Air Products Home

News ReleaseAir Products in de top van de Dow Jones Sustainability World Index; Leverancier industriële gassen ook in top van de Carbon Disclosure Project's Leadership Index

September 25, 2012 Arnhem

Air Products staat weer in de top van de Dow Jones Sustainability World Index 2012/2013 en behoort tot de beste 10 procent van bedrijven in haar sector. Voor de index evalueren de Sustainable Asset Management Group (SAM) en S&P Dow Jones elk jaar diverse economische, milieutechnische en sociale prestatiefactoren van de 2.500 grootste bedrijven van de Dow Jones Global Total Stock Market Index om te bepalen welke bedrijven het best presteren.

"Er worden steeds hogere eisen gesteld aan bedrijven wat betreft het verbeteren van de duurzaamheid van hun activiteiten, producten en waardeketens", zei CEO John E. McGlade van Air Products. "We zijn erg trots dat we weer in de DJSI World Index staan. Het is een erkenning van de voortgang die we dit jaar hebben geboekt ten opzichte van onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen en de kerndoelen van ons bedrijf: de wereld productiever, energiezuiniger en duurzaam maken met de gassen, materialen en technologie die we bieden."

Carbon Disclosure Project's Leadership Index
Air Products behoort overigens ook tot de top 10 procent van de Carbon Disclosure Project's Leadership Index (CDLI). Hierin staan de bedrijven die uitstekende prestaties leveren op het gebied van klimaatverandering en reductie van de uitstoot van CO2- en broeikasgassen. Air Products is de enige leverancier van industriële gassen, die in de S&P 500 CDLI staat.

Het Carbon Disclosure Project (CDP) beschikt over de grootste database van informatie over klimaatverandering. De Carbon Disclosure Leadership Index bestaat uit bedrijven die uitmunten op drie gebieden: het openbaar maken van informatie over klimaatverandering; het meten en managen van broeikasgasemissies en energieverbruik en het in kaart brengen van bedrijfsrisico's en kansen op het gebied van klimaatverandering.

Energie-efficiency en de reductie van emissies zijn speerpunten voor Air Products. Niet alleen voor de eigen bedrijfsvoering maar ook voor de klanten in de (petro)chemische industrie en de energiesector. Air Products is 's werelds grootste leverancier van waterstof voor de productie van schonere brandstoffen en van waterstofinfrastructuur. Daarnaast levert Air Products haar eigen technologie aan enkele van de grootste demonstratieprojecten voor de opvang en opslag van CO2 ter wereld.

Over DJSI
De indexen van DJSI zijn de langstlopende wereldwijde benchmarks (sinds 1999). De DJSI maken het mogelijk voor investeerders om duurzaamheid mee te wegen in hun portfolio's. Tegelijkertijd vormen de indexen een platform dat bedrijven aanmoedigt om best practices in duurzaamheid over te nemen. Tegenwoordig zijn zo'n 60 producten, verspreid over 15 landen, gebaseerd op de indexen. Voor meer informatie over DJSI
www.sustainability-indexes.com/.

Over CDP
Het Carbon Disclosure Project (CDP) is een internationale non-profit organisatie die het enige wereldwijde systeem levert voor bedrijven en steden om milieu-informatie te meten, te verwerken en te delen. CDP gebruikt de kracht van marktwerking om bedrijfsinformatie te verzamelen over broeikasgasemissies en risico's en kansen op het gebied van klimaatverandering en water. CDP beschikt nu wereldwijd over de grootste database over klimaatverandering en water en gebruikt deze voor strategisch advies, investeringen en beleidsvorming. Voor meer informatie
www.cdproject.net/.  

Connect with us on:

|

Contact Information

An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close