Air Products Home

News ReleaseAir Products levert stikstof aan de NAM voor extra gaswinning uit kleine gasvelden

Stikstof maakt gaswinning uit bijna leeg geproduceerde gasvelden eenvoudiger en efficiënter

September 28, 2012 Rotterdam

Air Products heeft vandaag de bouw aangekondigd van een luchtscheidingsinstallatie voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM), een joint venture tussen Shell en Esso. Air Products heeft inmiddels de benodigde (milieu)vergunningen verkregen en zal binnenkort starten met de bouwwerkzaamheden. De installatie, die naast het De Wijk-gasveld bij Hoogeveen in Drenthe wordt geplaatst, wordt naar verwachting zomer 2013 in gebruik genomen. De unit wordt gebouwd voor de levering van stikstof voor de winning van aardgas uit kleine velden, waar nog circa 10% in zit. De stikstof wordt onder hoge druk in het gasveld geïnjecteerd, waardoor het resterende aardgas gemakkelijker en efficiënter te winnen is.

In Nederland en het Nederlandse deel van de Noordzee bevinden zich zo'n 175 kleine aardgas- en olievelden, waarvan een deel bijna leeg geproduceerd is. Om de gasvoorraad in het veld bij Slochteren te sparen, heeft de overheid besloten om voorrang te verlenen aan de winning van aardgas in kleine velden. Om extra gas uit een bestaand veld te winnen, heeft NAM onder de naam Aardgas+ een eigen project opgezet.

"Normaal gesproken komt aardgas bij de winning door de natuurlijke druk in het gasveld vanzelf naar boven. Hoe meer gas gewonnen wordt, hoe lager de druk in het gasveld en hoe moeilijker het gas gewonnen kan worden. Over het algemeen is de laatste tien procent in een veld niet economisch rendabel te winnen", zegt Hans van Kempen, hoofd van NAM Onshore Projects. "Met behulp van nieuwe technieken lukt dat wel. Door stikstof onder hoge druk in de zandsteenlagen te pompen waarin het aardgas zit, neemt de druk in het veld weer toe en kan extra aardgas beter gewonnen worden."

Het eerste gasveld van de NAM waar de technologie gebruikt wordt, is het De Wijk-gasveld bij het Drentse Hoogeveen. Air Products bouwt bij de bestaande locatie De Wijk-20 vlak nabij de Hoogeveensche Vaart een luchtscheidingsinstallatie, die de stikstof met behulp van een cryogeen proces uit de buitenlucht haalt. De stikstof wordt gezuiverd en vervolgens met behulp van compressoren onder een druk tot 130 atmosfeer gebracht. Daarna wordt de stikstof door enkele units tot 1.500 meter in het gasveld geïnjecteerd.

Het De Wijk-gasveld wordt al sinds 1954 geëxploiteerd en heeft tot op heden zo'n 14,5 m³ aardgas opgeleverd. Dankzij de nieuwe technologie kan in de komende tien tot vijftien jaar ook de laatste 2 miljard kubieke meter uit het veld gewonnen worden. Met die hoeveelheid aardgas kunnen alle Drentse huishoudens zes jaar lang van aardgas worden voorzien.

Air Products heeft alle benodigde (milieu)vergunningen voor de nieuwe installatie verkregen. Tijdens de voorbereidingsfase is hiervoor uitgebreid overleg gevoerd met landeigenaren, lokale overheden, omwonenden en andere belanghebbenden. Ook werden er werden diverse informatieavonden georganiseerd. Bovendien heeft Air Products samen met de NAM veel aandacht besteed aan de inpassing van de installatie in de omgeving. Daarvoor is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Air Products heeft het ontwerp van de installatie zodanig aangepast, dat de luchtscheidingsinstallatie niet hoger is dan 20 meter in plaats van de gebruikelijke 40 meter. Door de aanplant van bomen is de installatie straks nauwelijks zichtbaar.

"We zijn bijzonder trots op de samenwerking met de NAM", zegt Howard Castle-Smith, vice-president Tonnage Gases Europe bij Air Products. "We hebben veel ervaring met vergelijkbare projecten in de olie-industrie en we zijn blij dat we onze technologie ook kunnen toepassen in Nederland, waar we met onze stikstof-activiteiten de LNG-markt ondersteunen. We hebben nauw met de NAM samengewerkt om een technisch concept te ontwikkelen dat naadloos in de omgeving past en dat aan alle eisen voldoet. De installatie kan dankzij de modulaire opbouw na afloop van de exploitatie van het veld gemakkelijk ontmanteld en bij een ander veld weer opgebouwd worden."

Noot voor de pers:
meer informatie over Air Products is te vinden op
www.airproducts.com/. Meer informatie over het project is te vinden op www.airproducts.nl/nieuws/www.nam.nl/aardgasplus.

Indien u persberichten over Air Products op een ander adres wenst te ontvangen of niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u dat via een reply op deze mail aangeven.

Over Air Products
Air Products (NYSE: APD) levert atmosferische gassen, proces- en speciale gassen, performance materialen en equipment. Al meer dan 70 jaar ondersteunt het bedrijf zijn klanten bij de verbetering van de productiviteit, de energie -efficiency en duurzaamheid. De meer dan 20.000 medewerkers in 50 landen ontwikkelen en leveren innovatieve oplossingen voor de energiesector, het milieu en voor nieuwe markten. Daartoe behoren semiconductor materialen, waterstof voor raffinaderijen, technologie voor de vergassing van steenkool en het vloeibaar maken van LNG en geavanceerde coatings en lijmstoffen. In boekjaar 2011 realiseerde Air Products een omzet van ongeveer 10 miljard dollar. Voor meer informatie
www.airproducts.com/.  

In Nederland heeft Air Products vestigingen in Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, Terneuzen en het Rotterdamse havengebied. Voor meer informatie
www.cdproject.net/.  

Nederlands perscontact:
Theo Snijders van Wisse Kommunikatie
Telefoon: 026-4431523
E-mail: theo.snijders@wisse-worldcom.nl

Connect with us on:

|
An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close