Air Products Home

News ReleaseFirmy działające w branży spawalniczej wciąż niewystarczająco przygotowane, aby spełnić wymagania nowego standardu EN-1090

June 04, 2014 Warszawa

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez firmę Air Products wśród gości i wystawców ostatniej edycji targów Techni-Show*, które odbyły się od 11 do 14 marca br. w Utrechcie (Holandia), aż 55% badanych nie zna wymagań nowej normy EN-1090. Wchodząca w życie z dniem 1 lipca 2014 roku norma będzie obowiązywała wszystkich producentów konstrukcji stalowych i aluminiowych przeznaczonych dla branży budowlanej. Za pomocą badania ankietowego, firma Air Products chciała sprawdzić stan wiedzy przedstawicieli firm na temat standardu EN-1090 oraz zorientować się czy są one przygotowane, by spełnić wymagania zgodne z nową normą.

Standard EN-1090 określa, że wszystkie stosowane w branży budowlanej elementy nośne wykonane ze stali i aluminium muszą posiadać znak CE. W związku z tym, firmy produkujące takie elementy powinny wdrożyć certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji, prowadzić księgę systemu oraz zatrudniać koordynatora ds. spawania. Dzięki nowej normie EN-1090 we wszystkich krajach Unii Europejskiej będą obowiązywały te same przepisy dotyczące produkcji i obrotu konstrukcjami stalowymi i aluminiowymi.

Wyniki badania przeprowadzonego przez Air Products pokazują, że ponad połowa ankietowanych zarówno z małych, jak i dużych firm nie znała wymagań nowej normy EN-1090. Spośród respondentów, którzy wiedzieli, że standard EN-1090 wchodzi w życie, aż 26% nie miało świadomości kiedy. Ponad 42% ankietowanych słyszało o nowej normie, jednak nie potrafiło powiedzieć jakie zawiera ona przepisy oraz jakie wymogi w związku z nowym standardem musi spełnić ich firma. Brak wiedzy wykazywali zarówno spawacze (55%), jak i menedżerowie (33%) z firm, które prowadzą prace spawalnicze.

„Nowa norma EN-1090 będzie już wkrótce obowiązywała wszystkich producentów konstrukcji stalowych i aluminiowych przeznaczonych dla branży budowlanej, którzy dostarczają swoje produkty na rynki Unii Europejskiej. Dlatego jest bardzo ważne, aby przedsiębiorstwa, w których wykonuje się prace spawalnicze przy wytwarzaniu konstrukcji dla przemysłu budowlanego solidnie przygotowały się do wdrożenia tego nowego standardu” – powiedział Piotr Wieczorek, Dyrektor Generalny Air Products, Europa Centralna.

Mimo, że większość ankietowanych nie znała nowego standardu EN-1090, to aż 73% z nich twierdziło, że ich firma aktywnie zarządza jakością prac spawalniczych. Wymieniane przykłady prowadzonych przez przedsiębiorstwa działań to m.in. szkolenia, certyfikacja, badania wizualne (VT) oraz badania radiograficzne (RT). Pytani o to, jakie czynniki mają kluczowe znaczenie dla jakości spoin i prac spawalniczych, ankietowani odpowiadali: kursy i szkolenia (87%), wykwalifikowani i doświadczeni spawacze (75%) oraz nowoczesny sprzęt (42%).

Spośród firm aktywnie zaangażowanych we wdrażanie nowego standardu 33% korzystało z usług zewnętrznych konsultantów. 46% nie było pewnych czy ich firma zdąży z wdrożeniem normy EN-1090 przed 1 lipca 2014 r. Natomiast aż 35% respondentów było przekonanych, że nie zdąży na czas. Przeważająca większość ankietowanych wyraziła negatywną opinię o nowym standardzie, który ich zdaniem pociągnie za sobą wzrost kosztów i biurokracji.

Od wielu lat firma Air Products dba o odpowiednie kształcenie spawaczy w Polsce. Air Products prowadzi Ośrodek Rozwojowo-Szkoleniowy „Szkoła Spawania”, który mieści się na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego. W „Szkole Spawania” od dwunastu lat prowadzone są szkolenia spawaczy – przedstawicieli firm, osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych w zakresie wszystkich metod spawania i na różnych poziomach zaawansowania.

*Badanie przeprowadzono na grupie 60 osób, uczestników targów Techni-show

Air Products (NYSE: APD) dostarcza gazy atmosferyczne, procesowe i specjalne, nowoczesne tworzywa, osprzęt i technologie. Od ponad 70 lat rozwiązania firmy pozwalają klientom zwiększać produktywność, zmniejszać zużycie energii oraz działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Air Products jest notowany w rankingach najbardziej innowacyjnych na świecie firm opracowanych przez Thomson Reuters i Forbes. Ponad 21 tysięcy pracowników Air Products w ponad 50 krajach dostarcza innowacyjne rozwiązania: materiały dla półprzewodniów, wodór wykorzystywany w rafineriach, technologię gazyfikacji węgla i skraplania gazu ziemnego oraz zaawansowane powłoki i kleje. Korzystają z nich klienci z sektorów energetycznego, ochrony środowiska oraz prowadzący działalność na rozwijających się rynkach. W roku fiskalnym 2013 przychody ze sprzedaży Air Products wyniosły 10,2 miliarda dolarów amerykańskich. Air Products jest obecny w 15 krajach Europy, włączając w to kraje Europy Centralnej i Wschodniej, takie jak Słowacja, Czechy, Rosja i Polska. Firma Air Products, która prowadzi działalność w Polsce od ponad 20 lat, konsekwentnie wdraża strategię rozwoju opartą na starannie dobranych inwestycjach. Po przejęciu BOC Gazy w 2007 roku Air Products stał się największym producentem gazów technicznych w Polsce. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: www.airproducts.com.pl.  

Connect with us on:

|

Contact Us

Online Contact Form

Contact Information

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close