadzone są szkolenia spawaczy – przedstawicieli firm, osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych w zakresie wszystkich metod spawania i na różnych poziomach zaawansowania.

Informacje o Air Products
Air Products (NYSE: APD) dostarcza gazy atmosferyczne, procesowe i specjalne, nowoczesne tworzywa, osprzęt i technologie. Od ponad 70 lat rozwiązania firmy pozwalają klientom zwiększać produktywność, zmniejszać zużycie energii oraz działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ponad 18 tysięcy pracowników Air Products w ponad 40 krajach dostarcza innowacyjne rozwiązania: półprzewodniki, wodór wykorzystywany w rafineriach, procesy gazyfikacji węgla, skraplanie gazu ziemnego oraz zaawansowane powłoki i kleje. Korzystają z nich klienci z sektorów energetycznego, ochrony środowiska oraz prowadzący działalność na rozwijających się rynkach. W roku fiskalnym 2011 przychody ze sprzedaży Air Products wyniosły 10,1 miliarda dolarów amerykańskich.

Air Products jest obecny w 15 krajach Europy, włączając w to kraje Europy Centralnej i Wschodniej, takie jak Słowacja, Czechy, Rosja i Polska. Firma Air Products, która jest obecna w Polsce od 18 lat, konsekwentnie wdraża strategię rozwoju opartą na starannie dobranych inwestycjach. Po przejęciu BOC Gazy w 2007 roku Air Products stał się największym producentem gazów technicznych w Polsce. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem www.airproducts.com.  

Kontakt dla mediów:
Jarosław Soroczyński
Questia Sp. z o.o. sp. k.
Communications Management Consultants
tel. +48 22 623 07 00

Connect with us on:

|

Contact Information

  • Press Contact
    Nicola Long
    +44 1932 249532
An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close