Air Products Home

News ReleaseAir Products toont nieuwe cryogene maalinstallatie op Kunststoffenbeurs 2013

PolarFit-installatie vermaalt ook hittegevoelige kunststof tot deeltjes van 10 micron

August 14, 2013 Arnhem

Air Products, een van de grootste leveranciers van industriële gassen en specialist in cryogene technologie, laat bezoekers van de Kunststoffenbeurs 2013 kennismaken met cryogeen malen. Cryogene maalsystemen gebruiken vloeibare stikstof om materialen broos te maken en te vermalen. Ook hittegevoelige kunststoffen kunnen op deze manier vermalen worden tot fijne poeders. Dankzij deze technologie kunnen bedrijven voldoen aan de Plastic Challenge 2020, die streeft naar hergebruik van kunststoffen, waaronder ook moeilijk te recyclen thermoplastische producten. De Kunststoffenbeurs wordt op 25 en 26 september in de Koningshof in Veldhoven gehouden. Air Products is te vinden op stand 197.

De meeste fabrikanten zijn zich tegenwoordig goed bewust van de voordelen om kunststof afvalmateriaal te recyclen. Door recycling worden niet alleen de kosten van afvalverwerking verminderd, maar ze krijgen daardoor ook de beschikking over nieuwe grondstof voor de productie. Voor de recycling van een aantal kunststoffen worden al maalinstallaties gebruikt, maar die zijn niet geschikt voor materialen als nylon, PVC, polyethyleen en polypropyleen, omdat deze kunststoffen gevoelig zijn voor de hitte, die in dergelijke maalinstallaties ontstaat. In een cryogene maalinstallatie wordt vloeibare stikstof gebruikt, die een temperatuur van -196 graden Celsius kan bereiken. Door de extreme kou worden de kunststoffen afgekoeld waardoor ze broos worden en in zeer kleine deeltjes vermalen kunnen worden. Het poeder dat na het malen overblijft, kan hergebruikt worden alsof het onbewerkt is.

Air Products is specialist in cryogene technieken voor diverse industriële toepassingen en heeft zich de afgelopen tijd ook intensief beziggehouden met het cryogeen vermalen van diverse materialen, waaronder kunststoffen. Dat heeft geleid tot de introductie van de PolarFit-maalinstallatie, die kunststoffen kan vermalen tot deeltjes van zo’n 10 micron. Bij een van de pilots met de installatie zijn snijresten en afval van een zeer geavanceerd spuitgietproces met high-performance plastics zoals polyamide 11 en 12 gerecycled. Met de PolarFit-installatie werden aanzienlijk hogere doorloopsnelheden bereikt en veel kleinere deeltjes. Met cryogene maalsystemen kunnen zelfs duurzame, hoogwaardige coatings doorbroken worden, waardoor complexe, maar zeer waardevolle kunststoffen teruggewonnen kunnen worden.

Recent onderzoek, dat de efficiency van de meest gebruikelijke maalsystemen met elkaar vergeleek, heeft uitgewezen dat cryogene ultra-fine maalinstallaties veel efficiënter zijn in termen van doorloopsnelheid, maar ook wat betreft energieverbruik en verbruik van vloeibare stikstof. Uit laboratoriumonderzoek uitgevoerd door ingenieurs van Air Products bleek, dat de productie van deeltjes van zo’n 180 micron met een cryogene ultra-fine maalinstallatie in vergelijking met andere installaties niet alleen veel sneller ging en met aanzienlijk lagere operationele kosten, maar dat ook de samenstelling van de deeltjes veel uniformer was.

Nu fabrikanten zich moeten voorbereiden op de Plastic Challenge 2020 zal hun prioriteit liggen bij de reductie van moeilijk te recyclen materialen. Echter, veelgebruikte high-performance kunststoffen zoals nylon en polyamides zijn essentieel voor tal van huishoudelijke en andere commerciële producten. Innovatieve, cryogene maalsystemen geven de garantie, dat deze ook op een duurzame manier gebruikt kunnen worden.

Connect with us on:

|

Contact Information

An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close