Air Products Home

News ReleaseAir Products zprovoznilo jednotku na výrobu průmyslových plynů ve sklárnách AGC Glass Europe v Teplicích

Poprvé v Evropě je linka na ploché sklo vybavena vzduchovou separační jednotkou

May 06, 2014 Praha, Teplice

V minulých dnech byla ve sklárnách AGC Glass Europe v Teplicích uvedena do provozu nová vysokokapacitní vzduchová separační jednotka (ASU). Největšímu světovému výrobci plochého skla ji dodala společnost Air Products. Nejmodernější kryogenická jednotka PRISM® ON300 vyrábějící čistý kyslík a dusík představuje důležitou část modernizované výrobní linky AGC na ploché sklo. Je to v Evropě úplně poprvé, kdy je výrobní linka na ploché sklo vybavena samostatnou vzduchovou separační jednotkou.

Už před bezmála dvaceti lety byla mezi Air Products a AGC Glass Europe uzavřena dlouhodobá smlouva o dodávkách průmyslových plynů. Instalace nové technologie tak představuje prohloubení spolupráce mezi oběma společnostmi.

„V Air Products sdílíme nadšení pro heslo AGC, které zní: Glass Unlimited (Sklo bez hranic),“ říká Pavel Kolouch, obchodní manažer Air Products zodpovědný za teritoria střední Evropy, Velké Británie a Irska. „Instalace nové vzduchové separační jednotky je velkým úspěchem pro obě partnerské společnosti a pro nás je to další příležitost rozvíjet se společně s AGC, světovým leaderem v oblasti sklářského průmyslu. Naše dodávka do teplické sklárny představuje jednu z největších investic svého druhu v celé Evropě.“

Na míru postavená výrobní jednotka PRISM® ON300 využívá k separaci vzduchu technologii kryogenní destilace. Její denní výrobní kapacita dosahuje 300 tun kyslíku a 170 tun dusíku.

„Nová jednotka PRISM® je zařízení vybudované přesně pro specifické potřeby sklářského průmyslu a dává nám spolehlivou záruku, že linka AGC na výrobu plochého skla bude dostatečně zásobována kyslíkem po celou dobu životnosti pece,“ prohlásil Pavel Šedlbauer, viceprezident AGC Glass Europe SA/NV a předseda představenstva AGC Flat Glass Czech a.s. „Pro AGC to představuje velkou výhodu a pomůže nám to dosáhnout náš cíl - vyrábět sklo vysoké kvality na stále náročnějším trhu.“

Sklářský průmysl je pro Air Products velice důležitý. Společnost spolupracuje v celém světě se zákazníky z tohoto sektoru ve snaze zlepšit kvalitu skla a zracionalizovat jeho výrobu při současném snižování nákladů a emisí skleníkových plynů do okolního prostředí. Klíčovou složkou úspěchu jsou zejména inovace. Proto Air Products průběžně investuje do vlastního výzkumu a aktivit spojených s vývojem produktů, včetně pokročilých technologií vzduchové separace a některých aplikačních technologií. Například hořáky Cleanfire® HR z produkce Air Products patří v současné době k absolutní světové špičce.

O společnosti Air Products
Air Products (NYSE:APD) dodává svým partnerům širokou paletu výrobků a služeb, především atmosférické, procesní a speciální plyny, chemikálie a související technologická zařízení. Více než 70 let tak pomáhá zákazníkům, aby se stali co nejvíce produktivními a maximálně těžili z energetické úspornosti. Air Products se může pochlubit řadou ocenění, mezi nejvýznamnější patří zařazení do společnosti nejvíce inovativních společností světa v anketě magazínu Forbes a Thomson Reuters. Přes 20 000 zaměstnanců ve více než 50 zemích světa přináší efektivní řešení pro zákazníky v oblastech polovodičů, rafinace vodíku, zplyňování uhlí, zkapalňování zemního plynu či moderních nátěrů a adhesiv. Ve fiskálním roce 2013 společnost vykázala obrat 10,2 miliard dolarů. Více informací na www.airproducts.cz.  

Poznámka: Tato zpráva může obsahovat výhledová prohlášení v souladu s americkým zákonem o obchodování s cennými papíry z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform Act). Tato výhledová prohlášení jsou založena na přiměřených očekáváních a předpokladech management společnosti k datu vydání této tiskové zprávy s ohledem na významné rizikové faktory. Skutečný výkon a hospodářské výsledky se mohou podstatně lišit od prognóz a odhadů vyjádřených ve výhledových prohlášeních v důsledku mnoha faktorů nepředpokládaných managementem, včetně rizikových faktorů popsaných ve formuláři 10K za fiskální rok končící 30. září roku 2013.

Další informace Vám poskytne:
Jaroslav Major, Senior Consultant
Hill+Knowlton Strategies
Tel: (+420) 603 491 311

Connect with us on:

|
Air Products Supplies Industrial Gases to AGC Glass Europe

Výrobní zařízení PRISM®ON300

Instalovaný v AGC Flat Glass Czech a.s. v Teplicích, Česká republika

Air Products Supplies Industrial Gases to AGC Glass Europe

Výrobní zařízení PRISM®ON300

Instalovaný v AGC Flat Glass Czech a.s. v Teplicích, Česká republika

of
X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close