Air Products Home

News ReleaseAir Products oraz Gazprom podpisują porozumienie o współpracy dotyczące Projektu Helowego w Rosji

April 23, 2013 Warszawa

Firma Air Products, największy dostawca gazów technicznych w Polsce oraz światowy lider w produkcji helu, kontynuując działania mające na celu zapewnienie klientom dostaw helu w przyszłości, ogłosiła dzisiaj, że podpisała porozumienie o współpracy z rosyjską firmą Gazprom Export LLC. Porozumienie to potwierdza długoterminowe plany Air Products dotyczące zakupu helu od Gazpromu.

Zamiarem Gazpromu jest rozpoczęcie w 2018 roku eksploatacji swoich największych złóż gazu ziemnego zlokalizowanych we Wschodniej Syberii oraz produkcji helu na dużą skalę ze złóż zlokalizowanych w rejonie błagowieszczeńskim. Poza intencją zakupu helu, porozumienie określa także zainteresowanie firmy Air Products współpracą z Gazpromem w ramach tego projektu w zakresie logistyki, technologii i produkcji.

„Podstawowym priorytetem dla Air Products jest zapewnienie klientom niezawodnych dostaw helu. Współpraca z Gazpromem pozwoli nam na zdywersyfikowanie źródeł, z których pozyskujemy ten gaz. Podpisanie niniejszego porozumienia o współpracy jest kolejnym krokiem, który podejmujemy w celu zaspokojenia rosnącego popytu na hel ze strony naszych klientów. Będziemy poszukiwali możliwości pozyskania kolejnych źródeł helu, w ramach projektów, w których możemy uczestniczyć jako nabywca, inwestor i operator” – powiedział John Van Sloun, dyrektor generalny ds. helu, Air Products.

„Poprzez dokładne zaplanowanie wydobycia, transportu i przechowywania helu w ramach nowego i ambitnego wschodniosyberyjskiego projektu helowego, mamy pewność, że stosowane technologie helowe wychwycą ten rzadki gaz. Umożliwią one także zapewnienie dostaw helu w odpowiedzi na panujący na ten gaz popyt, a także stworzenie strategicznych zapasów tego surowca. Mamy nadzieję, że w obliczu globalnego wzrostu zapotrzebowania na hel nasza partnerska współpraca z Air Products pomoże Grupie Gazprom w pełni wykorzystać te zasoby” – powiedział Aleksander Medwiediew, wiceprzewodniczący komitetu zarządzającego i dyrektor generalny Gazprom Eksport LLC.

Air Products zabezpiecza także źródła helu w innych częściach świata. W 2013 roku w pobliżu Big Piney w stanie Wyoming w Stanach Zjednoczonych zostanie otwarty nowy zakład produkcji helu, którego współwłaścicielem jest firma Air Products. W obiekcie przetwarzany będzie gaz ziemny pochodzący ze złoża Riley Ridge w Wyoming, jednego z największych w USA złóż bogatych w hel. Uważa się, że złoże Riley Ridge zawiera dostateczne rezerwy helu, aby zapewnić produkcję na najbliższe dziesięciolecia.

Air Products jest pionierem w opracowywaniu technologii związanych z wydobyciem, produkcją i magazynowaniem helu stosowanych obecnie w przemyśle. Firma posiada także największy na świecie system produkcji i dystrybucji helu, w skład którego wchodzą liczne zakłady zlokalizowane na całym świecie.

Hel wykorzystywany jest w wielu zaawansowanych technologicznie procesach, m.in. w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego, przy produkcji światłowodów i półprzewodników, ale także w przemyśle metalurgicznym, w mieszankach dla laboratoriów analitycznych, w zastosowaniach medycznych, do wykrywania nieszczelności, czyszczenia rur, zbiorników i innego sprzętu oraz zapewniania w nich odpowiedniego ciśnienia. Ponadto hel stosuje się w mieszankach gazowych dla nurków głębinowych oraz jako środek napędowy do wynoszonych na dużą wysokość balonów wykorzystywanych w badaniach naukowych i sterowców, jak również do napełniania tradycyjnych balonów.

Informacje o Air Products

Air Products (NYSE: APD) dostarcza gazy atmosferyczne, procesowe i specjalne, nowoczesne tworzywa, osprzęt i technologie. Od ponad 70 lat rozwiązania firmy pozwalają klientom zwiększać produktywność, zmniejszać zużycie energii oraz działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ponad 20 tysięcy pracowników Air Products w ponad 50 krajach dostarcza innowacyjne rozwiązania: półprzewodniki, wodór wykorzystywany w rafineriach, procesy gazyfikacji węgla, skraplanie gazu ziemnego oraz zaawansowane powłoki i kleje. Korzystają z nich klienci z sektorów energetycznego, ochrony środowiska oraz prowadzący działalność na rozwijających się rynkach. W roku fiskalnym 2012 przychody ze sprzedaży Air Products wyniosły blisko 10 miliardów dolarów amerykańskich. Air Products jest obecny w 15 krajach Europy, włączając w to kraje Europy Centralnej i Wschodniej, takie jak Słowacja, Czechy, Rosja i Polska. Firma Air Products, która jest obecna w Polsce od 20 lat, konsekwentnie wdraża strategię rozwoju opartą na starannie dobranych inwestycjach. Po przejęciu BOC Gazy w 2007 roku Air Products stał się największym producentem gazów technicznych w Polsce. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem
www.airproducts.com.pl.

Gazprom Export LLC jest spółką zależną OAO Gazprom, spełniającą rolę eksportera gazu naturalnego, a także ropy, produktów ropopochodnych, helu oraz produktów ubocznych wydobycia gazu. Gazprom Export dostarcza „błękitne paliwo” do ponad 20 krajów. Główni partnerzy spółki to firmy z Niemiec, Turcji, Włoch, Francji i Polski. Gazprom Export to jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie rosyjskich firm. Dochody z eksportu osiągane przez Gazprom Export są jednym z kluczowych źródeł przychodów dla budżetu Rosji. W 2011 roku wolumen eksportu gazu ziemnego do krajów nie należących do byłego Związku Radzieckiego wyniósł 150 miliardów metrów sześciennych. Spółka zajmuje się marketingiem gazu ziemnego na nowych rynkach, optymalizuje przepływy gazu przeznaczonego na eksport oraz analizuje i prognozuje trendy na rynku tego surowca. Bierze także udział w tworzeniu i realizacji polityki Gazpromu w zakresie gazowych i energetycznych projektów inwestycyjnych w Rosji i zagranicą. Gazprom Export opracowuje strategię marketingową i logistyczną w zakresie handlu helem dla przyszłego zakładu we Wschodniej Syberii, który ma powstać do końca tej dekady. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem
www.gazpromexport.com.  

Kontakt dla mediów:
Jarosław Soroczyński
Questia Sp. z o.o. sp. k.
Communications Management Consultants
tel. +48 22 623 07 00

Connect with us on:

|

Contact Information

  • Press Contact
    Nicola Long
    +44 1932 249532
An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close