Air Products Home

News ReleaseSpeciální plyny Air Products dobývají vesmír

Superčisté hélium a samočisticí ventil od Air Products umožnily potvrdit Einsteinovu Obecnou teorii relativity a zakřivení časoprostoru

June 10, 2014 Praha

Air Products a NASAHigh-tech, tedy vyspělé technologie, jsou výkladní skříní každé rozvinuté ekonomiky. Výroba špičkové elektroniky, lékařských a měřících přístrojů, letecký průmysl, farmacie, to všechno jsou odvětví, která se neobejdou bez kvalifikované pracovní síly, nejmodernějšího výrobního vybavení a v neposlední řadě také bez dodávek nejlepších surovin. Mezi ně patří rovněž maximálně čisté speciální plyny.

Jejich spotřeba neustále roste – užívají se v laboratorních měřících aplikacích (plynové chromatografii, fotometrii a spektrometrii), při výrobě křemíkových elektronických součástek, při svařování hliníku a slitin v leteckém a kosmickém průmyslu, ale také pro iniciování, stabilizování nebo eliminování nejrůznějších chemických procesů nebo pro zvýšení intenzity osvětlení. Zatímco definice čistoty běžných technických plynů se udává v milióntinách obsahu (ppm - parts per million), u speciálních plynů se udává v ppb, což je hodnota jedné miliardtiny obsahu (parts per bilion). Pro lepší představu, obsah 1 ppb se přibližně rovná jedné kapce rozpuštěné v plné automobilové cisterně, kterou se rozvážejí pohonné hmoty.

Air Products technologie BIPSpeciální plyny jsou náročné nejen na výrobu, ale především na udržení čistoty během skladování. Se snižováním tlaku v lahvích dochází k nárůstu kontaminace vlhkostí a kyslíkem. Společnost Air Products, jeden z největších světových výrobců technických plynů, přišla už před lety s převratným vynálezem. Lahve se speciálními plyny vybavuje vlastním patentovaným systémem dočišťování BIP (Built-In Purifier). Ten zajišťuje konzistentní čistotu až prakticky do úplně poslední molekuly plynu v lahvi.

Nejdříve začala společnost Air Products dodávat v lahvích vybavených systémem BIP plyny jako helium, dusík a argon, později k nim přibyl ještě kyslík. V roce 2004 získal patentovaný systém BIP ocenění britské královny (Queen’s Award for Industry). Ještě větším uznáním pro technologii BIP bylo její využití při experimentálním letu americké vesmírné sondy Gravity Probe B, která měla potvrdit klíčové předpoklady Einsteinovy Obecné teorie relativity.

Družice pohybující se na oběžné dráze kolem Země měřila, jakým způsobem naše planeta deformuje časoprostor. K tomuto účelu byla družice vybavena čtyřmi velice přesnými gyroskopy, které se otáčely v atmosféře čistého plynného hélia. Během výběrového řízení, kterého se zúčastnili tři výrobci, pouze společnost Air Products byla schopna garantovat vysokou čistotu plynu po celou dobu experimentu, a to právě zásluhou technologie BIP.

Experiment pořádaný ve spolupráci americké kosmické agentury NASA a Stanfordské univerzity potvrdil nejen, že se Albert Einstein nijak nemýlil ve svých předpokladech týkajících se deformace časoprostoru způsobené velkými tělesy, ale rovněž dokázal, že technologii BIP patří ve světě speciálních plynů nejen relativně, ale absolutně velká budoucnost.

Podrobnosti o patentované technologii BIP naleznete na internetové stránce: http://www.airproducts.cz/bip 

O společnosti Air Products
Air Products (NYSE:APD) dodává svým partnerům širokou paletu výrobků a služeb, především atmosférické, procesní a speciální plyny, chemikálie a související technologická zařízení. Více než 70 let tak pomáhá zákazníkům, aby se stali co nejvíce produktivními a maximálně těžili z energetické úspornosti. Air Products se může pochlubit řadou ocenění, mezi nejvýznamnější patří zařazení do společnosti nejvíce inovativních společností světa v anketě magazínu Forbes a Thomson Reuters. Přes 20 000 zaměstnanců ve více než 50 zemích světa přináší efektivní řešení pro zákazníky v oblastech polovodičů, rafinace vodíku, zplyňování uhlí, zkapalňování zemního plynu či moderních nátěrů a adhesiv. Ve fiskálním roce 2013 společnost vykázala obrat 10,2 miliard dolarů. Více informací na www.airproducts.cz.  

Poznámka: Tato zpráva může obsahovat výhledová prohlášení v souladu s americkým zákonem o obchodování s cennými papíry z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform Act). Tato výhledová prohlášení jsou založena na přiměřených očekáváních a předpokladech managementu společnosti k datu vydání této tiskové zprávy s ohledem na významné rizikové faktory. Skutečný výkon a hospodářské výsledky se mohou podstatně lišit od prognóz a odhadů vyjádřených ve výhledových prohlášeních v důsledku mnoha faktorů nepředpokládaných managementem, včetně rizikových faktorů popsaných ve formuláři 10K za fiskální rok končící 30. září roku 2013.

Další informace Vám poskytne:
Jaroslav Major, Senior Consultant
Hill+Knowlton Strategies
T: (+420) 603 491 311

Connect with us on:

|
An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close