Air Products Home

News ReleaseFirmy działające w branży spawalniczej wciąż niewystarczająco przygotowane, aby spełnić wymagania nowego standardu EN-1090

June 04, 2014 Warszawa

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez firmę Air Products wśród gości i wystawców ostatniej edycji targów Techni-Show*, które odbyły się od 11 do 14 marca br. w Utrechcie (Holandia), aż 55% badanych nie zna wymagań nowej normy EN-1090. Wchodząca w życie z dniem 1 lipca 2014 roku norma będzie obowiązywała wszystkich producentów konstrukcji stalowych i aluminiowych przeznaczonych dla branży budowlanej. Za pomocą badania ankietowego, firma Air Products chciała sprawdzić stan wiedzy przedstawicieli firm na temat standardu EN-1090 oraz zorientować się czy są one przygotowane, by spełnić wymagania zgodne z nową normą.

Standard EN-1090 określa, że wszystkie stosowane w branży budowlanej elementy nośne wykonane ze stali i aluminium muszą posiadać znak CE. W związku z tym, firmy produkujące takie elementy powinny wdrożyć certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji, prowadzić księgę systemu oraz zatrudniać koordynatora ds. spawania. Dzięki nowej normie EN-1090 we wszystkich krajach Unii Europejskiej będą obowiązywały te same przepisy dotyczące produkcji i obrotu konstrukcjami stalowymi i aluminiowymi.

Wyniki badania przeprowadzonego przez Air Products pokazują, że ponad połowa ankietowanych zarówno z małych, jak i dużych firm nie znała wymagań nowej normy EN-1090. Spośród respondentów, którzy wiedzieli, że standard EN-1090 wchodzi w życie, aż 26% nie miało świadomości kiedy. Ponad 42% ankietowanych słyszało o nowej normie, jednak nie potrafiło powiedzieć jakie zawiera ona przepisy oraz jakie wymogi w związku z nowym standardem musi spełnić ich firma. Brak wiedzy wykazywali zarówno spawacze (55%), jak i menedżerowie (33%) z firm, które prowadzą prace spawalnicze.

„Nowa norma EN-1090 będzie już wkrótce obowiązywała wszystkich producentów konstrukcji stalowych i aluminiowych przeznaczonych dla branży budowlanej, którzy dostarczają swoje produkty na rynki Unii Europejskiej. Dlatego jest bardzo ważne, aby przedsiębiorstwa, w których wykonuje się prace spawalnicze przy wytwarzaniu konstrukcji dla przemysłu budowlanego solidnie przygotowały się do wdrożenia tego nowego standardu” – powiedział Piotr Wieczorek, Dyrektor Generalny Air Products, Europa Centralna.

Mimo, że większość ankietowanych nie znała nowego standardu EN-1090, to aż 73% z nich twierdziło, że ich firma aktywnie zarządza jakością prac spawalniczych. Wymieniane przykłady prowadzonych przez przedsiębiorstwa działań to m.in. szkolenia, certyfikacja, badania wizualne (VT) oraz badania radiograficzne (RT). Pytani o to, jakie czynniki mają kluczowe znaczenie dla jakości spoin i prac spawalniczych, ankietowani odpowiadali: kursy i szkolenia (87%), wykwalifikowani i doświadczeni spawacze (75%) oraz nowoczesny sprzęt (42%).

Spośród firm aktywnie zaangażowanych we wdrażanie nowego standardu 33% korzystało z usług zewnętrznych konsultantów. 46% nie było pewnych czy ich firma zdąży z wdrożeniem normy EN-1090 przed 1 lipca 2014 r. Natomiast aż 35% respondentów było przekonanych, że nie zdąży na czas. Przeważająca większość ankietowanych wyraziła negatywną opinię o nowym standardzie, który ich zdaniem pociągnie za sobą wzrost kosztów i biurokracji.

Od wielu lat firma Air Products dba o odpowiednie kształcenie spawaczy w Polsce. Air Products prowadzi Ośrodek Rozwojowo-Szkoleniowy „Szkoła Spawania”, który mieści się na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego. W „Szkole Spawania” od dwunastu lat prowadzone są szkolenia spawaczy – przedstawicieli firm, osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych w zakresie wszystkich metod spawania i na różnych poziomach zaawansowania.

*Badanie przeprowadzono na grupie 60 osób, uczestników targów Techni-show

Air Products (NYSE: APD) dostarcza gazy atmosferyczne, procesowe i specjalne, nowoczesne tworzywa, osprzęt i technologie. Od ponad 70 lat rozwiązania firmy pozwalają klientom zwiększać produktywność, zmniejszać zużycie energii oraz działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Air Products jest notowany w rankingach najbardziej innowacyjnych na świecie firm opracowanych przez Thomson Reuters i Forbes. Ponad 21 tysięcy pracowników Air Products w ponad 50 krajach dostarcza innowacyjne rozwiązania: materiały dla półprzewodniów, wodór wykorzystywany w rafineriach, technologię gazyfikacji węgla i skraplania gazu ziemnego oraz zaawansowane powłoki i kleje. Korzystają z nich klienci z sektorów energetycznego, ochrony środowiska oraz prowadzący działalność na rozwijających się rynkach. W roku fiskalnym 2013 przychody ze sprzedaży Air Products wyniosły 10,2 miliarda dolarów amerykańskich. Air Products jest obecny w 15 krajach Europy, włączając w to kraje Europy Centralnej i Wschodniej, takie jak Słowacja, Czechy, Rosja i Polska. Firma Air Products, która prowadzi działalność w Polsce od ponad 20 lat, konsekwentnie wdraża strategię rozwoju opartą na starannie dobranych inwestycjach. Po przejęciu BOC Gazy w 2007 roku Air Products stał się największym producentem gazów technicznych w Polsce. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: www.airproducts.com.pl.  

Connect with us on:

|

Contact Information

 • Press Contact
  Nicola Long
  +44 1932 249532
 • Kontakt dla Mediów
  Jacek Borowiec
  +48 22 623 07 00
An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

 1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close