Air Products Home

News ReleaseNieuw H2 Trust-consortium benadrukt voordelen van waterstof in Europa

November 14, 2013 Amsterdam

Negen Europese partners, waaronder enkele universiteiten, technologie- en onderzoeksinstituten, grote bedrijven en verenigingen, hebben het H2 Trust-consortium opgericht. Dit consortium wil een soepele overgang naar een commercieel gebruik van waterstof en brandstofceltechnologie in Europa stimuleren. Daarnaast wil het consortium bij alle stakeholders het belang van veiligheid bij de toepassing van waterstof onder de aandacht brengen. Het consortium wordt geleid door Matgas, een joint venture van Air Products, de nationale R&D-raad van Spanje en de Autonome Universiteit van Barcelona. De Technische Universiteit van Eindhoven is eveneens een van de deelnemers.

Het H2 Trust-consortium heeft een aantal belangrijke doelstellingen geformuleerd. Het wil er onder meer voor zorgen dat de waterstoftechnologie veilig is; dat er duidelijke regelgeving komt voor het gebruik van waterstof; dat iedereen zich bewust is van de risico’s en dat de industrie in staat om adequaat te reageren op eventuele bezorgdheid bij het publiek. De risicobeoordeling zal zich richten op de belangrijkste toepassingsgebieden, zoals de productie van waterstof, opslag en distributie, mobiliteit en voertuigen, stationaire toepassingen en energievoorziening in woonwijken. Het consortium verwacht dat zijn activiteiten zullen bijdragen aan een duurzaam veiligheidsbewustzijn in de industrie. Ook wil men tools en kennis ontwikkelen, die leiden tot best practices en meer vertrouwen van het publiek in de toepassing van waterstof.

“We hopen dat H2 Trust de commercialisatie van brandstofcellen en waterstoftoepassingen in Europa zal versnellen en dat de deelnemende partners het bedrijfsleven en het publiek van goede informatie over de voordelen van waterstoftoepassingen voor een duurzame toekomst voorzien”, vertelt Dr. Lourdes Vega, directeur van het Spaanse R&D-centrum Matgas.

Waterstof heeft verschillende eigenschappen en hoewel het element momenteel met name in de ruimtevaart en luchtvaart gebruikt wordt, kent het gas steeds meer toepassingen in productieprocessen. Raffinaderijen gebruiken waterstof bijvoorbeeld om ruwe olie om te zetten in schonere benzine en de metaalindustrie om oxidatie te voorkomen. In de chemische industrie zorgt waterstof ervoor dat verbindingen als ammoniak synthetiseren. Een veelbelovende toepassing is het gebruik van brandstofcellen in auto’s, bussen, trucks, vliegtuigen en onderzeeërs om schadelijke emissies te reduceren.

Over Air Products
Air Products (NYSE: APD) levert atmosferische gassen, proces- en speciale gassen, performance materialen en equipment. Al meer dan 70 jaar ondersteunt het bedrijf zijn klanten bij de verbetering van de productiviteit, de energie -efficiency en duurzaamheid. De meer dan 20.000 medewerkers in 50 landen ontwikkelen en leveren innovatieve oplossingen voor de energiesector, het milieu en voor nieuwe markten. Daartoe behoren semiconductor materialen, waterstof voor raffinaderijen, technologie voor de vergassing van steenkool en het vloeibaar maken van LNG en geavanceerde coatings en lijmstoffen. De omzet in boekjaar 2013 bedroeg ongeveer 10,2 miljard dollar.
Voor meer informatie: >
http://www.airproducts.com.  

Over Matgas
Matgas 2000 AIE, ook bekend onder de naam Matgas, is een non-profit organisatie, die ontstaan is uit een joint venture van de Carburos Metálicos-Air Products Group, de nationale R&D raad van Spanje (Superior de Investigaciones Científicas - CSIC) en de Autonome Universiteit van Barcelona (Universitat Autònoma de Barcelona - UAB). Matgas werd opgericht om R&D-activiteiten op het gebied van materialen en gassen voor verschillende toepassingen te versnellen.
Voor meer informatie: > http://www.matgas.org/

Over het H2 Trust consortium
H2 Trust Consortium bestaan uit negen leden uit zeven landen. Meer informatie over de individuele deelnemers is te vinden op hun websites:

Connect with us on:

|

Contact Information

An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close