Air Products Home

News ReleaseAir Products dostarczy technologię do wydobycia gazu ziemnego na potrzeby ambitnego projektu jamalskiego w Rosji

Technologia i sprzęt Air Products do wydobycia LNG po raz pierwszy zastosowane na rosyjskim rynku

January 24, 2014 Warszawa

Firma Air Products, światowy lider w dostarczaniu technologii i sprzętu do wydobycia gazu ziemnego oraz największy dostawca gazów technicznych w Polsce, ogłosiła, że podpisała umowę z konsorcjum, w skład którego wchodzą firmy Technip i Jamal Gas Corporation. Celem porozumienia jest wdrożenie i uruchomienie jamalskiego projektu skraplania gazu ziemnego (LNG). Budowany obecnie na Półwyspie Jamalskim zakład będzie pierwszym w Rosji, gdzie wdrożona zostanie opracowana przez Air Products technologia oraz wykorzystany sprzęt Air Products do skraplania gazu ziemnego. Będzie to największa instalacja produkująca i eksportująca gaz ziemny w tym kraju.

Na potrzeby projektu Air Products dostarczy trzy główne kriogeniczne wymienniki ciepła MCR®, które będą wykorzystywane na głównym etapie procesu skraplania oziębionej propanem mieszanki chłodzącej. Każda z tych jednostek, wykorzystująca proces technologiczny firmy Air Products AP-C3MRTM oraz jej sprzęt, wyprodukuje 5,5 miliona ton skroplonego gazu rocznie. Całkowita roczna wydajność instalacji, składającej się z trzech linii do skraplania i oczyszczania gazu ziemnego wyniesie 16,5 miliona ton rocznie.

„Jest to największy projekt tego typu zlokalizowany w strefie arktycznej oraz najdalej położony na północ zakład produkujący gaz ziemny na świecie. W związku z tym, musieliśmy stawić czoła wyzwaniom związanym nie tylko z jego odległym położeniem, ale także z dużymi wahaniami temperatury w tym regionie. Nasz sprzęt i proces technologiczny zostały tak skonfigurowane, aby sprostać tym wymogom. Bardzo cieszymy się, że możemy odgrywać tak istotną rolę w tym przełomowym projekcie” – powiedział Jim Solomon, dyrektor ds. LNG w firmie Air Products. Solomon dodał, że wliczając Rosję, technologia Air Products do skraplania gazu ziemnego stosowana jest już w 17 państwach na całym świecie.

„Po dokonaniu oceny zaproponowanej technologii, Jamał LNG wybrał firmę Air Products w oparciu o jej globalne doświadczenie w skraplaniu gazu ziemnego. Jesteśmy przekonani, że proces MCR opracowany przez Air Products jest najlepszą dostępną technologią odpowiadającą wymaganiom tego projektu. Cieszymy się na owocną współpracę z Air Products i spodziewamy się zgodnego z harmonogramem uruchomienia produkcji” – powiedział Igor Chasnyk, zastępca dyrektora projektu ds. przedoperacyjnych w Jamał LNG.

Skroplony gaz ziemny pochodzący z projektu Jamał LNG będzie wykorzystywany głównie do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię ze strony państw azjatyckich oraz z obszaru Pacyfiku.

Większość całkowitej światowej produkcji skroplonego gazu ziemnego wytwarzana jest przy zastosowaniu technologii Air Products. Do tej pory Air Products zaprojektowała, wyprodukowała i wyeksportowała ponad 100 spiralnych wymienników ciepła przeznaczonych dla projektów LNG na całym świecie. W ramach wsparcia dla tej gałęzi przemysłu Air Products dostarcza technologię i sprzęt do procesów skraplania gazu ziemnego. Znajdują one zastosowanie w dużych zakładach eksportujących surowiec, małych i średnich wytwórniach LNG, pływających wytwórniach skroplonego gazu ziemnego oraz instalacjach do magazynowania i regazyfikacji tego surowca.

Firmom wydobywającym gaz ziemny Air Products dostarcza azot oraz systemy do membranowego osuszania gazu, które są stosowane na platformach wiertniczych. Natomiast przewoźnikom skroplonego gazu ziemnego Air Products zapewnia m.in. suche generatory gazów obojętnych oraz okrętowe i naziemne membranowe systemy do wytwarzania azotu, a także kriogeniczne systemy do wytwarzania azotu dla terminali odbiorczych gazu ziemnego oraz instalacji zapewniających odbiór skroplonego gazu ziemnego w podstawie (base-load).

Informacje o Air Products
Air Products (NYSE: APD) dostarcza gazy atmosferyczne, procesowe i specjalne, nowoczesne tworzywa, osprzęt i technologie. Od ponad 70 lat rozwiązania firmy pozwalają klientom zwiększać produktywność, zmniejszać zużycie energii oraz działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Air Products jest notowany w rankingach najbardziej innowacyjnych na świecie firm opracowanych przez Thomson Reuters i Forbes. Ponad 21 tysięcy pracowników Air Products w ponad 50 krajach dostarcza innowacyjne rozwiązania: półprzewodniki, wodór wykorzystywany w rafineriach, procesy gazyfikacji węgla, skraplanie gazu ziemnego oraz zaawansowane powłoki i kleje. Korzystają z nich klienci z sektorów energetycznego, ochrony środowiska oraz prowadzący działalność na rozwijających się rynkach. W roku fiskalnym 2013 przychody ze sprzedaży Air Products wyniosły 10,2 miliarda dolarów amerykańskich. Air Products jest obecny w 15 krajach Europy, włączając w to kraje Europy Centralnej i Wschodniej, takie jak Słowacja, Czechy, Rosja i Polska. Firma Air Products, która prowadzi działalność w Polsce od ponad 20 lat, konsekwentnie wdraża strategię rozwoju opartą na starannie dobranych inwestycjach. Po przejęciu BOC Gazy w 2007 roku Air Products stał się największym producentem gazów technicznych w Polsce. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem
www.airproducts.com.pl.  

Jamał LNG jest spółką joint venture, w której 80% udziałów posiada OAO NOVATEK, a 20% udziałów należy do Total S.A. Firmy ОАО NOVATEK i CNPC zawarły umowę, na mocy której CNPC zakupi 20% udziałów w projekcie Jamał LNG. Udziały te zostaną przekazane firmie CNPC po uzyskaniu oficjalnych akceptacji agencji regulacyjnych. Według standardów Systemu Zarządzania Zasobami Ropy Naftowej (PRMS – Petroleum Resources Management System), potwierdzone zasoby gazu ziemnego złoża Południowy Tambej na dzień 31 grudnia 2012 roku zostały oszacowane na 907 miliardów metrów sześciennych. Projekt Jamał LNG wymaga także wybudowania infrastruktury transportowej, włączają port morski oraz lotnisko w pobliżu miejscowości Sabetta, położonej w północno-wschodniej części Półwyspu Jamalskiego.

Kontakt dla mediów:
Jarosław Soroczyński
Questia Sp. z o.o. sp. k.
Communications Management Consultants
Tel. +48 22 623 07 00

Connect with us on:

|

Contact Information

  • Press Contact
    Nicola Long
    +44 1932 249532
An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close