Air Products Home

News ReleaseKennis over verplichte EN-1090 norm ondermaats

Helft bedrijven in de lasindustrie nauwelijks voorbereid op nieuwe regelgeving

April 08, 2014 Brussels

Iets meer dan de helft (55%) van de bedrijven in de lasindustrie is nog niet bekend met nieuwe EN-1090 norm. Dat blijkt uit een onderzoek dat Air Products tijdens de Techni-Show uitvoerde. Deze nieuwe, verplichte normering, van kracht vanaf juli dit jaar, is van toepassing op alle constructieonderdelen met lastdragende eigenschappen en heeft dus heel wat consequenties voor Europese fabrikanten van stalen- en aluminium constructiedelen voor de bouw.

De EN-1090 norm schrijft voor dat lastdragende constructiedelen voortaan voorzien moeten zijn van een CE-keurmerk. Bedrijven die dergelijke producten maken, dienen gecertificeerd te zijn en moeten beschikken over een lascoördinator en een fabricagehandboek. De normering maakt een einde aan de aparte regels per land voor het vervaardigen en verhandelen van stalen en aluminium constructies. Wanneer bedrijven niet gecertificeerd zijn en toch dergelijke producten vervaardigen, plegen zij een economisch delict. Bovendien is het bedrijf aansprakelijk in geval van schade.

Air Products wilde in kaart brengen of bedrijven al dan niet voorbereid zijn op de nieuwe regelgeving. Om die reden nam de leverancier op de Techni-Show een enquête af bij medewerkers van bedrijven waar laswerkzaamheden worden verricht.

Uit het onderzoek van Air Products bleek dat ruim de helft van de ondervraagden niet op de hoogte is van de nieuwe regelgeving. Hierbij was er trouwens geen significant verschil tussen grote en kleine bedrijven. Van de ondervraagden die wel bekend zijn met de EN-1090 norm weet 26% niet wanneer deze in werking treedt en 42% kan zelfs niet aangeven wat deze nieuwe norm inhoudt en aan welke eisen het bedrijf moet voldoen. Zowel bij lassers (55% van de respondenten) als bij managers (33%) van bedrijven waar laswerkzaamheden worden uitgevoerd is er onduidelijkheid over de nieuwe regelgeving.

Hoewel de meerderheid van de ondervraagden niet bekend bleek te zijn met de nieuwe normering, gaf 73% aan dat het bedrijf zich wel actief bezighoudt met kwaliteitsbeheer als het gaat om laswerkzaamheden. De meest genoemde voorbeelden van maatregelen op dit gebied zijn training, certificering en kwaliteitscontrole van de las door middel van visuele inspectie of röntgenfoto’s. Een van de aspecten van de nieuwe normering is dat bedrijven vanaf juli verplicht zijn een lascoördinator (IWC) of verantwoordelijk lascoördinator (RWC) aan te stellen. Ook dienen bedrijven specificaties op te stellen voor lasprocedures. Op dit moment is dit bij respectievelijk 52% en 58% van de ondervraagden het geval dankzij eerder ingevoerde normeringen. Op de vraag welke aspecten het belangrijkst zijn om de laskwaliteit te waarborgen werden opleiding en training (87%), gekwalificeerde en ervaren lassers (75%) en moderne apparatuur (42%) het vaakst genoemd.

Van de bedrijven die zich wel actief bezighouden met de implementatie van de nieuwe normering, wordt slechts 33% ondersteund door een externe partij, zoals een adviesbureau, terwijl bijna de helft (47%) wel aangeeft het belangrijk te vinden dat het bedrijf ondersteuning krijgt. Ruim 25% meent dat ze de implementatie niet afgerond zullen hebben voor juli 2014 en ongeveer 46% geeft toe niet te weten of het al dan niet zal lukken. De ruime meerderheid van de ondervraagden liet weten het niet eens te zijn met de nieuwe normering. Een groot deel van hen is van mening dat die slechts zal leiden tot meer kosten en bureaucratie.

Het onderzoek van Air Products werd uitgevoerd tijdens de Techni-Show die van 11 tot en met 14 maart plaatsvond in de Jaarbeurs in Utrecht. De Techni-Show trok dit jaar 40.412 bezoekers.

Over Air Products
Air Products (NYSE: APD) levert atmosferische gassen, proces- en speciale gassen, performance materialen en equipment. Al meer dan 70 jaar ondersteunt het bedrijf zijn klanten bij de verbetering van de productiviteit, de energie -efficiency en duurzaamheid. De meer dan 21.000 medewerkers in 50 landen ontwikkelen en leveren innovatieve oplossingen voor de energiesector, het milieu en voor nieuwe markten. Daartoe behoren semiconductor materialen, waterstof voor raffinaderijen, technologie voor de vergassing van steenkool en het vloeibaar maken van LNG en geavanceerde coatings en lijmstoffen. De omzet in boekjaar 2013 bedroeg bijna 10,2 miljard dollar. Voor meer informatie:
www.airproducts.com.  

In België beschikt het bedrijf over drie luchtscheidingsfabrieken in Gent; een vul-, verpakkings- en stockeercentrum voor industriële, medische en specialiteitsgassen, en een Europees centrum voor opslag, zuivering en verdeling van zowel vloeibare als gasvormige helium in Vilvoorde; en een laboratorium voor specialiteitsgassen in Keumiée.

Perscontact:
Antoine Marthoz
Tel.: 02-627.06.00

Connect with us on:

|
An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close