Air Products Home

News ReleaseAir Products zprovoznilo jednotku na výrobu průmyslových plynů ve sklárnách AGC Glass Europe v Teplicích

Poprvé v Evropě je linka na ploché sklo vybavena vzduchovou separační jednotkou

May 06, 2014 Praha, Teplice

V minulých dnech byla ve sklárnách AGC Glass Europe v Teplicích uvedena do provozu nová vysokokapacitní vzduchová separační jednotka (ASU). Největšímu světovému výrobci plochého skla ji dodala společnost Air Products. Nejmodernější kryogenická jednotka PRISM® ON300 vyrábějící čistý kyslík a dusík představuje důležitou část modernizované výrobní linky AGC na ploché sklo. Je to v Evropě úplně poprvé, kdy je výrobní linka na ploché sklo vybavena samostatnou vzduchovou separační jednotkou.

Už před bezmála dvaceti lety byla mezi Air Products a AGC Glass Europe uzavřena dlouhodobá smlouva o dodávkách průmyslových plynů. Instalace nové technologie tak představuje prohloubení spolupráce mezi oběma společnostmi.

„V Air Products sdílíme nadšení pro heslo AGC, které zní: Glass Unlimited (Sklo bez hranic),“ říká Pavel Kolouch, obchodní manažer Air Products zodpovědný za teritoria střední Evropy, Velké Británie a Irska. „Instalace nové vzduchové separační jednotky je velkým úspěchem pro obě partnerské společnosti a pro nás je to další příležitost rozvíjet se společně s AGC, světovým leaderem v oblasti sklářského průmyslu. Naše dodávka do teplické sklárny představuje jednu z největších investic svého druhu v celé Evropě.“

Na míru postavená výrobní jednotka PRISM® ON300 využívá k separaci vzduchu technologii kryogenní destilace. Její denní výrobní kapacita dosahuje 300 tun kyslíku a 170 tun dusíku.

„Nová jednotka PRISM® je zařízení vybudované přesně pro specifické potřeby sklářského průmyslu a dává nám spolehlivou záruku, že linka AGC na výrobu plochého skla bude dostatečně zásobována kyslíkem po celou dobu životnosti pece,“ prohlásil Pavel Šedlbauer, viceprezident AGC Glass Europe SA/NV a předseda představenstva AGC Flat Glass Czech a.s. „Pro AGC to představuje velkou výhodu a pomůže nám to dosáhnout náš cíl - vyrábět sklo vysoké kvality na stále náročnějším trhu.“

Sklářský průmysl je pro Air Products velice důležitý. Společnost spolupracuje v celém světě se zákazníky z tohoto sektoru ve snaze zlepšit kvalitu skla a zracionalizovat jeho výrobu při současném snižování nákladů a emisí skleníkových plynů do okolního prostředí. Klíčovou složkou úspěchu jsou zejména inovace. Proto Air Products průběžně investuje do vlastního výzkumu a aktivit spojených s vývojem produktů, včetně pokročilých technologií vzduchové separace a některých aplikačních technologií. Například hořáky Cleanfire® HR z produkce Air Products patří v současné době k absolutní světové špičce.

O společnosti Air Products
Air Products (NYSE:APD) dodává svým partnerům širokou paletu výrobků a služeb, především atmosférické, procesní a speciální plyny, chemikálie a související technologická zařízení. Více než 70 let tak pomáhá zákazníkům, aby se stali co nejvíce produktivními a maximálně těžili z energetické úspornosti. Air Products se může pochlubit řadou ocenění, mezi nejvýznamnější patří zařazení do společnosti nejvíce inovativních společností světa v anketě magazínu Forbes a Thomson Reuters. Přes 20 000 zaměstnanců ve více než 50 zemích světa přináší efektivní řešení pro zákazníky v oblastech polovodičů, rafinace vodíku, zplyňování uhlí, zkapalňování zemního plynu či moderních nátěrů a adhesiv. Ve fiskálním roce 2013 společnost vykázala obrat 10,2 miliard dolarů. Více informací na www.airproducts.cz.  

Poznámka: Tato zpráva může obsahovat výhledová prohlášení v souladu s americkým zákonem o obchodování s cennými papíry z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform Act). Tato výhledová prohlášení jsou založena na přiměřených očekáváních a předpokladech management společnosti k datu vydání této tiskové zprávy s ohledem na významné rizikové faktory. Skutečný výkon a hospodářské výsledky se mohou podstatně lišit od prognóz a odhadů vyjádřených ve výhledových prohlášeních v důsledku mnoha faktorů nepředpokládaných managementem, včetně rizikových faktorů popsaných ve formuláři 10K za fiskální rok končící 30. září roku 2013.

Další informace Vám poskytne:
Jaroslav Major, Senior Consultant
Hill+Knowlton Strategies
Tel: (+420) 603 491 311

Connect with us on:

|
An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

Air Products Supplies Industrial Gases to AGC Glass Europe

Výrobní zařízení PRISM®ON300

Instalovaný v AGC Flat Glass Czech a.s. v Teplicích, Česká republika

Air Products Supplies Industrial Gases to AGC Glass Europe

Výrobní zařízení PRISM®ON300

Instalovaný v AGC Flat Glass Czech a.s. v Teplicích, Česká republika

of
X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close