Air Products Home

News ReleaseTwintig jaar samenwerking tussen Air Products en Technip bij de bouw van waterstoffabrieken

April 19, 2013 Rotterdam

Air Products en Technip vieren dit jaar hun twintigjarige samenwerking. De alliantie, die de beide bedrijven sloten, tekende in die periode voor de bouw van 35 waterstoffabrieken in elf landen, waarin stoom en methaan omgezet worden naar waterstof. Per uur wordt in al die installaties 2,2 miljoen kubieke meter waterstof geproduceerd. Dat is meer dan 1,8 miljoen ton waterstof per jaar. De alliantie was een reactie op de grote vraag naar waterstof bij olieraffinaderijen, die het element gebruiken bij de productie van schone brandstoffen.

Het samenwerkingsverband tussen Air Products en Technip startte in 1992 toen er in de petrochemische industrie een belangrijke verschuiving optrad. Raffinaderijen zagen in dat het voordeliger was om de productie van waterstof uit te besteden in plaats van dat in eigen beheer te doen. Het inspelen op de vraag naar een betrouwbare levering van waterstof en een efficiënte productie bleek tijdens de eerste tien jaar van de samenwerking een succesformule te zijn. Dat leidde in 2009 tot een verlenging van de overeenkomst tot 2020.

“Ons samenwerkingsverband heeft de raffinage-industrie geholpen bij de outsourcing van de waterstofproductie. Onze waterstof wordt 24/7 aan klanten geleverd op basis van afspraken over de hoeveelheden en hij voldoet aan alle eisen, die raffinaderijen stellen voor de productie van schone brandstoffen”, zei John McGlade, CEO van Air Products. Thierry Pilenko, CEO van Technip: “Wij zijn trots, dat we deel uitmaken van deze alliantie. We hebben waardevolle feedback gekregen op de installaties, die we voor Air Products ontwikkeld hebben. In combinatie met onze eigen hoge standaards voor ontwerp en techniek hebben we de werking van de installaties steeds verder verbeterd. Betrouwbaarheid was altijd het belangrijkste speerpunt. Voor de raffinage-industrie is een betrouwbare en kostenefficiënte levering van waterstof van levensbelang.”

Dankzij de samenwerking zijn de beide bedrijven er niet alleen in geslaagd de productiviteit van de waterstoffabrieken continu te verbeteren, maar ook om het energieverbruik en de uitstoot van de installaties te verlagen. Een van de meest duurzame installaties die door de alliantie is gebouwd, staat in Rotterdam. Deze nieuwe waterstofinstallatie, die in 2011 in gebruik genomen werd, is 15% energiezuiniger vergeleken met de oude fabriek. Daarnaast heeft de fabriek de uitstoot van kooldioxide met 200.000 ton per jaar verlaagd. Dit komt overeen met de uitstoot van 90.000 auto’s.

De raffinage-industrie wil steeds grotere stoom methaan reformers (SMR’s) om aan de stijgende vraag naar waterstof te kunnen voldoen. De alliantie begint in 2014 met de bouw van de grootste waterstoffabriek ter wereld. Die komt in Louisiana (Verenigde Staten) te staan en zal over de nieuwste technologie beschikken om het energieverbruik en de uitstoot te verminderen. Het verbeterde ontwerp van de fabriek is bijvoorbeeld gericht op optimale warmte-integratie en een minimaal verlies van warmte aan de omgeving waardoor het verbruik van aardgas wordt verminderd.

Na de verlenging van de samenwerking in 2009 zijn ook de mogelijkheden voor waterstofproductie in groeimarkten als China, India en het Midden-Oosten onderzocht. In 2013 werd door de alliantie de eerste waterstoffabriek in China opgeleverd. De fabriek produceert meer dan 100.000 kubieke meter waterstof per uur; dat is 80 ton per jaar. Het was de eerste keer dat een door de Chinese staat beheerde raffinaderij de productie van waterstof uitbesteedde.

Om het twintigjarige jubileum van de samenwerking te vieren, hebben Air Products en Technip studiebeurzen voor een totaal bedrag van zo’n 150.000 euro uitgereikt aan vier hogescholen en universiteiten. De onderwijsinstellingen zijn gelegen in gebieden waar de twee bedrijven samen projecten gerealiseerd hebben, maar ook in regio’s waar grote industriële groei wordt verwacht. De winnende instellingen waren het Indian Institute of Technology (India), de King Abdullah University of Science and Technology (Saudi-Arabië), Lehigh University (Pennsylvania, Verenigde Staten) en Rice University (Texas, Verenigde Staten).

Connect with us on:

|

Contact Information

An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close