Air Products Home

News ReleaseSpolečnost Air Products rozšiřuje svoji řadu generátorů vodíku PRISM® za účelem zajištění bohatšího sortimentu pro výrobu plynů v místě spotřeby

November 24, 2013 Děčín, Czech Republic

Společnost Air Products (NYSE:APD) rozšiřuje svoji řadu generátorů vodíku PRISM® PHG pro výrobu plynů v místě spotřeby tak, aby pokrývala požadavky přesahující 4500 m³/h. Spojením vlastní technologie parního reformingu a adsorpční technologie PSA poskytují generátory vodíku PRISM® PHG společnosti Air Products vodík za nejnižší možnou cenu dostupnou v celé produktové řadě. Tato rozšířená řada je nyní dostupná po celém světě a rozšiřuje tak nabídku společnosti Air Products pro chemický, sklářský a elektronický průmysl a pro odvětví zpracovávající ocel a kovy. Společnost již po celém světě uzavřela smlouvy na více než 30 generátorů vodíku PRISM® PHG a více než 20 jich bylo instalováno a je již v provozu.

„Velké úsilí jsme věnovali průzkumu trhu a a zjistili jsme existuje poptávka po vodíku v kapacitách odpovídajícím zamýšlených generatorů v této produktové řadě,“ říká Dave Guro, globální produktový manažer pro výrobu a čištění vodíku společnosti Air Products. „Spolupracujeme s několika globálními hráči v různých průmyslových segmentech, kteří potřebují pro svoje provozy vodík a pomocí naší celosvětové obchodní síti, výrobních kapacit a center provozních služeb budeme schopni splnit potřeby zákazníků po celém světě.“

Generátor vodíku PRISM® PHG je velmi komplexní technologie pro generování vodíku v místě spotřeby, která však umožňuje snadnou instalaci v terénu a rychlé spuštění. Při tvorbě tohoto zařízení bylo zohledněno zaměření společnosti Air Products na bezpečnost. Tyto jednotky umožňují jak místní tak i dálkové řízení a monitorování. Společnost disponuje zkušeným týmem technické podpory, který spolupracuje s jednotlivými zákazníky na zvýšení bezpečnosti, zajištění vyšší účinnosti jejich výrobních procesuů a optimalizaci použití technických plynů. Další informace o generátorech vodíku PRISM® PHG společnosti Air Products naleznete na webu www.airproducts.com/microsite/H2-Generators/. Další podrobnosti o výhodách a použití získáte z videa na adrese  podcast.

Air Products je největší dodavatel vodíku na světě a provozuje nejrozsáhlejší distribuční síť vodíku v globálním měřítku. Její generátory vodíku PRISM® PHG pro výrobu plynu v místě spotřeby jsou důležitým rozšířením portfolia možností dodávek vodíku společnosti Air Products, které tradičně zahrnuje dodávky stlačeného a zkapalňeného vodíku, výrobu ve velkokapacitních závodech HyCO a rovněždodávky potrubními systémy.

O společnosti Air Products
Společnost Air Products (NYSE:APD) nabízí atmosférické, procesní a speciální plyny, výkonné materiály, vybavení a technologie. Již více než 70 let přispívá společnost Air Products svým zákazníkům k lepší produktivitě, energetické účinnosti a principu udržitelnosti. Více než 20 000 zaměstnanců ve více než 50 zemích poskytuje inovativní řešení na poli energií, životního prostředí, ale i na nově vznikajících trzích. Mezi ty patří polovodiče, rafinérský vodík, zplyňování uhlí, zkapalňování zemního plynu a pokročilé povlakovací technologie a technologie lepení . Ve finančním roce 2012 se odbyt společnosti Air Products blížil 10 miliardám USD. Další informace získáte na webu 
www.airproducts.com.

Kontakt v ČR :
Air Products Česká republika
Ústecká 30
405 02 Děčín

Více informací : 
Lucie Pavlásková,
email: lucie@pavlaskova.cz,
tel.: +420 775 755 066

Connect with us on:

|
X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close