Air Products Home

News ReleaseSpolečnost Air Products rozšiřuje svoji řadu generátorů vodíku PRISM® za účelem zajištění bohatšího sortimentu pro výrobu plynů v místě spotřeby

November 24, 2013 Děčín, Czech Republic

Společnost Air Products (NYSE:APD) rozšiřuje svoji řadu generátorů vodíku PRISM® PHG pro výrobu plynů v místě spotřeby tak, aby pokrývala požadavky přesahující 4500 m³/h. Spojením vlastní technologie parního reformingu a adsorpční technologie PSA poskytují generátory vodíku PRISM® PHG společnosti Air Products vodík za nejnižší možnou cenu dostupnou v celé produktové řadě. Tato rozšířená řada je nyní dostupná po celém světě a rozšiřuje tak nabídku společnosti Air Products pro chemický, sklářský a elektronický průmysl a pro odvětví zpracovávající ocel a kovy. Společnost již po celém světě uzavřela smlouvy na více než 30 generátorů vodíku PRISM® PHG a více než 20 jich bylo instalováno a je již v provozu.

„Velké úsilí jsme věnovali průzkumu trhu a a zjistili jsme existuje poptávka po vodíku v kapacitách odpovídajícím zamýšlených generatorů v této produktové řadě,“ říká Dave Guro, globální produktový manažer pro výrobu a čištění vodíku společnosti Air Products. „Spolupracujeme s několika globálními hráči v různých průmyslových segmentech, kteří potřebují pro svoje provozy vodík a pomocí naší celosvětové obchodní síti, výrobních kapacit a center provozních služeb budeme schopni splnit potřeby zákazníků po celém světě.“

Generátor vodíku PRISM® PHG je velmi komplexní technologie pro generování vodíku v místě spotřeby, která však umožňuje snadnou instalaci v terénu a rychlé spuštění. Při tvorbě tohoto zařízení bylo zohledněno zaměření společnosti Air Products na bezpečnost. Tyto jednotky umožňují jak místní tak i dálkové řízení a monitorování. Společnost disponuje zkušeným týmem technické podpory, který spolupracuje s jednotlivými zákazníky na zvýšení bezpečnosti, zajištění vyšší účinnosti jejich výrobních procesuů a optimalizaci použití technických plynů. Další informace o generátorech vodíku PRISM® PHG společnosti Air Products naleznete na webu www.airproducts.com/microsite/H2-Generators/. Další podrobnosti o výhodách a použití získáte z videa na adrese  podcast.

Air Products je největší dodavatel vodíku na světě a provozuje nejrozsáhlejší distribuční síť vodíku v globálním měřítku. Její generátory vodíku PRISM® PHG pro výrobu plynu v místě spotřeby jsou důležitým rozšířením portfolia možností dodávek vodíku společnosti Air Products, které tradičně zahrnuje dodávky stlačeného a zkapalňeného vodíku, výrobu ve velkokapacitních závodech HyCO a rovněždodávky potrubními systémy.

O společnosti Air Products
Společnost Air Products (NYSE:APD) nabízí atmosférické, procesní a speciální plyny, výkonné materiály, vybavení a technologie. Již více než 70 let přispívá společnost Air Products svým zákazníkům k lepší produktivitě, energetické účinnosti a principu udržitelnosti. Více než 20 000 zaměstnanců ve více než 50 zemích poskytuje inovativní řešení na poli energií, životního prostředí, ale i na nově vznikajících trzích. Mezi ty patří polovodiče, rafinérský vodík, zplyňování uhlí, zkapalňování zemního plynu a pokročilé povlakovací technologie a technologie lepení . Ve finančním roce 2012 se odbyt společnosti Air Products blížil 10 miliardám USD. Další informace získáte na webu 
www.airproducts.com.

Kontakt v ČR :
Air Products Česká republika
Ústecká 30
405 02 Děčín

Více informací : 
Lucie Pavlásková,
email: lucie@pavlaskova.cz,
tel.: +420 775 755 066

Connect with us on:

|
An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close